Zasadnutia zastupiteľstva

Plánované a uskutočnené zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Číži pre rok 2015

P.č. Mesiac Plánovaný
dátum
Uskutočnené Detail
I. Január 02.01.2015 02.01.2015 info >>
II. Január 14.01.2015 14.01.2015 info >>
III. Marec 02.04.2015 02.04.2015 info >>
IV. Jún 30.06.2015 30.06.2015 info >>
V. Júl 17.07.2015 17.07.2015 info >>
VI. August 20.08.2015 20.08.2015 info >>
VII. September 25.09.2015 13.10.2015 info >>
VIII. December 16.12.2015 16.12.2015 info >>
IX. December 30.12.2015 30.12.2015 info >>
X. Marec 11.03.2016 11.03.2016 info >>
XI. Máj 25.05.2016 25.05.2016 info >>
XII. August 29.08.2016 29.08.2016 info >>
XIII. September 19.09.2016 19.09.2016 info >>