Plán zasadnutí OZ 2018

Plánované a uskutočnené zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Číži pre rok 2018

P.č. Mesiac Plánovaný
dátum
Uskutočnené Detail
XVIII. Marec 23.02.2018 14.03.2018 info >>
XIX. Apríl 25.05.2018 11.04.2018 info >>
XX. Jún   26.06.2018 info >>
XXI. Júl   18.07.2018 info >>
XXII. August 24.08.2018 20.08.2018 info >>
XXIII. Október 31.10.2018    
I. November 23.11.2018