Dodávateľské faktúry 2016

 

Pč  Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokumenty
389 15/2016 BAMBI
Csilla Molnárová
Tovar pre MŠ a ŠJ
čistiace potreby
128,79 € 20.12.2016 04.04.2017  
388 14/2016 BAMBI
Csilla Molnárová
Tovar pre ZŠ
čistiace potreby
48,19 € 20.12.2016 04.04.2017  
387 16/2016 BAMBI
Csilla Molnárová
Tovar pre ŠJ - potraviny
december 2016
268,54 € 20.12.2016 04.04.2017  
386 55/2016 Školská jedáleň
pri Materskej škole
Odobraté obedy zo soc. fondu
december 2016
13,77 € 21.12.2016 04.04.2017  
385 56/2016 Školská jedáleň
pri Materskej škole
Nákup potravín
z rozpočtu za zamestnancov
12/2016
32,40 € 21.12.2016 04.04.2017  
384 20160187 Farkas Viktor
Tornaľa
Školské potreby pre ZŠ
výkresy, farby, hry
428,00 € 14.12.2016 04.04.2017  
383 21710626 Nomiland s.r.o. Školské potreby pre ZŠ
didaktické potreby
267,29 € 15.12.2016 04.04.2017  
382 20160201 Farkas Viktor
Tornaľa
Školské potreby ZŠ
kancelárske potreby
168,71 € 21.12.2016 04.04.2017  
381 160265 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
za mesiac 11 / 2016 - 20 osôb
137,00 € 19.12.2016 04.04.2017  
380 7416899895 SPP a.s. Vyúčt. faktúra za plyn
01.03.2016-12.12.2016
OM:4100077755
Číž 174 - 12BJ
24,82 € 16.12.2016 04.04.2017  
 379 18/2016  BAMBI
Csilla Molnárová 
Objednaný tovar  400,00 €  20.12.2016  04.04.2017   
378 17/2016 BAMBI
Csilla Molnárová
Objednaný tovar 720,00 € 20.12.2016 04.04.2017  
377 2016363 UMP s.r.o.
Košice
Informačná brožúra 39,00 € 14.12.2016 04.04.2017  
376 1161228331 SWAN a.s. Paušál -SIP Konto 2,32 € 07.12.2016 04.04.2017  
375 21710147 NOMILAND s.r.o.
Košice
Hračky pre MŠ 119,50 € 12.12.2016 04.04.2017  
374 616078568 WebHouse s.r.o. Predĺženie registrácie domény
ww.obecciz.sk
13.12.2016-12.12.2017
14,75 € 14.11.2016 04.04.2017  
373 716077633 WebHouse s.r.o. Web hosting
www.obecciz.sk
2
6.11.2016-25.11.2017
79,06 € 10.11.2016 04.04.2017  
372 2367505271 Orange a.s. Mobil - Partner Pro 65
04.12.2016-03.01.2017
t: 0907 813 295
77,94 € 08.12.2016 04.04.2017  
371 2367507763 Orange a.s. Denný internet
04.12.2016-03.01.2017
t. 0917 828 013
4,90 € 08.12.2016 04.04.2017  
370 201610961 Vytnes s.r.o. Náplne do tlačiarní - 3ks
Doručenky A4 -  1balík
103,20 € 30.11.2016    
369 2016119 JUDr. Ján Čipka Právne služby
sp. zn. 12C/333/2015
neplatnosť kúpnej zmluvy
388,97 € 06.12.2016 04.04.2017  
368 16-271 MOPIS-Sauer s.r.o.
Tornaľa
Údržba krovinorezu 189,67 € 07.12.2016 04.04.2017  
367 0538 SB WOOD s.r.o. Hračky pre MŠ 74,90 05.12.2016 04.04.2017  
366 16kdi00176 EKOTEC spol. s.r.o. Kontrola bezpečnosti
detského ihriska
pri MŠ a ZŠ
276,00 € 08.12.2016 04.04.2017  
365 16464/16 FURA s.r.o. Odvoz a likvidácia
komunálneho odpadu
za november 2016
701,32 € 30.11.2016 04.04.2017  
364 841/16 Ladislav Matheides Služby TPO, ROZP a PZS
za mesiac 11/2016
30,00 € 02.12.2016 04.04.2017  
363 8791128743 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
01.11.2016-30.11.2016
t: 047/5591157
20,98 € 02.12.2016 04.04.2017  
362 1791128771 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
01.11.2016-30.11.2016
t: 047/5593207
39,06 € 02.12.2016 04.04.2017  
361 1615007462 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
za mesiac 12/206
16,56 € 01.12.2016 04.04.2017  
360 2221371 INPROST s.r.o. Obecné noviny
za rok 2017
135,20 € 08.12.2016 04.04.2017  
359 1609463 Slovgram Verejné produkcie 33,58 € 15.11.2016 04.04.2016  
358 1600806 EKRONN s.r.o. Zber a odvoz
kuchynského odpadu zo ŠJ
za mesiac 11/2016
29,00 € 30.11.2016 04.04.2017  
357 2161281957 StVPS a.s. Vodné a stočné
10.08.2016-29.11.2016
EČ: 78363
Číž - Cintorín
32,29 € 30.11.2016 04.04.2017  
356 2161281956 StVPS a.s. Vodné a stočné
10.08.2016-29.11.2016
EČ: 73281
Číž 152 - 12BJ
764,87 € 30.11.2016 04.04.2017  
355 2161281959 StVPS a.s. Vodné a stočné
10.08.2016-29.11.2016
EČ: 78365
Číž 152 - Dom služieb
253,14 € 30.11.2016 04.04.2017  
354 2161281958 StVPS a.s. Vodné a stočné
10.08.2016-29.11.2016
EČ: 78364
Číž 48 - OcU
54,44 € 30.11.2016 04.04.2017  
353 2161281960 StVPS a.s. Vodné a stočné
10.08.2016-29.11.2016
EČ: 80395
Číž 145 - MŠ
198,71 € 30.11.2016 04.04.2017  
352 2161281985 StVPS a.s. Vodné a stočné
10.08.2016-29.11.2016
EČ: 151523
Číž 144 - 26BJ
726,77 € 30.11.2016 04.04.2017  
351 2161281984 StVPS a.s. Vodné a stočné
10.08.2016-29.11.2016
EČ: 151522
Číž 144 - 26BJ
400,13 € 30.11.2016 04.04.2017  
350 13/2016 BAMBI
Csilla Molnárová
Tovar pre školskú jedáleň 1131,74 € 03.12.2016 0404.2017  
349 50/2016 Školská jedáleň
pri Materskej škole
Odobraté obedy
zo soc. fondu
za november 2016
16,83 € 02.12.2016 04.04.2017  
348 49/2016 Školská jedáleň
pri Materskej škole
Nákup potravín z rozpočtu
za zamestnancov obce
za november 2016
39,60 € 02.12.2016 04.04.2017  
347 6300232691 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.12.2016-31.12.2016
OM:4100077755
Číž 174 - 12 BJ 
5,00 € 01.12.2016 04.04.2017  
346 6300045137 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.12.2016-31.12.2016
OM: 4100039720
Číž 48 - OcÚ
734,00 € 01.12.2016 04.04.2017  
345 6300045133 SPP a.s. FAktúra za plyn
01.12.2016-31.12.2016
OM: 4100039714
Číž 145 - ZŠ
711,00 € 01.12.2016 04.04.2017  
344 6300045091 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.12.2016-31.12.2016
OM: 4100039619
Číž 152 - Mini BALLA
24,00 € 01.12.2016 04.04.2017  
343 6300045099 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.12.2016-31.12.2016
OM: 4100039624
Číž 152 - Presso NOAL
78,00 € 01.12.2016 04.04.2017  
342 6300045119 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.12.2016-31.12.2016
OM:4100039697
Číž 145 - MŠ
17,00 € 01.12.2016 04.04.2017  
341 601216982 Slovenská poša a.s. Publikácia:
ADAMKO - 1ks
6,00 € 22.11.2016 04.04.2017  
340 601215405 Slovenská pošta a.s. Publikácie:
Predškolská výchova - 1ks
Včielka - 1ks
17,80 € 21.11.2016 04.04.2017  
339 0116127496 LE CHEQUE
DEJEUNER s.r.o.
Jedálne kupóny - 215 ks 703,54 € 25.11.2016 03.04.2017  
338 160241 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
VYhotovenie výplaty
za október 2016
pre 16 osôb + služby
111,00 19.11.2016 03.04.2017  
337 00318655 ZMOS Členský práspevok
za rok 2017
105,77 € 16.11.2016 03.04.2017  
336 3320161052 SPN-Mladé letá
s.r.o.
Prvouka 2r. ZŠ s VJM - 1 ks 5,40 € 10.11.2016 03.04.2017  
 335 FSK1601036 Zábavné učení s.r.o.  Učebné pomôcky
pre MŠ
678,20 € 18.11.2016  03.04.2017   
334 1161128337 SWAN a.s. SIP KONTO 2,32 € 08.11.2016 03.04.2017  
333 15220/16 FURA s..o. Likvidácia odpadu
veľkokapacitný kontajner
440,09 € 31.10.2016 03.04.2017  
332 15200/16 FURA s.r.o. Odvoz a likvidácia 
komunálneho odpadu
Október 2016
685,65 € 31.10.2016 03.04.2017  
331 2161130619 SOZA Autorská odmena
za verejné použitie
hudobných diel
56,40 € 10.11.2016 03.04.2017  
330 7200796604 Alianz
Slovenská poisťovňa a.s.
Poistenie
obytných budov
06.12.2016-05.12.2017
465,99 € 04.11.2016 03.04.2017  
329 52571486 Poradca s.r.o. Úplné zneneia zákonov
2017/I. II. III.
27,60 € 08.11.2016 03.04.2017  
328 2363127551 Orange a.s. Program Pro 65
04.11.2016-03.12.2016
t: 0907 813 295
67,40 € 08.11.2016 03.04.2017  
327 2363129670 Orange a.s. Denný internet3
04.11.2016-03.12.,2016
0917 828 013
4,90 € 08.11.2016 03.04.2017  
326 201610843 Vytnes, s.r.o. Kancelárske potreby
pre školu a škloskújedáleň
143,66 € 31.10.2016 03.04.2017  
 325 3320161024  SPN - Mladé letá s.r.o.  Prvouka 2 r. ZŠ s VJM
učebnice - 6ks 
32,40 €  04.11.2016  23.03.2017   
324 2/11/2016 ELI AVT servis s.r.o. Deratizácia objektov
obce Číž
200,00 € 02.11.2016 23.03.2017  
323 8790194417 Slovak Telkeom a.s. Telefón - pevná sieť
01.10.2016-31.10.2016
t:047/5591157
 20,98 € 02.11.2016 23.03.2017  
322 1790194438 Slovak Telekom a.s. Telefón - pevná sieť
01.10.2016-31.10.2016
t:5593207+5593131
37,92 € 02.11.2016 23.03.2017  
321 779/16 Ladislav Matheides Služby TPO, BOZP a PZS
za mesiac 10/2016
30,00 € 02.11.2016 23.03.2017  
320 1600713 EKRONN s.r.o. Zber a odvoz kuch. odpadu
za mesiac 10/2016
29,00 € 01.11.2016 23.03.2017  
319 116339 GemerAudit
spol. s r.o.
Priebežný audit
I. až III.Q 2016
216,00 € 04.11.2016 23.03.2017  
318 16172921 M.Medlen
JurisDat
Predprimárne vzdelávanie
publikácia
16,70 € 28.10.2016 23.03.2017  
317 1615006874 Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
za mesiac 11/2016
16,56 € 01.11.2016 23.03.2017  
316 7303576654 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.11.2016-30.11.2016
OM:4100039619
Číž 152
24,00 € 01.01.2016 23.03.2017  
315 7303578655 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.11.2016-30.11.2016
OM:4100039624
Číž 152
66,00 € 01.11.2016 23.03.2017  
314 7303576656 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.11.2016-30.11.2016
OM:4100039697
Číž 145 - ZŠ
17,00 € 01.11.2016 23.03.2017  
313 7303576657 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.11.2016-30.11.2016
OM:4100039714
Číž 145 - MŠ, ŠJ
603,00 € 01.11.2016 23.03.2017  
312 7303578658 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.11.2016-30.11.2016
OM:4100039720
Č9ž 48 - OcU
623,00 € 01.11.2016 23.03.2017  
311 7303577138 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.11.2016-30.11.2016
OM:4100077755
Číž 174 - 12BJ
5,00 € 01.11.2016 23.03.2017  
310  10160418 Peter Jurik - LISA
Čierna Voda 
Prezentácia obce
na www.slovakregion.sk 
27.88 €  02.11.2016  23.03.2017   
309 44/2016 Školská jedáleň
pri materskej škole
Odobraté obedy
zo sociálneho fondu
14,45 € 02.11.2016 23.03.2017  
308 43/2016 Školská jedáleň
pri Materskej škole
Nákup potravín z rozpočtu
na zamestnancov obce
34,00 €  02.11.2016 23.03.2017   
307  12/2016 BAMBI
Csilla Molnárová 
Prevzatý tovar
mesiac október 2016 
517,24 €  31.10.2016  16.03.2017   
306 2016/103 GAS 111 s.r.o.
HNúšťa
Výmena kotla
v Materskej škole
po havárii vykurovania v MŠ a ZŠ
4 999,90 € 25.10.2016 16.03.2017  
305 0116116070 LE CHEQUE
DEJEUNER s.r.o.
Jedálne kupóny 86,00 € 25.10.2016 16.03.2017  
304 160219 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty + služby
za mesiac SEPTEMBER 2017
16 osôb
111,00 € 23.10.2016 16.03.2017  
303 160100102  VKP Pálmai s.r.o.  Nákup armatúrnych súčiastok
pre vybudovanie wc a umývadla
pre deti v ZŠ 
224,00 €  19.10.2016  16.03.2017   
302 35/2016 Ing. Sylvia Slavkovská
Spišská Belá
Doplnenie žiadosti o poskytnutie
nenávratného fin. príspevku
pre "Obnovu obalovýchkonštrukcií "
na budove OcU
ITMS: NFP310040A390
350,00 € 19.10.2016 16.03.2017  
301 45/2016  Šenkar s.r.o.
Rim. Sobota 
Služby OP a OS
 na el. zariadeniach:
-reg. stanica OcU č.d.48
-reg stanica plynu č.d.48
-12 byt. jednotka č.d.174
-26 byt. jednotka č.d.144
Bleskozvodné zar.:
-4 bytová jednotka č.d.152
-12 byt. jednotka č.d.174
-26 byt.jednotka č.d.144
750,00 €  23.10.2016  16.03.2017   
300 2358750906 Orange a.s. Mobil Partner Pro 65
04.10.2016-03.11.2016
t: 0907 813 295
65,00 € 08.10.2016 16.03.2017  
299 2358752527 Orange a.s. Denný internet
04.10.2016-03.11.2016
t.0917 828 013
4,90 € 08.10.2016 16.03.2017  
298 1161028696 SWAN a.s. SIP KONTO
01.09.2016-30.09.2016
2,32 € 07.10.2016 16.03.2017  
297 13382/16 FURA s.r.o. Odvoz a likvidácia kom. odpadu
za SEPTEMBER 2016
1 080,53 € 30.09.2016 16.03.2017  
296 20160115 Farkas Viktor
Tornaľa
Pastelky, výkresy, štetce, farby
ceruzky, strúhadlá
33,20 € 07.10.2016 16.03.2017  
295 20160120 Farkas Viktor
Tornaľa
Zošity, výkresy, perá, lepidlá,
nožnice, farby, farbičky pre ZŠ
232,40 € 30.09.2016 16.03.2017  
294 686/16 Ladislav Matheides Služby TPO, BOZP, PZS
za 09/2016
30,00 € 30.09.2016 16.03.2017  
293 2016002313 Agroservis - Stred s.r.o.
Rim. Sobota
Remenica 1x
Filter 3x
Domec 1x
 184,45 € 28.09.2016  16.03.2017   
292 9789259908 Slovak Telekom a.s. Telefón - pevná sieť
01.09.2016-30.09.2016
t:5593207 + 5593131
37,93 € 02.10.2016 16.03.2017  
291 2789259888 Slovak Telekom a.s. Telefón - pevná sieť
01.09.2016-30.09.2016
t:5591157 - ZŠ
20,98 € 02.10.2016 16.03.2017  
290 160195 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
za mesiac august 2016
144,00 € 02.10.2016 16.03.2017  
289  1600622 EKRONN s.r.o.  Zber a odvoz odpadu
mesiac 09/2016 
29,00 €  02.10.2016  16.03.2017  
288 FV1616109345 SPP a.s. Toner do tlačiarne
Brother TN-2120 XXL
32,70 € 03.10.2016 16.03.2017  
287 7303557758 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.10.2016-31.10.2016
OM:4100039619
Číž 152
24,00 € 01.10.2016 16.03.2017  
286 7303557759 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.10.2016-31.10.2016
OM:4100039624
Číž 152
40,00 € 01.10.2016 16.03.2017  
285 7303557760 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.10.2016-31.10.2016
OM:4100039697
17,00 € 01.10.2016 16.03.2017  
284 7303557762 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.10.2016-31.10.2016
OM:4100039720
Číž 48 - OcU
377,00 € 01.10.2016 16.03.2017  
283  7303557761 SPP a.s.  Faktúra za plyn
01.10.2016-31.10.2016
OM:4100039714
Číž 145 - MŠ, ŠJ 
365,00 €  01.10.2016  16.03.2017   
282 7303558250 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.10.2016-31.10.2016
OM:4100077755
Číž č.d.174 - 12BJ
5,00 € 01.10.2016 16.03.2017  
281  1615006253  OZ Rozvoj
Južného Gemera
 Internet XL
za mesiac 10/2016
16,56 €  01.10.2016  16.03.2017   
280 11/2016 BAMBI
Csilla Molnárová
Tovar pre Školskú
jedáleň pri MŠ
september 2016
1 014,56 € 03.10.2016 16.03.2017  
279  37/2016 Školská jedáleň
pri MŠ 
Nákup potravín
z rozpočtu zamestnancov 
38,00 €  03.10.2016  16.03.2017   
278 38/2016 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobraté obedy zo soc. fondu 16,15 € 03.10.2016 16.03.2017  
277 2016239 Orange a.s. Ondrej Tózsa
Colormix Tornaľa
Farby pre MŠ a ihrisko
110,66 € 27.09.2016 16.03.2017  
276 2354381637 Orange a.s. Mobil Partner Pro 65
04.09.2016-03.10.2016
t:0907 813 295
68,60 € 08.09.2016 16.03.2017  
275 2354384134 Orange a.s. Denný internet
04.09.2016-03.10.2016
t:0917 828 013
4,90 € 08.09.2016 16.03.2017  
274 1160927431 SWAN a.s. SIP KONTO 2,32 € 08.09.2016 16.03.2017  
273  5916034285 Poradca podnikateľa
spol. s r.o. 
Zbierka zákonov SR
ročník 216 - 4 preddavok 
 84,00 € 09.09.2016  16.03.2017   
272 12068/16 FURA s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu
AUGUST 2016
734,16 € 31.08.2016 16.03.2017  
271 12051/16 FURA s.r.o. Vývoz
nebezpečného odpadu
238,80 € 31.08.2016 16.03.2017  
270 201610665 Vytnes s.r.o. Farebné tonery 4 ks
pre tlačiareň HP2600
kancelária starostu 
139,27 € 31.08.2016 16.03.2017  
269 16VF509005 Energocom Plus s.r.o. Vypracovanie skutkového stavu VO 840,00 € 09.09.2016 16.03.2017  
268 605/16 Ladislav Matheides Služby TPO, BOZP, PZS
08/2016
30,00 € 04.09.2016 16.03.2017  
267 4788328921 Slovak Telekom a.s. Telefón - pevná sieť
01.08.2016-31.08.2016
t:5591157-MŠ, ZŠ
15,99 € 02.09.2016 16.03.2017  
268 6788328943 Slovak Telekom a.s. Telefón - pevná sieť
01.08.2016-31.08.2016
t:5593207, 5593131-OcU
37,01 € 02.09.2016 16.03.2017  
267 6815881942 Komunálna
poisťovňa a.s.
Poistenie majetku
a zodp. za škodu
01.10.2016-01.10.2017
193,84 € 30.08.2016 16.03.2017  
266 1615005616 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
mesiac 9/2016
16,56 € 01.09.2016 16.03.2017  
265 160170 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty+služby
júl 2016
316,00 € 28.08.2016 16.03.2017  
264  7223730110 SPP a.s.  Faktúra za plyn
01.09.2016-30.09.2016
OM:4100077755
Číž 174 - 12 BJ 
 5,00 € 01.09.2016  16.03.2017   
263 7223729617 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.09.2016-30.09.2016
OM:4100039720
Číž č.d. 48 - OcU
121,00 € 01.09.2016 16.03.2017  
262 7223729616 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.09.2016-30.09.2016
OM:4100039714 
Číž 145 - MŠ, ŠJ
117,00 €   01.09.2016 16.03.2017   
261 7223729614 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.09.2016-30.09.2016
OM:4100039624
Číž č.d.152
13,00 € 01.09.2016 16.03.2017  
260 7223729615 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.09.2016-30.09.2016
OM:4100039697
Číž č.d.145 - ZŠ
17,00 € 01.09.2016 16.03.2017   
259 7223729613 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.09.2016-30.09.2016
OM:4100039619
Číž č.d.152
24,00 € 01.09.2016 16.03.2017  
258 164400096 IB-Elektro s.r.o.
Rim. Sobota
Vysávač Zelmer
ZVC 752ST
139,00 € 30.08.2016 16.03.2017  
257 201600082 Lino-shop
združenie FO
Zsolt Balog
Výchovné koberce 384,60 € 30.08.2016 16.03.2017  
256 160068 Štefan Bazovský
REMPOS
Obuv pracovná dámska 10ks
Odev pracovný dámsky 11ks
Odev pracovný pánsky 12ks
Obuv pracovná pánska 12 ks
621,30 € 22.07.2016 16.03.2017  
255 84130336  Poradca s.r.o.  Poradca 2017 - 13 čísiel
Dańové výdavky A-Z 2017
E-Poradca
Zákony 2017
Daňové priznaia 2016
Účt. záv. 2016 
 58,80 €
-29,40 €
=29,40 €
14.08.2016  16.03.2017   
254 2161188021 StVPS a.s. Vodné a stočné
26.05.2016-09.08.2016
OM:73281
Číž č.d.144 - 26BJ
577,06 € 11.08.2016 16.03.2016  
253 2161188022 StVPS a.s. Vodné a stočné
27.05.2016-09.08.2016
OM:78363
Číž - Cintorín
35,10 € 11.08.2016 16.03.2017  
252 2161188023 StVPS a.s. Vodné a stočné
27.05.2016-09.08.2016
OM:78364
Číž 48 - Kanc. - Ubyt.
13,61 € 11.08.2016 16.03.2017  
251 2161188024 StVPS a.s. Vodné a stočné
26.05.2016-09.08.2016
OM:78365
Číž č.d.152-Dom služieb
185,09 € 11.08.2016 16.03.2016  
250  2161188025 StVPS a.s.  Vodné a stočné
27.05.2016-09.08.2016
OM:80395
Číž č.d.145 - MŠ 
217,75 €  11.08.2016  16.03.2017   
247 2161188044 StVPS a.s.   Vodné a stočné
27.05.2016-09.08.2016
OM:151522
Číž č.d. 144 - 26BJ
299,41 €  11.08.2016  16.03.2017   
246  2161188045  StVPS a.s.  Vodné a stočné
27.05. 2016-09.08.2016
OM:151523
Číž  č.d. 144 - 26BJ
522,61 €  11.08.2016 16.03.2017   
245 0116089640 LE CHEQUE
DEJEUNER s.r.o.
Jedálne kupóny 320 ks 1 237,73 € 12.08.2016 16.03.2017  
244 1160827211 SWAN a.s. Paušál SIP Konto 2,32 € 08.08.2016 16.03.2017  
243 9787398500 Slovak Telekom a.s. Telefón - Pevná sieť
01.07.2016-31.07.2016
t: 047/5591157-ZŠ
20,98 € 02.08.2016 16.03.2017  
242 2350051039 Orange a.s. Mobil - Partner 65
04.08.2016-03.09.2016
t:0907 813 295
68,40 € 08.08.2016 16.03.2017  
241 2350053414 Orange a.s. Denný internet
04.08.2016-03.09.2016
t: 0917 828 013
4,90 € 08.08.2016 16.03.2017  
240 1076716 FURA s.r.o. Odvoz a likvidácia kom. odpadu
202 x 110 l; 4 x 1100 l; 71x vrecia
júl 2016
768,14 31.07.2016 08.08.2016  
239 7787398526 Slovak Telekom a.s. Volania v pevnej sieti
Biznis linka 200
01.07.2016 - 31.07.2016
4,77 02.08.2016 08.08.2016  
238 84130336 Poradca s.r.o. Poradca 2017, Zákony 2017,
Daňové výdavky A-Z, E-Poradca,
Daňové priznania  za rok 2016
Účtovná závierka 2016
29,40 01.08.2016 05.08.2016  
237 201610597 Vytnes s.r.o. Toner, papier, obálky 36,19 29.07.2016 03.08.2016  
236 1615004996 OZ Rozvoj Južného
Gemera
Internet XL
08/2016
16,56 01.08.2016 02.08.2016  
235 7283574351 SPP a.s. Zemný plyn
č.d. 174 OM: 4100077755
01.08.2016 - 31.08.2016
5,00 01.08.2016 01.08.2016  
234 7283573856 SPP a.s. Zemný plyn
č.d. 145 OM: 4100039697
01.08.2016 - 31.08.2016
17,00 01.08.2016 01.08.2016  
233 7283573855 SPP a.s. Zemný plyn
č.d. 152 OM: 4100039624
01.08.2016 - 31.08.2016
7,00 01.08.2016 01.08.2016  
232 7283573854 SPP a.s. Zemný plyn
č.d. 152 OM: 4100039619
01.08.2016 - 31.08.2016
24,00 01.08.2016 01.08.2016  
231 7283573858 SPP a.s. Zemný plyn
č.d. 48 OM:4100039720
01.08.2016 - 31.08.2016
58,00 01.08.2016 01.08.2016  
230 7283573857 SPP a.s. Zemný plyn
č.d. 145 OM: 4100039714
01.08.2016 - 31.08.2016
57,00 01.08.2016 01.08.2016  
229 2016086 Pavel Gyalog
Semex - Rimsev
RoundUp Biaktiv 1000 ml - 2ks 46,90 25.07.2016 29.07.2016  
228 160147 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty - 43 osôb
jún/2016
306,34 24.07.2016 27.07.2016  
227 275/2016 Kontrola-oprava-predaj
hasiacich prístrojov
Mikuláš Feješ
Revízia a oprava hasiacich
zariadení

424,80 26.07.2016 26.07.2016  
226 1602956900 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Zbierka zákonov 2017
1. preddavok zálohy
124,15 21.07.2016 25.07.2016  
225 1602957000 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Finančný spravodajca 2017
1. preddavok zálohy
26,40 21.07.2016 25.07.2016  
224 2345702657 Orange Slovensko a.s. Denný internet 4,90 08.07.2016 14.07.2016  
223 2345700530 Orange Slovensko a.s. Hovory v mobilnej sieti
Partner Pro 65€
04.07.2016 - 03.08.2016
68,83 08.07.2016 14.07.2016  
222 9515/16 FURA s.r.o. Odvoz a likvidácia kom. odpadu
188x110 l, 4x1100 l, 53 x vrecia
jún/2016
 702,96 30.06.2016 14.07.2016  
221 201610517 Vytnes s.r.o. Kancelárske potreby - škôlka 58,06 30.06.2016 14.07.2016  
220 1160728246 SWAN a.s. Konto SIP
01.06.2016 - 31.06.2016
2,32 06.07.2016 13.07.2016  
219 463/16 Ladislav Matheides Činnosť TPO, BOZP a PZS
06/2016 
30,00 04.07.2016 12.07.2016  
218 4786470716 Slovak Telekom a.s. Volanie v pevnej sieti
Biznis Partner
01.06.2016 - 30.06.2016
45,77 02.07.2016 07.07.2016  
217 7786470744 Slovak Telekom a.s. Volanie v pevnej sieti
Biznis linka 200
01.06.2016 - 30.06.2016
59,94 02.07.2016 07.07.2016  
216 1600478 EKRONN s.r.o. Zber a odvoz kuchynského
odpadu - 06/2016
29,00 02.07.2016 07.07.2016  
215 160122 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty - 42 osôb
máj/2016
280,00 30.06.2016 06.07.2016  
214 7293527102 SPP a.s. Zemný plyn
č.d. 152 OM: 4100039619
01.07.2016 - 31.07.2016
24,00 01.07.2016 06.07.2016  
213 7293527103 SPP a.s. Zemný plyn
č.d. 145 OM: 4100039624
01.07.2016 - 31.07.2016
7,00 01.07.2016 06.07.2016  
212 7293527104 SPP a.s. Zemný plyn
č.d. 145 OM: 4100039697
01.07.2016 - 31.07.2016
17,00 01.07.2016 06.07.2016  
211 7293527105 SPP a.s.  Zemný plyn
č.d. 145 OM: 4100039714
01.07.2016 - 31.07.2016
57,00 01.07.2016 06.07.2016  
210 7293527106 SPP a.s. Zemný plyn
č.d. 48 OM: 4100039720
01.07.2016 - 31.07.2016
58,00 01.07.2016 06.07.2016  
209 8/2016 BAMBI
Csilla Molnárová
Tovar pre Základnú školu 44,27 01.07.2016 06.07.2016  
208 9/2016 BAMBI
Csilla Molnárová
Tovar pre Školskú jedáleň

114,17 01.07.2016 06.07.2016  
207 7293527602 SPP a.s.  Zemný plyn
č.d. 174, OM: 4100077755
01.07.2016 - 31.07.2016
5,00 01.07.2016 06.07.2016  
206 7/2016 BAMBI
Csilla Molnárová
Tovar pre školskú jedáleň
jún 2016
432,64 06.07.2016 06.07.2016  
205 10/2016 BAMBI
Csilla Molnárová
Tovar pre Obec Číž
Súťaž vo varení - Bukkszek

219,03 01.07.2016 06.07.2016  
204 1615004365 OZ Rozvoj Južného
Gemera
Internet XL
07/2016
16,56 01.07.2016 04.07.2016  
203 33/2016 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Odobraté obedy zo soc. fondu
0,17 €/zam. - 06/2016
12,92 01.07.2016 04.07.2016  
202 32/2016 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Nákup potravín na obedy
zamestancov obce 0,40 €/zam.
06/2016
30,40 01.07.2016 04.07.2016  
201 0026 Enersys s.r.o. Servisná prehliadka MG
typ EP8000T
83,93 20.06.2016 30.06.2016  
200 5916009428 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Zbierka zákonov SR
ročník 2016 - 2. preddavok
108,00 10.03.2016 29.06.2016  
199 5916023679 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Úplné znenia zákonov
ročník 2017 - perddavok
119,87 27.06.2016 28.06.2017  
198 5916023678 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
 Vybrané úplné znenia zákonov
ročník 2017 - preddavok
75,28 27.06.2016 28.06.2016  
197 20160821 Disig a.s. Kvalifikovaný systémový certifikát
na HSM 4 roky
103,20 24.06.2016 27.06.2016  
196 600216982 Slovenská pošta a.s.

Periodikum pre ZŠ
predplatné ADAMKO

4,00 03.06.2016 24.06.2016  
195 1162205273 ŠEVT a.s. Tlačivá pre ZŠ s VJM
ALAPISKOLA
50,50 17.06.2016 24.06.2016  
194 20160380 Gabriel Steiner Výmena spier zadných dverí 2ks
Kryt ostrekovača svetiel 1ks
81,28 01.06.2016 21.06.2016  
193 25/2016 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Nákup potravín na obedy
pre zamestancov obce
apríl + máj 2016
64,00 10.06.2016 16.06.2016  
192 26/2016 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Odobraté obedy zo soc. fondu
05/2016
27,20 10.06.2016 16.06.2016  
191 1160627250 SWAN a.s. Konto SIP 2,32 07.06.2016 13.06.2016  
190 2341352346 Orange Slovensko a.s. Denný internet 4,90 08.06.2016 13.06.2016  
189 2341349968 Orange Slovensko a.s. Volania v mobilnej sieti 68,60 08.06.2016 13.06.2016  
188 160093 INPRO POPRAD s.r.o. Verejné obstrávanie na výber
zhotoviteľa staveb. diela
"projekt Obnova OcÚ"
2 220,00 14.06.2016 16.06.2016  
187 3785537149 Slovak Telekom a.s.

Volania v pevnej sieti
Biznis linka 200
01.05.2016 - 31.05.2016

40,19 02.06.2016 08.06.2016  
186 9785537129 Slovak Telekom a.s.

Služby pevnej siete
Biznis Partner
01.05.2016 - 31.05.2016

25,97 02.06.2016 08.06.2016  
185 05/2016 BAMBI
Csilla Molnárová
Tovar pre Školskú jedáleň
máj 2016
467,86 02.06.2016 07.06.2016  
184 600215405 Slovenská pošta a.s. Periodikum VČIELKA
pre Materskú škôlku
4,00 03.06.2016 06.06.2016  
183 1300012107 SSE a.s. Obnovenie montážnej plomby
priamy elektromer
25,20 30.05.2016 06.06.2016  
182 1300012018 SSE a.s. Obnovenie montážnej plomby
priamy elektromer
25,20 30.05.2016 06.06.2016  
181 6457/16 FURA s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu
05/2016
633,00 31.05.2016 06.06.2016  
180 1300012018 SSE a.s. Odovzdanie OM
priamy elektromer
20,40 27.05.2016 27.05.2016  
179 1300012018 SSE a.s. Odovzdanie OM
priamy elektromer
20,40 27.05.2016 03.06.2016  
178 382/16 Ladislav Matheides Činnosť TPO, BOZP, PZS
05/2016
30,00 23.05.2016 03.06.2016  
177 160100290 Agócs s.r.o. Servisné práce + cestovné  43,20 31.05.2016 03.06.2016  
176 7258595039 SPP a.s. Zemný plyn
č.d. 174 OM: 4100077755
01.06.2016 - 30.06.2016
5,00 01.06.2016 02.06.2016  
175 7258594543 SPP a.s. Zemný plyn
č.d. 152 OM: 4100039619
01.06.2016 - 30.06.2016
24,00 01.06.2016 02.06.2016  
174 7258594544 SPP a.s. Zemný plyn
č.d. 152 OM: 4100039524
01.06.2016 - 30.06.2016
7,00 01.06.2016 02.06.2016  
173 7258594545 SPP a.s. Zemný plyn
č.d. 145 OM: 4100039697
01.06.2016 - 30.06.2016
17,00 01.06.2016 03.06.2016  
172 7258594546 SPP a.s. Zemný plyn
č.d.145 OM: 4100039714
01.06.2016 - 30.06.2016
61,00 01.06.2016 03.06.2016  
171 7258594547 SPP a.s. Zemný plyn
č.d. 48 OM: 4100039720
01.06.2016 - 30.06.2016
63,00 01.06.2016 03.06.2016  
170 1615003703 OZ Rozvoj Južného
Gemera
Internet XL
06/2016
16,56 01.06.2016 01.06.2016  
169 0622016 ANTAL Zoltán - SHR Muškát ťahavý 100 ks 147,00 25.05.2016 31.05.2016  
168 1600366 EKRONN s.r.o. Zber a odvoz kuchynského
odpadu - 05/2016
29,00 29.05.2016 31.05.2016  
167 160099 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty - 43 osôb
apríl/2016 
286,50  26.05.2016 31.05.2016  
166 2161118335 StVPS a.s. Vodné a stočné
26BJ - OM: 151523
20.02.2016 - 26.05.2016
579,78 26.05.2016 31.05.2016  
165 2161118334 StVPS a.s. Vodné a stočné
26BJ - OM: 151522
20.02.2016 - 25.05.2016
274,92 26.05.2016 31.05.2016  
164 2161118273 StVPS a.s. Vodné a stočné
MŠ - OM: 80395
20.02.2016 - 25.05.2016
334,80 26.05.2016 31.05.2016  
163 2161118272 StVPS a.s. Vodné a stočné
Dom služieb - OM: 78365
29.04.2016 - 25.05.2016
62,60 26.05.2016 31.05.2016  
162 2161118271 StVPS a.s. Vodné a stočné
č.d.48 OcÚ - OM: 78364
29.04.2016 - 25.05.2016
76,21 26.05.2016 31.05.2016  
161 2161118270 StVPS a.s. Vodné a stočné
CINTORÍN - OM:78363
20.02.2016 - 26.05.2016
42,12 26.05.2016 31.05.2016  
160 2161118269 StVPS a.s. Vodné a stočné
12 BJ - OM: 73281
20.02.2016 - 25.05.2016
740,38 26.05.2016 31.05.2016  
159 0116058101 LE CHEQUE DEJEUNER
s.r.o.
Jedálne kupóny - 266 ks 868,55 26.05.2016 31.05.2016  
158 160100268 Agócs s.r.o. HP tlačová kazeta CF210 - 2ks 139,80 23.05.2016 23.05.2016  
157 1604010167 STAVIVÁ-Garaj s.r.o. Cement 25kg - 10ks 24,00 13.05.2016 18.05.2016  
156 1160522548 SWAN a.s. Konto SIP 2,32 09.05.2016 16.05.2016  
155 2337023924  Orange Slovensko a.s. Denný internet
04.05.2016 - 03.06.2016
4,90 08.05.2016 12.05.2016  
154 2337021669 Orange Slovensko a.s. Volania cez mobil
04.05.2016 - 03.06.2015
66,25 08.05.2016 12.05.2016  
153 5916015354 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Zbierka zákonov SR
ročník 2016 - 3. preddavok
108,00 05.05.2016 12.05.2016  
152 7784609902 Slovak Telekom a.s. Volania v pevnej sieti
Biznis Partner
01.04.2016 - 30.04.2016
20,98 02.05.2016 11.05.2016  
151 321/16 Ladislav Matheides Činnosť TPO, BOZP, PZS
04/2016
30,00 02.05.2016 06.05.2016  
150 0784609923 Slovak Telekom a.s. Volania v pevnej sieti
01.04.2016 - 30.04.2016
35,12 02.05.2016 06.05.2016  
149 6149/16 FURA s.r.o. Odvoz a likvidácia komunálneho
odpadu - 04/2016
674,25 30.04.2016 09.05.2016  
148 9806220016 OZ Rozvoj Južného
Gemera
Internet XL
05/2016
16,56 01.05.2016 05.05.2016  
147 4/2016 BAMBI
Csilla Molnárová
Tovar pre školskú jedáleň
04/2016
1087,82 03.05.2016 05.05.2016  
146

1600301

 

EKRONN s.r.o. Zber a odvoz kuchynského
odpadu - 04/2016
29,00 02.05.2016 05.05.2016  
145 7263568206 SPP a.s. Zemný plyn
č.d. 145 OM: 4100039697
01.05.2016 - 31.05.2016
17,00 01.05.2016 02.05.2016  
144 7263568207 SPP a.s. Zemný plyn
č.d. 145 OM:4100039714
01.05.2016 - 31.05.2016
146,00 01.05.2016 02.05.2016  
143 7263568208 SPP a.s. Zemný plyn
č.d. 48 OM: 4100039720
01.05.2016 - 31.05.2016
150,00 01.05.2016 02.05.2016  
142 7263568205 SPP a.s. Zemný plyn
č.d. 152 OM: 4100039624
01.05.2016 - 31.05.2016
16,00 01.05.2016 02.05.2016  
141 7263568204 SPP a.s. Zemný plyn
č.d. 152 OM: 4100039619
01.05.2016 - 31.05.2016
24,00 01.05.2016 02.05.2016  
140 7263568703 SPP a.s. Zemný plyn
č.d. 174 OM:4100077755
01.05.2016 - 31.05.2016
5,00 01.05.2016 02.05.2016  
139 2161095780 StVPS a.s. Vodné a stočné
Dom služieb OM: 78365
01.06.2015 - 28.04.2016
724,04 28.04.2016 02.05.2016  
138 2016002073 Agroservis - Stred
s.r.o.
Súčiastky do trakt. kosačky
Skrutka 1ks
Klinový remeň 1 ks 
113,21 26.04.2016 02.05.2016  
137 16-078 MOPIS - Sauer s.r.o. Oprava a údržba krovinorezu 259,94 21.04.2016 02.05.2016  
136 16-075 MOPIS - Sauer s.r.o. Oprava a údržba krovinorezu 315,22 20.04.2016 02.05.2016  
135 6815170657 KOMUNÁLNA
POISŤOVŇA a.s.
Poistná zmluva
28.05.2016 - 28.05.2016 
30,27 26.04.2016 29.04.2016  
134 160046 Štefan Bazovský
REMPOS
Pracovné odevy a obuvy
MŠ a ŠJ
25,99 21.04.2016 29.04.2016  
133 1604010127 STAVIVÁ-Garaj s.r.o. Cement 25kg 6ks
Rukavice spevnené 5ks
Kotúč rezný 1/115 mm 6ks
Rukavice s terčíkom 6ks
32,04 14.04.2016 29.04.2016  
132 1604010126 STAVIVÁ-Garaj s.r.o. Miešačka 180 BDIRBAL 324,00 20.04.2016 29.04.2016  
131 160045 Štefan Bazovský
REMPOS
Prac. obuv dámska 1ks
Prac. odev pánsky 4ks
Prac. obuv pánska 4ks
140,00 21.04.2016 29.04.2016  
130 5036/16 FURA s.r.o. Vývoz nebezpečného odpadu 238,80 25.04.2016 28.04.2016  
129 160075 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty - 51 osôb
03/2016
338,00 23.04.2016 27.04.2016  
128 116166 GemerAudit spol. s r.o. II. a III. etapa auditu 408,00 21.04.2016 21.04.2016  
127 11160121 DATATRADE s.r.o. Služba www.obce.info 58,56 18.04.2016 19.04.2016  
126 2332713139 Orange Slovensko a.s. Denný internet 4,90 08.04.2016 18.04.2016  
125 2332710507 Orange Slovensko a.s. Mobilný telefon 67,40 08.04.2016 18.04.2016  
124 1160428103 SWAN a.s. Konto SIP 2,32 06.04.2016 18.04.2016  
123 OF/2016/032 MK - DRIEN s.r.o. Spracovanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok
"projekt obnova OcÚ"
2 000,00 14.03.2016 13.04.2016  
122 009-2016 Ing. Alexander Lengyel
ECB - Solutions
Energetický audit na budovu
Obecného úradu v obci Číž
"projekt obnova OcÚ"
1 600,00 11.03.2016 13.04.2016  
121 7783681419 Slovak Telekom a.s. Volania v pevnej sieti 35,11 03.04.2016 11.04.2016  
120 4347/16 FURA s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu
03/2016
949,69 31.03.2016 11.04.2016  
119 1600218 EKRONN s.r.o. Zber a odvoz kuchynského
odpadu - 03/2016 
29,00 05.04.2016 08.04.2016  
118 5783681394 Slovak Telekom a.s. Volanie v pevnej sieti
Biznis Partner
01.03.2016 - 31.03.2016
20,98 03.04.2016 08.04.2016  
117 243/16 Ladislav Matheides

Činnosť TPO, BOZP, PZS
03/2016

30,00 01.04.2016 06.07.2016  
116 84106892 Poradca s.r.o. Poradca 2016, Zákony 2016
Daň. priznania 2015
29,40 04.07.2016 04.04.2016  
115 52567230 Poradca s.r.o. Predplatné aktualizácií
Úplné znenia zákonov 2016
27,60 24.03.2016 04.04.2016  
114 7283490287 SPP a.s.

Zemný plyn - č.d. 152
OM: 4100039619
01.04.2016 - 31.04.2016

24,00 01.04.2016 04.04.2016  
113 7283490288 SPP a.s. Zemný plyn - č.d. 152
OM: 4100039624
01.04.2016 - 31.04.2016
42,00 01.04.2016 04.04.2016  
112 7283490289 SPP a.s. Zemný plyn - č.d. 145
ŠJ - OM:4100039697
01.04.2016 - 31.04.2016
17,00 01.04.2016 04.04.2016  
111 7283490797 SPP a.s. Zemný plyn - č.d. 174
12BJ - OM: 4100077755
01.04.2016 - 31.04.2016
5,00 01.04.2016 04.04.2016  
110 7283490291 SPP a.s. Zemný plyn - č.d. 48
OcU - OM: 4100039720
01.04.2016 - 31.04.2016
392,00 01.04.2016 04.04.2016  
109 7283490290 SPP a.s. Zemný plyn - č.d. 145
MŠ a ZŠ - OM: 4100039714
01.04.2016 - 30.04.2016
379,00 01.04.2016 04.04.2016  
108 1615002430 OZ Rozvoj
Južného Gemera 
Internet XL
04/2016
16,56 01.04.2016 04.04.2016  
107 3/2016 BAMBI
Csilla Molnárová
Tovar pre Školskú jedáleň
pri MŠ Číž
451,13 01.04.2016 05.04.2016  
106 14/2016 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Odobraté obedy zo soc. fondu
(25 obedov) - 03/2016
9,69 01.04.2016 01.04.2016  
105 15/2016 Školská jedáleň
pri MŠ Číž

Nákup potravín z rozpočtu
za zamestnancov (25 obedov)
03/2016

22,80 01.04.2016 01.04.2016  
104 2016115 UMP s.r.o. Informačná brožúra Welness 39,00 24.03.2016 31.03.2016  
103 5590021829 IVES Košice Služby STP APV
(zálohová faktúra)
180,44 24.03.2016 31.03.2016  
102 3219/16  FURA s.r.o. Dodanie červených vriec - 15ks 19,80 24.03.2016 31.03.2016  
101 7105723698 SPP a.s. Zemný plyn - č.d. 174
OM: 4100077755
01.03.2016 - 31.03.2016
5,00 21.03.2016 31.03.2016  
100 201610250 Vytnes s.r.o. Kancelárske potreby + tonery 172,87 31.03.2016 31.03.2016  
099 21601558 Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Publikácia Triedny učiteľ 42,55 15.02.2016 31.03.2016  
098 16214 Petr Mrázek

Biologické ošetrenie odpadov
v MŠ a ZŠ

120,00 23.03.2016 24.03.2016  
097 160052 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
pre 35 osôb + údržba programu
02/2016
321,30 20.03.2016 23.03.2016  
096 11/2016

Školská jedáleň
pri MŠ Číž

Nákup potravín z rozpočtu
za zamestnancov obce 02/2016
30,00 21.03.2016 22.03.2016  
095 10/2016 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Odobraté obedy zo soc. fondu
02/2016
12,75 21.03.2016 22.03.2016  
094 20160040 Farkas Viktor Nákup papierníckych
potrieb pre ZŠ
116,20 17.03.2016 22.03.2016  
093 20160041 Farkas Viktor Nákup papierníckych
potrieb pre MŠ
166,00 17.03.2016 22.03.2016  
092 20160276 Štátna ochrana
prírody SR
Vypracovanie potvrdenia
k územiam NATURA 2000
pre projekt Obecného úradu
36,50 11.03.2016 16.03.2016  
091 1160336982 SWAN a.s.

SIP Konto
01.02.2016 - 29.02.2016

2,32 08.03.2016 14.03.2016  
090 1133389102 BL Consulting Zaplatenie dlžnej sumy
za Slovak Telekom
FA 6780007365
20,98 09.03.2016 14.03.2016  
089 2328414241 Orange Slovensko a.s. Poplatok za Denný internet
04.03.2016 - 03.04.2016
4,90 08.03.2016 10.03.2016  
088  2328412358 Orange Slovensko a.s. Mobilné volania
04.03.2016 - 03.04.2016
69,80 08.03.2016 10.03.2016  
087 2782755327 Slovak Telecom a.s.

Volanie v pevnej sieti
Biznis Partner
01.02.2016 - 29.02.2016

45,77 02.03.2016 07.03.2016  
086 1160184 TOPSET Solution
s.r.o.
Aktualizácia programov
v zmysle zmluvy A/332/05/2007
426,00 01.03.2016 07.03.2016  
085 7782755346 Slovak Telecom a.s. Volania v pevnej sieti
01.02.2016 - 29.02.2016
34,97 02.03.2016 07.03.2016  
084 2878/16 FURA s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu
02/2016
589,08 29.02.2016 07.03.2016  
083 6558018944 Kooperatíva, a.s. Poistenie za obdobie
26.03.2016 - 26.03.2017
54,89 01.03.2016 04.03.2016  
082 1600103 EKRONN s.r.o. Zber a odvoz kuchynského
odpadu - mesiac 02/2016
29,00 01.03.2016 04.03.2016  
081 163/16 Ladislav Matheides Činnosť TPO, BOZP a PZS
02/2016
30,00 01.03.2016 04.03.2016  
080 5570069357 SSE a.s. Paušál náhrada nákladov
za upomienku za vs: 5209281802
3,00 29.02.2016 04.03.2016  
079 1615001763 OZ Rozvoj 
Južného Gemera
Internet XL
mesiac 3/2016
16,56 01.03.2016 03.03.2016  
078 201610110 Vytnes, s.r.o. Kancelárske potreby 203,53 29.02.2016 03.03.2016  
077 2/2016 BAMBI
Csilla Molnárová
Tovar pre školskú jedáleň
pri MŠ - 02/2016
471,34 01.03.2016 23.03.2016  
076 7263545256 SPP a.s. Zemný plyn - č.d. 152
OM:4100039619
01.03.2016 - 31.03.2016
24,00 01.03.2016 02.03.2016  
075 7263545258 SPP a.s. Zemný plyn - č.d. 145
ŠJ - OM:4100039697
01.03.2016 - 31.03.2016
17,00 01.03.2016 02.03.2016  
074 7263545259 SPP a.s. Zemný plyn - č.d. 145
MŠ a ZŠ - OM: 4100039714
01.03.2016 - 31.03.2016
692,00 01.03.2016 02.03.2016  
073 7263545260 SPP a.s. Zemný plyn - č.d. 48
OcU - OM: 4100039720
01.03.2016 - 31.03.2016
715,00 01.03.2016 02.03.2016  
072 0116024556 LE CHEQUE DEJEUNER
s.r.o.
Jedálne kupóny - 195 ks 639,54 26.02.2016 29.02.2016  
071 2161043742 StVPS Vodné a stočné - č.d. 144
26BJ - OM: 151522
95,27 25.02.2016 29.02.2016  
070 2161043743 StVPS Vodné a stočné - č.d.144
26 BJ - OM:151523
168,76 25.02.2016 29.02.2016  
069 160028 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty pre 35 osôb
za január 2016
234,50 23.02.2016 29.02.2016  
068 0116023885 LE CHEQUE DEJEUNER
s.r.o.
Jedálne kupóny - 70ks 239,54 24.02.2016 28.02.2016  
067 2161040290 StVPS a.s.

Vodné a stočné - č.d. 152
12BJ - OM: 73281

593,39 22.02.2016 25.02.2016  
066 2161040291 StVPS a.s. Vodné - cintorín
OM: 78363
25.11.2015 - 19.02.2016
0,00 22.02.2016 25.02.2016  
065 2161040293 StVPS a.s. Vodné a stočné - č.d. 145
MŠ - OM: 80395
25.11.2015 - 19.02.2016
125,21 22.02.2016 25.02.2016  
064 2161040292 StVPS a.s.

Vodné a stočné - č.d. 48
Kanc a ubyt - OM: 78364
25.11.2015 - 19.02.2016

54,44 22.02.2016 25.02.2016  
063 7160401146 Slovenský pozemkový
fond
Splátka za nájom za rok 2016 15,00 19.02.2016 25.02.2016  
062 61600071 TOPSET Solution
s.r.o.
Aktualizácia programov na CD
WinCity a Dane a poplatky
rok 2015
4,20 31.01.2016 15.02.2016  
061 5/2016 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Nákup potravín z rozpočtu
za zmestnancov obce - 01/2016
22,00 15.02.2016 15.02.2016  
060 4/2016 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Odobraté obedy zo soc. fondu
január 2016
9,35 15.02.2016 15.02.2016  
059 1160226087 SWAN a.s. SIP KONTO
01.01.2016 - 31.01.2016
2,32 08.02.2016 12.02.2016  
058 2324125003 Orange Slovensko a.s. Poplatok Denný internet
04.02.2016 - 03.03.2016
4,90 08.02.2016 11.02.2016  
057 2324123243  Orange Slovensko a.s.  Volania v mobilnej sieti
04.02.2016 - 03.03.2016
71,12 08.02.2016 11.02.2016  
056 9781834541 Slovak Telekom a.s. Volania v pevnej sieti
Biznis Partner
01.01.2016 - 31.01.2016
25,97 02.02.2016 10.02.2016  
055 11/2016 Šenkár s.r.o. Odstránenie závad
na elektroinštalácií a bleskozvode
na Dome smútku
180,00 08.02.2016 09.02.2016  
054 10/2016 Šenkár s.r.o. Revízie el. zariadení 420,00 08.02.2016 09.02.2016  
053 1313/16 FURA s.r.o. Odvoz a likvidácia kom. odpadu
01/2016
577,21 31.01.2016 08.02.2016  
052 3781834561 Slovak Telekom a.s. Volania v pevnej sieti
01.01.2016 - 31.01.2016
34,36 02.02.2016 08.02.2016  
051 1/2016 BAMBI
Csilla Molnárová

Tovar pre ŠJ pri MŠ
01/2016

895,00 01.02.2016 04.02.2016  
050 082/16 Ladislav MAtheides Činnosť TPO, BOZP a PZS
01/2016
30,00 01.02.2016 03.02.2016  
048 1600015 EKRONN s.r.o. Zber a odvoz kuchynského
odpadu - 01/2016
29,00 31.01.2016 03.02.2016  
047 2161018329 StVPS a.s. Vodné a stočné - č.d. 144
26BJ - OM: 151522
30.12.2015 - 27.01.2016
70,78 28.01.2016 02.02.2016  
048 2161018330 StVPS a.s. Vodné a stočné - č.d. 144
26BJ - OM: 151523
30.12.2015 - 27.01.2016
182,38 28.01.2016 02.02.2016  
047 7208604178 SPP a.s. Zemný plyn - č.d.48
OcU - OM: 4100039720
758,00 01.02.2016 02.02.2016  
046 7208604177 SPP a.s. Zemný plyn - č.d. 145
ZŠ a MŠ - OM: 4100039714
734,00 01.02.2016 02.02.2016  
045 7208604176 SPP a.s. Zemný plyn - č.d. 145
ŠJ - OM: 4100039697 
01.02.2016 - 29.02.2016
17,00 01.02.2016 02.02.2016  
044 7208604175 SPP a.s.

Zemný plyn - č.d. 152
OM: 4100039624
01.02.2016 - 29.02.2016

80,00 01.02.2016 02.02.2016  
043 7208604174 SPP a.s. Zemný plyn - č.d. 152
OM: 4100039619
01.02.2016 - 29.02.2016
24,00 01.02.2016 02.02.2016  
042 1615001117 OZ Rozvoj južného
Gemera
Internet XL
mesiac 2/2016
16,56 01.02.2016 02.02.2016  
041 1500167837 Centrálny depozitár
cenných papierov SR
Vedenie účtu majiteľa 251,84 31.12.2015 22.01.2016  
040 160005 UNIKOVO
- Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty - 33 osôb
+ služby naviac
221,50 18.01.2016 21.01.2016  
039 5041503404 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Finančný spravodajca, ročník 2015 12,46 14.01.2016 20.01.2016  
038 5209287024 SSE a.s. Vyúčtovanie elektriny - č.d. 140
osvetlenie - OM: 5209287
01.01.2015 - 31.12.2015
-637,34 12.01.2016 20.01.2016  
037 5209281031 SSE a.s. Vyúčtovanie elektriny - č.d.152
OM: 5209281
01.01.2015 - 31.12.2015
1,35 11.01.2015 19.01.2015  
036 1160141231 SWAN plus. a.s. SIP KONTO
01.12.2015 - 31.12.2015
2,32 11.01.2016 19.01.2016  
035 11/16 Dobrovoľná požiarna
ochrana
Príspevok na dobrovoľnú
požiarnu ochranu - r.2016
36,00 11.01.2016 18.01.2016  
034 5209318026 SSE a.s. Vyúčtovanie elektriny - č.d. 152
OM: 5209318
01.01.2015 - 31.12.2015
92,30 11.01.2016 18.01.2016  
033 5305534021 SSE a.s. Vyúčtovanie elektriny - č.d. 144
26BJ - OM: 5305534
01.01.2015 - 31.12.2015
30,00 11.01.2016 18.01.2016  
032 5209280024 SSE a.s. Vyúčtovanie elektriny - č.d. 152
chodba bytovky - OM: 5209280
01.01.2015 - 31.12.2015
24,68 11.01.2016 18.01.2016  
031 5209289024 SSE a.s. Vyúčtovanie elektriny - č.d. 48
Kult. dom - OM: 5209289
01.01.2015 - 31.12.2015
396,02 11.01.2016 18.01.2016  
030 5209310024 SSE a.s.

Vyúčtovanie eletriny - č.d. 152
Pl. Kot. Spol. pr. - OM: 5209310
01.01.2015 - 31.12.2015

8,62 11.01.2016 18.01.2016  
029 5209311024 SSE a.s. Vyúčtovanie elektriny - č.d.152
12BJ spol. - OM:5209311
01.01.2015 - 31.12.2015
6,71 11.01.2016 18.01.2016  
028 5209274028 SSE a.s. Vyúčtovanie elektriny - č.d. 145
MŠ - OM: 5209274
01.01.2015 - 31.12.2015
99,44 11.01.2016 18.01.2016  
027 5209276024 SSE a.s. Vyúčtovanie elektriny - č.d. 96
cintorín - OM: 5209276
01.01.2015 - 31.12.2015
-7,02 11.01.2016 18.01.2016  
026 5304570015 SSE a.s.

Vyúčtovanie elektriny - č.d. 87
osvetlenie - OM: 5304570
01.01.2015 - 31.12.2015

-149,70 11.01.2016 18.01.2016  
025 5209298027 SSE a.s. Vyúčtovanie elektriny - č.d.152
Espresso - OM: 5209298
01.01.2015 - 31.12.2015
-96,43 11.01.2016 18.01.2016  
024 5209304025 SSE a.s. Vyúčtovanie elektriny - č.d.21
osvetlenie - OM: 5209304
01.01.2015 - 31.12.2015
-67,47 11.01.2016 18.01.2016  
023 7423220343 SPP a.s. Vyúčtovanie plynu - č.d. 145
ŠJ - OM: 4100039697
01.08.2015 - 31.12.2015
34,24 08.01.2016 18.01.2016  
022 7423220344 SPP a.s. Vyúčtovanie plynu - č.d. 145
ZŠ a MŠ - OM:4100039714
01.08.2015 - 31.12.2015
559,20 08.01.2016 18.01.2016  
021 7423220345 SPP a.s. Vyúčtovanie plynu - č.d. 48
OcU - OM: 4100039720
01.08.2015 - 31.12.2015
-175,62 08.01.2016 18.01.2016  
020 7423220342  SPP a.s. Vyúčtovanie plynu - č.d. 152
OM: 4100039624
01.08.2015 - 31.12.2015
-11,89 08.01.2016 18.01.2016  
019 7423220341 SPP a.s. Vyúčtovanie plynu - č.d. 152
OM: 4100039619
01.08.2015 - 31.12.2015
-26,20 08.01.2016 18.01.2016  
018 7228566909 SPP a.s.

Zemný plyn - č.d. 48 - OcU
OM: 4100039720
01.01.2016 - 31.01.2016

783,00 08.01.2016 18.01.2016  
017 7228566905 SPP a.s. Zemný plyn - č.d. 152
OM: 4100039619
01.01.2016 - 31.01.2016
24,00 08.01.2016 18.01.2016  
016 7228566906 SPP a.s. Zemný plyn - č.d. 152
OM: 4100039624
01.01.2016 - 31.01.2016
83,00 08.01.2016 18.01.2016  
015 7228566907 SPP a.s. Zemný plyn - ŠJ 17,00 08.01.2016 18.01.2016  
014 7228566908 SPP a.s. Zemný plyn - ZŠ a MŠ
OM: 4100039714
01.01.2016 - 31.01.2016
758,00 08.01.2016 18.01.2016  
013 251318328 StVPS a.s. Vodné a stočné - 26 BJ
vodomer č. 151523
01.12.2016 - 29.12.2016
182,38 29.12.2015 15.01.2016  
012 251318327 StVPS a.s. Vodné a stočné - 26 BJ
vodomer č. 151522
01.12.2015 - 29.12.2015
73,49 29.12.2015 15.01.2016  
011 17293/15 FURA s.r.o. Odvoz a likvidacia kom. odpadu
12/2015
976,85 31.12.2015 15.01.2016  
010 5041502574 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Vybrané úplné znenia zákonov
za rok 2015
47,83 08.01.2016 15.01.2016  
009 5041502058 Poradca podnikateľa
s.r.o.
Úplné znenia zákonov
za rok 2015
46,97 08.01.2016 15.01.2016  
008 2319824964 Orange Slovensko a.s. Mobilná sieť - Partner Pro
04.01.2016 - 03.02.2016
72,60 08.01.2016 15.01.2016  
007 1152209544 ŠEVT a.s. Vysvedčenia 30ks 13,30 17.12.2015 11.01.2016  
006 825/15 Ladislav Matheides Činnosť TPO, BOZP a PZS
12/2015
30,00 31.12.2015 07.01.2016  
005 7780920324 Slovak Telekom, a.s. Pevná sieť - Biznis Partner
12/2015
20,98 02.01.2016 07.01.2016  
004 7780920348 Slovak Telecom, a.s. Pevná linka
12/2015
35,81 02.01.2016 07.01.2016  
003 16150016 OZ ROZVOJ
JUŽNÉHOGEMERA
Internet XL
1/2016
16,56 01.01.2016 05.01.2016  
002 OF201756 JMK AGRO, s.r.o. Ťahanie žumpy a kanalizácie-8h 240 17.12.2015 05.01.2016  
 001 151540 TOPSET Solutions s.r.o. Program WinCITY - Registratúra 1,20 29.12.2015 04.01.2016