Zmluvy za roky 2003 až 2015

Zverejnené Názov zmluvy Číslo zmluvy Cena v € Zml. partner pdf 
30.12.2015 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest ZLP-2016-0946 - DEUS download icon 15x16
30.12.2015 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva tz2015-12-29dh2 78,00 TOPSET Solution, s.r.o. download icon 15x16
30.12.2015 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 810/2015-2050-1200 49 707,06 Ministerstvo hospodárstva  download icon 15x16
Príloha č.1 download icon 15x16
Príloha č.2 download icon 15x16
Príloha č.3 download icon 15x16
Príloha č.4 download icon 15x16
Príloha č.5 download icon 15x16
29.12.2015 Zmluva o termínovanom úvere 1633/2015/UZ 49 707,06 VUB, a.s. download icon 15x16
23.12.2015 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu
(SK87 0200 0000 0036 1053 0053)
- - VUB, a.s. download icon 15x16
21.12.2015 Zmluva o dielo Z201541517 49 800,00 ENERGOCOM PLUS, s.r.o. download icon 15x16 
25.11.2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodáratve AVETOR20131230 - AVE, s.r.o. 
Fúra, s.r.o.
download icon 15x16
13.11.2015 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva tz2015-1106dh1 97,50 TOPSET Solution, s.r.o. download icon 15x16
06.11.2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 681/2015 2 201,28 Slovenská republika download icon 15x16
28.10.2015 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku 24/2015/§54 107 651,27 UPSVR R.Sobota  download icon 15x16
13.10.2015 Kúpna zmluva 104/2015 32,90 Keka Jozef a Keková Irena download icon 15x16
30.09.2015 Dodatok č.1  ZLP-2015-0634/OPIS - DEUS download icon 15x16
08.09.2015 Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu 9105702965 - SPP, a.s. download icon 15x16
08.09.2015 Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu 9100101739 - SPP, a.s. download icon 15x16
08.09.2015 Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu 9100101731 - SPP, a.s. download icon 15x16
08.09.2015 Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu 9100101706 - SPP, a.s. download icon 15x16
08.09.2015 Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu 9100101666 - SPP, a.s. download icon 15x16
08.09.2015 Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu
(ČÍŽ 152 - OM:4100039619)
9100101654 - SPP, a.s. download icon 15x16
10.07.2015 Zmluva o poskytnutí zdravotnej posudkovej činnosti - 16,00 / posudok MUDr. Pavol Slanina download icon 15x16
08.07.2015  Kúpna zmluva 101/2015 168,00  Klára Turisová download icon 15x16
22.06.2015 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest ZLP-2015-0634/OPIS - DEUS download icon 15x16
19.06.2015 Zmluva o dodávke plynu (byt 174) 9105702965 - SPP, a.s. download icon 15x16
12.06.2015 Zmluva o vykonaní auditu - Dodatok z mluve z 10.01.2013 zmluva z 10.01.2013 - GemerAudit, spol. s r.o. download icon 15x16
09.06.2015 Dohoda o vykonaní údržbárskych prác na potoku Téška zn.: 2015/12/113 - SVP, š.p. download icon 15x16
29.04.2015 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku 2/2015/§54-VZ 125 793,60 ÚPSVaR Rim. Sobota  download icon 15x16
07.04.2015 Zmluva o kontokorentnom úvere 354/2015/UZ 60 000,00 VÚB, a.s. download icon 15x16
07.04.2015 Zmluva o združenej dodávke elektriny 434413 - SPP, a.s. download icon 15x16
01.04.2015 Zmluva o výpožičke SITB-OO2-2015/000041-089 1 258,80 Ministerstvo vnútra SR download icon 15x16
30.03.2015 Zmluva o dielo - o vypracovaní projektu 03/2015 13 800,00 APROVING, s.r.o. download icon 15x16 
02.01.2015 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zmluva z 30.07.2004 30,00 Ladislav Matheides download icon 15x16
17.12.2014 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 014/2015/SVaR/01 - UPSVR download icon 15x16
19.11.2014 Dodatok č.1 - zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv 441 9005436 193,84 / rok KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. download icon 15x16
04.11.2014 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 1/2014 1,75 / strav. j.  ZŠ pri zdr. zariadení Číž download icon 15x16
30.09.2014 Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 441 9005436 189,05 /rok KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

download icon 15x16

29.10.2014 Zmluva o aktualizácii programov, systém. podpore a licenčná zmluva tz2014-10-20bt1  78,00 / rok  TOPSET Solutions, s.r.o. download icon 15x16
22.07.2014 Zmluva o združenej dodávke elektriny
(ČÍŽ 152/AH)
9100179542 - Stredoslovenská energetika, a.s. download icon 15x16
13.07.2014 Zmluva o účasti na projekte 20769/26120130025 0,00 Metodicko-pedagogické centrum
30.05.2014 Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg. zam. 24/§50j/NS/2014 RS 9 424,80 ÚPSVR Rim. Sobota
27.05.2014 Návrh poistnej zmluvy pre poistenia majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 4419003602 30,27 KOMUNÁLNA poisťovňa download icon 15x16
31.03.2014 Dodatok č.3 ku zmluve  - Zmluva o aktualizácii programov A/332/05/2007 192,00 / rok TOPSET Solutions s.r.o. download icon 15x16
30.12.2013 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v odpad. hospodárstve  AVETOR 30132013 - AVE Tornaľa s.r.o.
30.12.2013 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve AVETOR 30122013 - AVE Tornaľa s.r.o.
06.11.2013 Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu
(OBECNÝ ÚRAD)
9100101739 - SPP, a.s. download icon 15x16
06.11.2013 Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu
(ZÁKLADNÁ ŠKOLA DRUŽINA)
9100101731 - SPP, a.s. download icon 15x16
06.11.2013 Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu
(MATERSKÁ ŠKOLA)
9100101706 - SPP, a.s. download icon 15x16
06.11.2013 Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu
(KAVIAREŇ, DOM SLUŽIEB)
9100101666 - SPP, a.s. download icon 15x16
 06.11.2013 Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu
(MINI BALLA DOM SLUŽIEB)
9100101654 - SPP, a.s. download icon 15x16
30.10.2013 Zmluva o nájme nehnuteľností - 600,00 / rok Klára Šerešová download icon 15x16
29.10.2013 Dohoda o zániku zmluvy o poskytovaní služby 011101 - Bratner Gemer s.r.o. download icon 15x16
07.10.2013 Zmluva o dielo zn: 2013/12/217 - SVP, š.p. download icon 15x16
07.10.2013 Zmluva o dielo 2102013 18 366,96 SPORT SERVICE, s.r.o. download icon 15x16
18.07.2013 Nájomná zmluva 01/2013 24,75 Ladislav Farkaš
IRIS
download icon 15x16
01.09.2013 Zmluva o poskytnutí služby 3636/161 - Ekronn, s.r.o. download icon 15x16
01.07.2013 Zmluva 1215255 - SLOVGRAM download icon 15x16
19.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny (DOM SMÚTKU) ČOM: 5209276 - Stredoslovenská energetika, a.s. download icon 15x16
19.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny (CHODBA BYTOVKY) ČOM: 5209280 - Stredoslovenská energetika, a.s. download icon 15x16
19.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny (VS) ČOM: 5209287 - Stredoslovenská energetika, a.s. download icon 15x16
19.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny (KULTÚRNY DOM) ČOM: 5209289 - Stredoslovenská energetika, a.s. download icon 15x16
19.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny (ESPRESSO) ČOM: 5209298 - Stredoslovenská energetika, a.s. download icon 15x16
19.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny (VS II.) ČOM: 5209304 - Stredoslovenská energetika, a.s. download icon 15x16
19.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny (12BJ - PL. KOTOLŇA) ČOM: 5209310 - Stredoslovenská energetika, a.s. download icon 15x16
19.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny (12BJ - SPOL. PRIESTORY) ČOM: 5209311 - Stredoslovenská energetika, a.s. download icon 15x16
19.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny (4BJ - č.152) ČOM: 5209318 - Stredoslovenská energetika, a.s. download icon 15x16
19.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny (VEREJNÉ OSVETLENIE) ČOM: 5304570 - Stredoslovenská energetika, a.s. download icon 15x16
19.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny (OBEC ČÍŽ) ČOM: 5305534 - Stredoslovenská energetika, a.s. download icon 15x16
19.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny (MATERSKÁ ŠKOLA) ČOM: 5209274  -  Stredoslovenská energetika, a.s. download icon 15x16
26.02.2013 Kúpna zmluva - 1 927,20 MUDr. Eva Gažúrová download icon 15x16
10.01.2013 Zmluva o vykonaní auditu - 518,40 GemerAudit, spol. s r.o. download icon 15x16
04.01.2013 Dodatok č.2 - Zmluva o aktualizácii programov A/332/05/2007 - TOPSET Solutions, s.r.o. download icon 15x16
04.10.2012 Zmluva o dielo - 378,00 SVP, š.p.
13.07.2012 Dodatok č.1 k zmluve o Konte OTP Sociálnom fonde k OTP City kontu - OTP Banka Slovensko, a.s. download icon 15x16
28.12.2011 Dodatok č.3. k Zmluve o dielo č. 011101 011101 - Brantner Gemer s.r.o. download icon 15x16
09.12.2011 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku DZZ221401205170101 455 147,09 MPaRV SR
19.10.2011
Kúpna zmluva  -  912,00  EUROREGION, n.o.
25.08.2011 Zmluva o dielo 2803/2011/IS 418 707,76 COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
10.08.2011 Zmluva o poskytnutí služieb - 11 184,00 Creative Finance, s.r.o.
10.08.2011 Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora
08/2011  9 180,00 INPRO POPRAD, s.r.o.
20.06.2011  Zmluva o postúpení práv zo zmluvy č. 406200947 209510 -  StVPS, a.s. + Šereš Juraj  download icon 15x16
20.06.2011 Príloha č.2 k obchodnej zmluve o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
(ČÍŽ 52)
406200947 - StVPS, a.s. download icon 15x16
01.01.2011 Zmluva o poskytnutí služby 011101 - Brantner Gemer, s.r.o. download icon 15x16
30.08.2008 Dohoda o zrušení prílohy č.2 obchodnej zmluvy
(ČÍŽ 169)
406200947 - StVPS, a.s. download icon 15x16
17.06.2008 Dohoda o zrušení prílohy č.5 a o uzatvorení novej prílohy č.5
(DOM SLUŽIEB)
406200947 - StVPS, a.s. download icon 15x16
03.09.2007 Príloha č.8 k obchodnej zmluve o dodávke vody a odvádzaní odp. vôd
(26 BYTOVÁ JEDNOTKA)
406200947 - StVPS, a.s. download icon 15x16 
03.09.2007 Príloha č.7 k obchodnej zmluve o dodávke vody a odvádzaní odp. vôd
(26 BYTOVÁ JEDNOTKA)
406200947 - StVPS, a.s. download icon 15x16
21.06.2006 Príloha č.6 k obchodnej zmluve o dodávke vody a odvádzaní odp. vôd
(MATERSKÁ ŠKOLA)
406200947 - StVPS, a.s. download icon 15x16
21.06.2006 Príloha č.5 k obchodnej zmluve o dodávke vody a odvádzaní odp. vôd
(DOM SLUŽIEB)
406200947 - StVPS, a.s. download icon 15x16
21.06.2006 Príloha č.4 k obchodnej zmluve o dodávke vody a odvádzaní odp. vôd
(KANC.-UBYT.)
406200947 - StVPS, a.s. download icon 15x16
21.06.2006 Príloha č.3 k obchodnej zmluve o dodávke vody a odvádzaní odp. vôd
(DOM SMÚTKU - CINTORÍN)
406200947 - StVPS, a.s. download icon 15x16
21.06.2006 Príloha č.2 k obchodnej zmluve o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
(ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM - ZRUŠENÁ)
406200947 - StVPS, a.s. download icon 15x16
21.06.2006 Obchodná zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
(12BJ)
406200947 - StVPS, a.s. download icon 15x16
15.10.2003 Zmluva o OTP CITY KONTE - - OTP Banka
Slovensko a.s.
download icon 15x16