Dodávateľské faktúry 2017

 

IČF Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
416 65/2017 Školská jedáleň pri MŠ
Číž
Odobraté obedy zo soc. fondu
zamestnancov obce
za mesiac December 2017
12,24 € 20.12.2017 22.12.2017
415 68/2017 Školská jedáleň pri MŠ
Číž
Odobraté obedy zo soc. fondu
zamestnanca projektu
za mesiac December 2017
2,04 € 20.12.2017 22.12.2017
414 64/2017 Školská jedáleň pri MŠ
Číž
Nákup potravín z rozpočtu
zamestnacov obce
za mesiac December 2017
28,80 € 20.12.2017 22.12.2017
413 69/2017 Školská jedáleň pri MŠ
Číž
Nákup potravín z rozpočtu
zamestnaca projektu
za mesiac December 2017
4,80 € 20.12.2017 22.12.2017
412 17/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Nákup čistiacich prostriedkov
na Obecný úrad
92,50 € 20.12.2017 22.12.2017
411 16/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Suroviny pre
školskú jedáleň pri MŠ
507,95 € 20.12.2017 22.12.2017
410 15/2017 POTRAVINY BAMBI
Csilla Molnárová
Tovar podľa objednávky
(balíčky pre dôchodcov)
1255,00 € 18.12.2017 20.12.2017
409 201710849 Vytnes, s.r.o. Vyúčtovanie kancelárskych
potrieb
293,85 € 14.12.2017 18.12.2017
408 1171233626 SWAN a.s. SIP KONTO
01.11.2017 - 30.11.2017
2,32 € 07.12.2017 15.12.2017
407 OF17-226 Milan Baláž MB-KOM Oprava plynodov
v jednej stupačke
v 26 bytovej jednotke
240,84 € 06.12.2017 15.12.2017
406 2420324172 Orange a.s. Program MAX 40
04.12.2017 - 03.01.2017
mob: 0907 813 295
42,00 € 08.12.2017 15.12.2017
2420435199 Program MI Klasik
04.12.2017 - 03.01.2017
mob: 0917 555 819
14,99 € 08.12.2017 15.12.2017
2420445993 Program MAX 30
04.12.2017 - 03.01.2017
mob: 0917 555 893
33,12 € 08.12.2017 15.12.2017
2420326521 Denný internet
04.12.2017 - 03.01.2017
mob: 0917 828 013
4,90 € 08.12.2017 15.12.2017
2420249672 Spojenie dát 
04.12.2017 - 03.01.2017
1,00 € 08.12.2017 15.12.2017
405 20171012 Gabriel Steiner
Servis FIAT
Údržba služobného vozidla
FIAT a príprava na STK
838,34 € 01.12.2017 16.12.2017
404 20170177 Farkas Viktor
Tornaľa
Výkresy a maliarske
potreby pre ZŠ
493,00 € 22.12.2017 14.12.2017
403 20170187 Farkas Viktor
Tornaľa
Zošity a kresliace
potreby pre ZŠ
121,05 € 12.12.2017 14.12.2017
402 2017052 Robert Milián
ROBOMIL
Notebook LENOVO
IdeaPad N2840
429,70 € 29.11.2017 14.12.2017
401 21808232 NOMILAND s.r.o. Vybavenie MŠ pomôckami 576,25 € 28.11.2017 14.12.2017
400 21809705 NOMILAND s.r.o. Vybavenie MŠ hračkami 518,90 € 11.12.2017 12.12.2017
399 FV1763032 A-Z Rybár s.r.o. Vybavenie pre
Dobrovoľný hasičský zbor
411,62 € 13.12.2017 13.12.2017
398 16241/17 FURA s.r.o. Odvoz komunálneho odpadu
za november 2017
110 lit x 208 ks
1100 lit x 5 ks
Vrecia x 43 ks
770,23 € 30.11.2017 11.12.2017
397 170100278 MOPIS-Sauer s.r.o. Oprava kosačky
John Dear + materiál 
odoberaný počas roku 2017
356,10 € 04.12.2017 08.12.2017
396 201710007 ElektroPROFI Servis kotla
BJ č. 174 - Várady Tomáš
240,00 € 07.12.2017 08.12.2017
395 201710005 ElektroPROFI Servis kotla
BJ č.174 - Šereš Zoltán
103,00 € 07.12.2017 08.12.2017
394 OF17046 DELIVER s.r.o. Posypový materiál 500 kg 90,00 € 05.12.2017 07.12.2017
393 170238 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
za mesiac október - 18 osôb
124,00 € 03.12.2017 07.12.2017
392 171229 AQUA COOL
Marián Farkaš
Balená stolová voda 18,9 lit 15,00 € 30.11.2017 06.12.2017
391 5104650399 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
01.11.2017 - 30.11.2017
tel: 047 / 559 32 07 - OcU
tel: 047 / 559 31 31 - OcU
37,90 € 30.11.2017 06.12.2017
390 5104650368 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
01.11.2017 - 30.11.2017
tel: 047 / 559 11 57 - ZŠ
20,39 € 30.11.2017 06.12.2017
389 170982 EKRONN s.r.o. Odvoz kuchynského
odpadu za mesiac 11/2017
29,00 € 30.11.2017 06.12.2017
388 855/17 Ladislav Matheides Služba TPO, BOZP
za 11/2017
30,00 € 01.12.2017 06.12.2017
387 2171283473 StVPS a.s. Vodné a stočné
Ev.č. 73281 - 12 BJ
24.08.2017 - 30.11.2017
558,50 € 30.11.2017 06.12.2017
386 201710772 Vytnes, s.r.o. Kancelárske potreby 4,46 € 30.11.2017 06.12.2017
385 1703928065 Slovenská pošta a.s. Predškolská výchova 1 ks
03/2018-12/2018
Včielka 1 ks
01/2018-08/2018
pre MŠ
17,80 € 28.11.2017 05.12.2017
382 14/2017 Csilla Molnárová
BAMBI
Prevzaté suroviny do ŠJ pri MŠ
za mesiac november 2017
538,22 € 03.12.2017 04.12.2017
383 61/2017 Školská jedáleň pri MŠ Nákup potravín z rozpočtu
za zamestnancov obce
mesiac november 2017
31,60 01.12.2017 04.12.2017
382 62/2017 Školská jedáleň pri MŠ Odobraté obedy zo soc. fondu
za zamestnancov obce
mesiac november  2017
13,43 € 01.12.2017 04.12.2017
381 58/2017 Školská jedáleň pri MŠ Nákup potravín z rozpočtu
za 1 zamestnanca projektu
mesiac november 2017 
5,60 € 01.12.2017 04.12.2017
380 59/2017 Školská jedáleň pri MŠ Odobraté obedy zo soc. fondu
za 1 zamestnanca projektu
november 2017 - 14 obedov
2,38 01.12.2017 04.12.2017
379 1715006654 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
za 12/2017
16,56 € 01.12.2017 04.12.2017
378 617080299 SPP a.s. Uhrada domény
www.obecciz.sk
14,28 € 04.12.2017 04.12.2017
377 7313821899 SPP a.s. Zemný plyn
01.12.2017 - 31.12.2017
OM: 4100039720 - č.d. 48 OcU
1113,00 € 01.12.2017 04.12.2017
376 7313821898 SPP a.s. Zemný plyn
01.12.2017 - 31.12.2017
OM: 4100039714 - č.d. 145
936,00 € 01.12.2017 04.12.2017
375 7313821897 SPP a.s. Zemný plyn
01.12.2017 - 31.12.2017
OM: 4100039697 - č.d. 145
20,00 € 01.12.2017 04.12.2017
374 7313821896 SPP a.s. Zemný plyn
01.12.2017 - 31.12.2017
OM: 4100039624 - č.d. 152
89,00 € 01.12.2017 04.12.2017
373 7313821895 SPP a.s. Zemný plyn
01.12.2017 - 31.12.2017
OM: 4100039619 - Dom služieb
33,00 € 01.12.2017 04.12.2017
372 2171278555 StVPS a.s. Vodné a stočné
24.08.2017 - 24.11.2017
Ev.č. 78365 - Dom služieb
555,66 € 28.11.2017 04.12.2017
371 22213810000 INPROST s.r.o. OBECNÉ NOVINY
predplatné na rok 2018
135,20 € 08.12.2017 04.12.2017
370 701216982 Slovenská pošta a.s. Predplatné
časopis ADAMKO - 1ks
2/2018 - 8/2018
6,00 € 24.11.2017 01.12.2017
367 380617 LAWEX, spol. s r.o.
Banská Bystrica
Dvojdrez zváraný

456,00 € 21.11.2017 01.12.2017
368 2171277224 StVPS a.s. Vodné a stočné
24.08.2017 - 24.11.2017
Ev. č. 80395 - MŠ
192,78 € 27.11.2017 01.12.2017
367 2171277248 StVPS a.s. Vodné a stočné
24.08.2017 - 24.11.2017
Ev. č. 151522 - 26 BJ
351,54 € 27.11.2017 01.12.2017
366 2171277250 StVPS a.s. Vodné a stočné
24.08.2017 - 24.11.2017
Ev.č. 151523 - 26 BJ
623,70 € 27.11.2017 01.12.2017
365 2171277683 StVPS a.s. Vodné
24.08.2017 - 24.11.2017
Ev.č. 78363 - Cintorín
18,73 € 27.11.2017 01.12.2017
364 117121588 LE CHEQUE
DEJEUNER s.r.o.
Jedálne kupóny
170 ks
781,32 € 23.11.2017 01.12.2017
363 17kdi00823 EKOTEC s.r.o.
Bratislava
Ročná kontrola
detského ihriska
193,20 € 29.11.2017 01.12.2017
362 01/11/17 Vladimír Monček
Pruské
Kompltná G.O. na PS 12
+ palivová nádrž
na požirnom stroji
220,00 € 20.11.2017 27.11.2017
361 6611731383 Slovak Telekom a.s. Náklady s poskytnutím
vyjadrenia k sietiam
ST a DIGI
16,99 € 15.11.2017 22.11.2017
360 3320170913 SPN - Mladé letá
(nakladateľstvo)
Učebnice pre 2.roč. - 8ks
životné prostredie
44,00 € 20.11.2017 22.11.2017
359 21806961 NOMILAND s.r.o. Nábytok pre ZŠ 279,00 € 14.11.2017 16.11.2017
358 14852/17 FURA s.r.o. Odvoz komunálneho odpadu
za október 2017
110 lit x 223 ks
1100 lit x 4 ks
Vrecia x 59 ks
816,72 € 31.10.2017 13.11.2017
357 FO170292 Gajdoš Gabriel
REPREZENT
Vlajka SR, EÚ a obce Číž 76,90 € 08.11.2017 13.11.2017
356 1171133227 SWAN a.s. Paušál SIP KONTO
01.10.2017 - 31.10.2017
2,32 € 07.11.2017 13.11.2017
355 2017038 Peter ŠOLC 3PS  1 x Fotovalec
5 x Toner (všetky farby)
pre 2 tlačiarne v MŠ 
144,40 € 13.11.2017 13.11.2017
354 10170412 Peter Jurik - LISA Prezentácia obce Číž na
www.slovakregion.sk
01.12.2017 - 30.11.2018
27,88 € 02.11.2017 10.11.2017
353 2415889773
Orange a.s.
Mobilná sieť
Program Max 40
04.11.2017 - 03.12.2017
t: 0907 813 295
44,00 € 08.11.2017 10.11.2017
2416000429 Program MI Klasik
04.11.2017 - 03.12.2017
t: 0917 555 819
14,99 € 08.11.2017 10.11.2017
2416010284 Mobilná sieť
Program Max 30
04.11.2017 - 03.12.2017
t: 0917 555 893
33,00 € 08.11.2017 10.11.2017
2415891499 Denný internet
04.11.2017 - 03.12.2017
t: 0917 828 013
4,90 € 08.11.2017 10.11.2017
2415814875 Spojenie dát
04.11.2017 - 03.12.2017
1,00 € 08.11.2017 10.11.2017
352 20170854 Gabriel Steiner
Servis FIAT
Autobatéria XT 54 Ah 78,40 € 02.11.2017 10.11.2017
351 796/17 Ladislav Mathedes Služby TPO, BOZP
za 10/2017
30,00 € 02.11.2017 08.01.2017
350 41027664415 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete - ZŠ, MŠ, ŠJ
01.10.2017 - 31.10.2017
t: 047 / 559 11 57
20,39 € 01.11.2017 08.11.2017
349 3102764447 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete - OcU
01.10.2017 - 31.10.2017
t: 047 / 559 32 07
t: 047 / 559 31 31
37,58 € 01.11.2017 08.11.2017
348 171107 AQUA COOL
Marián Farkaš
Dispenzor typ 208 K x 1 ks
Barel 18,9 lit x 5ks
Voda 18,9 lit x 5ks
240,00 € 31.10.2017 08.11.2017
347 5917037096 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Zbierka zákonov SR
5. preddavok
60,00 € 30.10.2017 06.11.2017
346 170807 EKRONN s.r.o. Odvoz kuchynského
odpadu za 10/2017
29,00 € 31.10.2017 06.11.2017
345 49/2017 Školská jedáleň pri MŠ Odobraté obedy
zo soc. fondu
október 2017
19,89 € 30.10.2017 03.11.2017
344 53/2017 Školská jedáleň pri MŠ Odobraté obedy
zo soc. fondu
október 2017
3,23 € 30.10.2017 03.11.2017
343 52/2017 Školská jedáleň piri MŠ Nákup potravín
z rozpočtu za zamestnanca
október 2017
7,60 € 30.10.2017 03.11.2017
342 50/2017 Školská jedáleň pri MŠ Nákup potravín
z rozpočtu za zamestnancov
október 2017
46,80 € 30.10.2017 03.11.2017
341 13/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Suroviny do ŠJ
október 2018
641,14 € 01.11.2017 03.11.2017
340 1020173413 Firesystém s.r.o. Popruhy na nádrž 38,70 € 03.11.2017 02.11.2017
339 117331 GemerAudit
spol. s r.o.
Priebežný audit
I. až III. kvartál
408,00 € 02.11.2017 02.11.2017
338 1715006107 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
za 11/2017
16,56 € 01.11.2017 02.11.2017
337 1020173410 Firesystem, s.r.o. Súčiastky do hasičského
vozíka
70,37 € 02.11.2017 02.11.2017
336 7293869741 SPP a.s. Faktúra za plyn
OM: 4100039720
01.11.2017 - 30.11.2017
č.d. 48 - OcU
945,00 € 01.11.2017 02.11.2017
335 7293869740 SPP a.s. Faktúra za plyn
OM: 4100039714
01.11.2017 - 30.11.2017
č.d. 145 - ŠJ a MŠ
795,00 € 01.11.2017 02.11.2017
334 7293869739 SPP a.s. Faktúra za plyn
OM: 4100039697
01.11.2017 - 30.11.2017
č.d. 145 - ZŠ
20,00 € 01.11.2017 02.11.2017
333 7293869738 SPP a.s. Faktúra za plyn
OM: 4100039624
01.11.2017 - 30.11.2017
č.d. 152
75,00 € 01.11.2017 02.11.2017
332 7293869737 SPP a s. Faktúra za zemný plyn
OM:4100039619
01.11.2017 - 30.11.2017
č.d. 152
33,00 € 01.11.2017 02.11.2017
331 170213 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplat
za mesiac september
124,00 € 29.10.2017 02.11.2017
330 00383/2017 Richard Krajčík
Lovčica - Trubín
Bezpečnostný projekt
na ocharnu osobných
údajov
100,00 € 27.10.2017 12.11.2017
329 170093 Štefan Bazovský
REMPOS
Pracovná odev a obuv
pre 5 robotníkov
295,75 € 27.10.2017 31.10.2017
328 171136 Branislav Dvoriščák
GASTRO - GALAXI
Hrnce do ŠJ 160,61 € 03.10.2017 31.10.2017
327 171168 Branislav Dvoriščák
GASTRO - GALAXI
Taniere a lyžičky do ŠJ 112,18 € 06.10.2017 31.10.2017
326 7/10/2017 ELI AVT servis s.r.o. Deratizácia objektov
a verejného priestranstva
250,00 € 30.10.2017 30.10.2017
325 66517 Petr Mrázek Biologické ošetrenie odpadov
v ŠJ, MŠ a ZŠ
120 € 27.10.2017 27.10.2017
324 9001065989 Slovenská pošta a.s. Tlač poštového
peňažného preukazu
13,67 € 23.10.2017 26.10.2017
323 52576285 PORADCA s.r.o. Predplatné
Úplné znenia zákonov
27,60 € 19.10.2017 26.10.2017
322 618382297 PORADCA s.r.o. Predplatné
mesačníka 1000 riešení
31,60 € 19.10.2017 26.10.2017
321 13105/17 FURA s.r.o. Spracovanie ohlásenia odpadu
III. Q.
12,00 € 30.09.2017 19.10.2017
320 FO170223 Gajdoš Gabriel
REPREZENT
Vlajka SR a EÚ 41,20 € 16.10.2017 18.10.2017
319 2/17/204 GAS-KO s.r.o.
Rimavská Sobota
Nákup a montáž
pln. konvektora GAMA PO 4,7kW
496,80 € 13.10.2017 18.10.2017
318 2411453085 Orange a.s.


Program Max 40
04.10.2017 - 03.11.2017
mob: 0907 813 295
44,00 € 08.10.2017 12.10.2017
2411562918 Program MI Klasik
04.10.2017 - 03.11.2017
mob: 0917 555 893
14,99 € 08.10.2017 12.10.2017
2411572756 Program Max 30
04.10.2017 - 03.11.2017
mob: 0917 555 893
33,00 € 08.10.2017 12.10.2017
2411453313 Denný internet
04.10.2017 - 03.11.2017
mob: 0917 828 013
4,90 € 08.10.2017 12.10.2017
2411376790 Spojenie dát
04.10.2017 - 03.11.2017
1,00 € 08.10.2017 12.10.2017
317 1171035117 SWAN, a.s.
Bratislava
Paušál za SIP konto
01.09.2017 - 30.09.2017
2,32 € 09.10.2017 12.10.2017
316 99992921 Marian Medlen
JurisDat
Predprimárne vzdelávanie
publikácia na r. 2017/18
16,70 € 28.09.2017 12.10.2017317
315 2017/083 GAS 111 s.r.o.
Hnúšťa
Oprava kotla na OcU 162,00 € 10.10.2017 12.10.2017
314 20170108 Farkas Viktor
Tornaľa
Papiernický tovar pre ZŠ 265,60 € 03.10.2017 11.10.2017
313 20170112 Farkas  Viktor
Tornaľa
Papiernický tovar pre ZŠ 16,60 € 06.10.2017 11.10.2017
312 12915/17 FURA s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu
september 2017
847,20 € 30.09.2017 09.10.2017
311 3100902524 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
01.09.2017-30.09.2017
t: 047 / 559 11 57
16,99 € 01.10.2017 06.10.2017
310 170188 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
za 08/2017
85,00 € 20.09.2017 06.10.2017
309 2100902549 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
01.09.2017-30.09.2017
t: 047 / 559 31 31
37,55 € 01.10.2017 06.10.2017
308 695/17 Ladislav Matheides Služba TPO, BOZP
za 09/2017
30,00 € 02.10.2017 06.10.2017
307 170722 EKRONN s.r.o. Odvoz kuchynského odpadu 29,00 € 30.09.2017 04.10.2017
306 17150005550 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
za mesiac 10/2017
16,56 € 01.10.2017 03.10.2017
305 7303814652 SPP a.s. Zemný plyn
OM: 4100039619
č.d. 152 - Dom služieb
01.10.2017 -31.10.2017
33,00 € 01.10.2017 02.10.2017
304 7303814653 SPP a.s. Zemný plyn
OM: 4100039624
č.d. 152 -Dom služieb
01.10.2017 - 31.10.2017
45,00 € 01.10.2017 02.10.2017
303 7303814654 SPP a.s. Zemný plyn
OM: 4100039697
č.d. 145 - ZŠ
01.10.2017 - 31.10.2017
20,00 € 01.10.2017 02.10.2017
302 7303814656 SPP a.s. Zemný plyn
OM: 4100039720
č.d. 48 - OcU
01.10.2017 - 31.10.2017
571,00 € 01.10.2017 02.10.2017
301 7303814655 SPP a.s. Zemný plyn
OM: 4100039714
č.d.145 - ŠJ a MŠ
01.10.2017 - 31.10.2017
481,00 € 01.10.2017 02.10.2017
300 12/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Prevzatý tovar do ŠJ
suroviny
za 9/2017
1 165,08 € 02.10.2017 02.10.2017
299 11/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Prevzatý tovar do ZŠ
čistiace potreby
za 9/2017
79,84 € 01.10.2017 02.10.2017
298 10/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Prevzatý tovar do ŠJ
čistiace potreby
za 9/2017
56,55 € 01.10.2017 02.10.2017
297 9/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Prevzatý tovar do OcU
čistiace potreby
za 9/2017
40,82 € 01.10.2017 02.10.2017
296 7416992404 SPP a.s. Zemný plyn
OM: 4100039720 - č.d.48
01.01.2017-31.07.2017
- 67,39 € 22.09.2017 29.09.2017
295 49194404 Poradca s.r.o. Dane, Účtovníctvo, Odvody
ročník 2017 (1-12)
60,00 € 25.09.2017 29.09.2017
294 40/2017 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobraté obedy zo soc. fondu
september 2017
17,68 € 29.09.2017 29.09.2017
293 41/2017 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup potravín
z rozpočtu zamestnancov obce
september 2017
41,60 € 29.09.2017 29.09.2017
292 43/2017 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup potravín pre jedáleň 7,20 € 29.09.2017 29.09.2017
291 44/2017 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobraté obedy zo soc. fondu
za 09/2017
3,06 € 29.09.2017 29.09.2017
290 694/17 Ladislav Matheides
Rimavská Sobota
Prepracovanie dokumentácie
Školenie PO, BOZP pre UoZ
144,00 € 25.09.2017 27.09.2017
289 48/2017 Šenkar s.r.o. Revízia:
Regulačná stanica plynu OU a KD
Regulačná stanica plynu MŠ
Bleskozvod MŠ
370,00 € 21.09.2017 22.09.2017
288 2171128306 SOZA Hudba reprodukovaná
na OcU, MŠ, ZŠ, Obecný rozhlas
56,40 € 18.09.2017 21.09.2017
287 2017094 JUDr. Ján Čipka Právne služby v kauze
neplatnosť kúpnej zmluvy
sp.zn. 12C/333/2015
142,34 € 14.09.2017 21.09.2017
286   1170932323  SWAN a.s. Paušál SIP KONTO
01.08.2017-31.08.2017
2,32 € 11.09.2017 18.09.2017
285 117096428 LE CHEQUE
DEJEUNER s.r.o.
Stravné lístky
170 ks
781,32 € 13.09.2017 14.09.2017
284 11631/17 FURA s.r.o. Vývoz
nebezpečného odpadu (NO)
238,80 € 31.08.2017 14.09.2017
283 5917029063 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Zbiierka zákonov SR
2017 - 4. preddavok
60,00 € 07.09.2017 14.09.2017
2822407019158 Orange a.s.Mobil Max 40
mob: 0907 813 295
04.09.2017-03.10.2017
44,00 € 08.09.2017 13.09.2017
2407129460 Poplatok MI Klasik
tablet: 0917 555 819
04.09.2017-03.10.2017
14,99 € 08.09.2017 13.09.2017
2407138529 Mobil Max. 30
mob: 0917 555 893
04.09.2017-03.10.2017
33,06 € 08.09.2017 13.09.2017
2407021012 Denný internet
mob: 0917 828 013
04.09.2017-03.10.2017
4,90 € 08.09.2017 13.09.2017
2406943333 Spojenie dát
04.09.2017-03.10.2017
1,00 € 08.09.2017 13.09.2017
281 6815881942 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti 193,84 € 04.09.2017 12.09.2017
280 622/17 Ladislav Matheides Služby TPO, BOZP
za 08/2017
30,00 € 06.09.2017 12.09.2017
279 11583/17 FURA s.r.o. Komunálny odpad
August 2017
1 247,93 € 31.08.2017 12.09.2017
278 201710553 Vytnes, s.r.o. Plniace pero - darček 7,80 € 31.08.2017 07.09.2017
277 0799868199 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
t: 047/5593207 a 5593131
01.08.2017-31.08.2017
37,62 € 01.09.2017 06.09.2017
276 1799868167 Slovak Telekom a.s. Hlasové služby
tel: 047/559 11 57
01.08.2017-31.08.2017
20,39 € 01.09.2017 06.09.2017
275 2017/062 GAS 111 s.r.o.
Hnúšťa
Výmena radiátorov v MŠ 1 686,83 € 03.09.2017 06.09.2017
274 1715004972 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
za mesiac 9/2017
16,56 € 01.09.2017 05.09.2017
273 7303795002 SPP a.s. Zemný plyn
OM: 4100039720 - č.d. 48
01.09.2017-30.09.2017
184,00 € 01.09.2017 04.09.2017
272 7303795001 SPP a.s. Zemný plyn
OM: 4100039714 - č.d. 145
01.09.2017-30.09.2017
154,00 € 01.09.2017 04.09.2017
271 7303795000 SPP a.s. Zemný plyn
OM: 4100039697 - č.d.145
01.09.2017-30.09.2017
20,00 € 01.09.2017 04.09.2017
270 7303794998 SPP a.s. Zemný plyn
OM: 4100039619 - č.d. 152
01.09.2017-30.09.2017
33,00 € 01.09.2017 04.09.2017
269 7303794999 SPP a.s. Zemný plyn
OM: 4100039624 - č.d.152
01.09.2017-30.09.2017
15,00 € 01.09.2017 04.09.2017
268 2171201074 StVPS a.s. Vodné a stočné
Ev.č. 80395 - Materská škola
01.06.2017-23.08.2017
84,37 € 28.08.2017 04.09.2017
267 2171201241 StVPS a.s. Vodné a stočné
Ev.č. 151522 - 26 BJ
01.06.2017-23.08.2017
398,28 € 28.08.2017 04.09.2017
266 2171201242 StVPS a.s. Vodné a stočné
Ev.č. 151523 - 26 BJ
01.06.2017-23.08.2017 
643,21 € 28.08.2017 04.09.2017
265 2171201073 StVPS a.s. Vodné a stočné
Ev.č. 78365 - Dom služieb
01.06.2017-23.08.2017
321,38 € 28.08.2017 04.09.2017
264 2171201072 StVPS a.s. Vodné a stočné
Ev.č. 78364 - Číž 48
01.06.2017-23.08.2017
92,41 € 28.08.2017 04.09.2017
263 2171201071 StVPS a.s. Vodné a stočné
Ev. č.: 78363 - Cintorín
1.6.2017-23.8.2017
69,84 € 28.08.2017 04.09.2017
262 2171201070 StVPS a.s. Vodné a stočné
Ev. č.: 73281 - 12 BJ
01.06.2017-23.08.2017
755,83 € 28.08.2017 04.09.2017
261 OF17-099 Milan Baláž MB-KOM Kominárske práce
komínová kamera
93,60 € 31.07.2017 31.08.2017
260 170164 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Výplaty za mesiac júl 85,00 € 22.08.2017 31.08.2017
259 201700073 Lino-shop
združenie Zsolt Balog
Linoleum do MŠ
montáž
1482,17 € 21.08.2017 28.08.2017
258 0192017 Ing. Peter Csank Modernizácia hasičskej
zdrojnice
800,00 € 28.08.2017 28.08.2017
257 1170831960 SWAN SIP KONTO
01.07.2017-31.07.2017
2,32 € 07.08.2017 22.08.2017
256 7416979425 SPP, a.s. Zemný plyn
01.01.2017-31.07.2017
OM: 4100039619
č.d. 152
87,40 € 10.08.2017 14.08.2017
255 7401250265 SPP, a.s. Zemný plyn
01.01.2017-31.07.2017
OM: 4100039624
č.d.152
137,89 € 10.08.2017 14.08.2017
254 7401250266 SPP, a.s. Zemný plyn
01.01.2017-31.07.2017
OM: 4100039697
46,06 € 10.08.2017 14.08.2017
253 7401250268 SPP, a.s. Zemný plyn
01.01.2017-31.07.2017
OM: 4100039714
č.d. 145 - ZŠ, MŠ a ŠJ
1 719,00 € 10.08.2017 14.08.2017
252 7401250269 SPP, a.s. Zemný plyn
01.01.2017-31.07.2017
OM: 4100039720
č.d.48
1 667,26 € 10.08.2017 14.08.2017
251 2402521108 Orange, a.s.


Mobil - spojenie dát
04.08.2017-03.09.2017
1,00 € 08.08.2017 11.08.2017
2402598562 Mobil - Denný internet
tel: 0917 828 013
04.08.2017-03.09.2017
4,90 € 08.08.2017 11.08.2017
2402716269 Mobil - Služba Max 30
tel: 0917 555 893
04.08.2017-03.09.2017
40,76 € 08.08.2017 11.08.2017
2402708016 Mobil - MI Klasik
tel: 0917 555 819
04.08.2017-03.09.2017
14,99 € 08.08.2017 11.08.2017
2402596457 Mobil - Služba Max 40
tel: 0907 813 295
04.08.2017-03.09.2017
45,00 € 08.08.2017 11.08.2017
250 564/17 Ladislav Matheides
Rimavská Sobota
Služba TPO, BOZP
za 07/2017
30,00 € 02.08.2017 10.08.2017
249 7798882007 Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby
tel: 047/559 32 07
01.07.2017-31.08.2017
tel: 047/559 31 31
01.08.2017-31.08.2017
37,46 € 01.08.2017 10.08.201725
248 4798881977 Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby
01.07.2017-31.07.2017
tel: 047/559 11 57
20,39 € 01.08.2017 10.08.2017
247 10267/17 FURA s.r.o. Odvoz a likvidácia komunálneho
odpadu - júl 2017
816,61 € 31.07.2017 07.08.2017
246 17600108 SIERRA ENTERPRISES
s.r.o.
Čistenie a monitoring kanalizácie
č.d. 174
397,20 € 28.07.2017 04.07.2017
245 1715004055 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
08/2017
16,56 € 01.07.2017 03.08.2017
244 2017010039 PJK Číž a.s. Občerstvenie
združenie miest obcí
Gemera a Malohontu
30 osôb
173,47 € 13.06.2017 03.08.2017
243 7313740056 SPP, a.s. Zemný plyn
01.08.2017-31.08.2017
OM: 41000397208
č.d. 48
88,00 € 01,08.2017 02.08.2017
242 7313740053 SPP, a.s. Zemný plyn
01.08.2017-31.08.2017
OM:4100039624
č.d.152
7,00 € 01.08.2017 02.08.2017
241 7313740052 SPP, a.s. Zemný plyn
01.08.2017-31.08.2017
OM: 4100039619
č.d. 152
33,00 € 0108.2017 02.08.2017
240 7313740055 SPP, a.s. Zemný plyn
01.08.2017-31.08.2018
OM: 4100039714
č.d.145
74,00 € 01.08.2017 02.08.2017
239 731740054 SPP, a.s. Zemný plyn
01.08.2017-31.08.017
OM: 4100039697
č.d.145
20,00 € 01.08.2017 02.08.2017
238 1703576000 PORADCA PODNIKATEĽA
spol. s r.o.
Žilina
Preddavok na Finančného
spravodajcu 2018
26,40 € 28.07.2017 01.08.2017
237 1703575900 PORADCA PODNIKATEĽA
spol. s r.o.
Žilina
Preddavok na Zbierku
zákonov SR 2018
124,15 € 28.07.2017 01.08.2017
236 84149105 PORADCA s.r.o.
Žilina
Poradca 2018
E-Poradca
Daňové výdavky A-Z 2018
Zákony 2018
Daňové priznania 2017
Účt. závierka 2017
29,40 € 26.07.2017  01.08.2017 
235 17140 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty + služby
za 06/2017 - 12 osôb
85,00 € 25.07.2017 28.07.2017
234 8616/17 FURA s.r.o. Spracovanie ohlásenia
o vzniku odpadu I.Q. 2017
12,00 € 30.06.2017 26.07.2017
233 2017072 JUDr. Ján Čipka
Hnúšťa
Právne zastupovanie
výsluch R. Seč
kauza daň z nehnuteľností
a ubytovania
Obec Číž vs. PJK Číž
342,58 € 19.07.2017 25..07.2017 
232 117227685 ŠEVT a.s.
Banská Bystrica
Tlačivá pre ZŠ s VJM 37,68 € 14.07.2017 17.07.2017
231 271/2017 Miklóš Feješ
Tornaľa
Revízia a doplnenie
hasičského vybavenia
rok  2017
502,00 € 17.07.2017 17.07.2017
230 117076279 LE CHEQUE DEJEUNER Jedálne kupóny
170 kupónov x 4,50 €
765,00 € 13.07.2017 17.07.2017
229 1170734006  SWAN, a.s. Paušál za SIP KONTO
01.06.2017-30.06.2017
2,32 € 10.07.2017 14.07.2017 
228 2398202106 Orange, a.s. Služba Max 40
04.07.2017-03.08.2017
0907 813 295
59,54 € 08.07.2017 13.07.2017
2398312624 Služba MI Klasik
04.07.2017-03.08.2017
0917 555 819
14,99 € 08.07.2017 13.07.2017
2398320403 Služba Max 30
04.07.2017-03.08.2017
0917 555 893
33,06 € 08.07.2017 13.07.2017
2398203962 Denný internet
04.07.2017-03.08.2017
0917 828 013
4,90 € 08.07.2017 13.07.2017
2398126364 Spojenie dát 1,00 € 08.07.2017 13.07.2017
227 170541 EKRONN, s.r.o. Zber a odvoz kuchynského
odpadu za 6/2017
29,00 € 30.06.2017 10.07.2017
226 8232/17 FURA s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu
jún 2017
738,24 € 30.06.2017 10.07.2017
225 2797896484 Slovak Telekom Služby pevnej siete
tel: 047/559 32 07
obd: 01.06.2017-30.06.2017
tel: 047/ 559 31 31
obd: 01.06.2017-30.06.2017
37,25 € 01.07.2017 07.07.2017
224 6797896459 Slovak Telecom Hlasové služby
tel: 047/559 11 57
obd: 01.06.2017-30.06.2017
20,39 € 01.07.2017 07.07.2017
223 170588 AQUA COOL
Marián Farkaš
Stolová voda
18,9 l
25,00 € 30.06.2017 07.07.2017
222 483/17 Ladislav Matheides Služby TPO, BOZP
za 06/2017
30,00 € 03.07.2017 07.07.2017
221 170117 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
za máj - 13 osôb
91,50 € 30.06.2017 07..07.2017
220 1715004055 OZ Rozvoj Južného
Gemera
Internet XL
za 8/2017
16,56 € 01.07.2017 07.07.2017
219 84149105 PORADCA s.r.o. Záloha za Poradca 2018 29,40 € 03.07.2017 07.07.2017
218 1715003862 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
mesiac 7/2017
16,56 € 01.07.2017 04.07.2017
217 7228958852 SPP, a.s. Faktúra za plyn
01.07.2017-31.07.2017
OM: 4100039697
č.d.145
20,00 € 01.07.2017 03.07.2017
216 7228958853 SPP, a.s. Faktúra za plyn
01.07.2017-31.07.2017
OM: 4100039714
č.d. 145
74,00 € 01.07.2017 03.07.2017
215 7228958854 SPP, a.s. Faktúra za plyn
01.07.2017-31.07.2017
OM: 4100039720
č.d. 48
88,00 € 01.07.2017 03.07.2017
214 7228958855 SPP, a.s. Faktúra za plyn
01.07.2017-31.07.2017
OM: 4100039619
č.d. 152
33,00 € 01.07.2017 03.07.2017
213 7228958851 SPP, a.s. Faktúra za plyn
01.07.2017-31.07.2017
OM: 4100039624
č.d. 152
7,00 € 01.07.2017 03.07.2017
212 1172205438 ŠEVT a.s. Trieda kniha pre MŠ 9,02 € 30.06.2017 03.07.2017
211 35/2017 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobraté obedy zo soc. fondu
JÚN 2017
16,15 € 03.07.2017 03.07.2017
210 34/2017 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup potravín z rozpočtu
za zamestnancov obce
JÚN 2017
38,00 € 03.07.2017 03.07.2017
209 7/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Faktúra za prevzatý tovar
za mesiac jún 2017
425,56 € 02.07.2017 03.07.2017
208 8/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Faktúra za prevzatý tovar 91,04 € 02.07.2017 03.07.2017
207 6908/17 FURA s.r.o. Likvidcia a odvoz odpadu
MÁJ 2017
709,53 € 31.05.2017 27.06.2017
206 20171200 RHEA SK s.r.o. Pracovná výstroj
pre hasičov
1 261,00 € 26.06.2017 27.06.2017
205 20170370 Tlačiareň IRIS s.r.o. Materiálne-spotrebné
normy a receptúry
aktualizácia 2016
36,90 € 19.06.2017 26.06.2017
204 20171206 TSM
Rimavská Sobota
Výhliadková jazda
na deň detí
126,00 € 12.06.2017 19.06.2017
203 6968/17 FURA s.r.o. Likidáca odpadu z VKK
(veľkokapacitný kontajner) - 4ks
533,75 € 31.05.2017 19.06.2017
202 700216982 Slovenská pošta, a.s. Časopis
ADAMKO
9/2017-1/2018
4,00 € 01.06.2017 12.06.2017
201 1170630845 SWAN, a.s. Paušál za SIP KONTO
01.05.-31.05.2017
2,32 € 08.06.2017 12.06.2017
200 2393862852 Orange, a.s. Mobilná služba
MAX 40
04.06.-03.07.2017
č.t.: 0907 813 295
54,50 € 08.06.2017 12.06.2017
2393974269 Mobilná služba
MI KLASIK
04.06.-03.07.2017
č.t.: 0917 555 819
14,99 € 08.06.2017 12.06.2017
2393981247 Mobilná služba
MAX 30
04.06.-03.07.2017
č.t.: 0917 555 893
33,12 € 08.06.2017 12.06.2017
2393865459 Mobilná služba
DENNÝ INTERNET
04.06.-03.07.2017
č.t.: 0917 828 013
4,90 € 08.06.2017 12.06.2017
2393787337 Mobilná služba
SPOJENIE DÁT
04.06.-03.07.2017
1,00 € 08.06.2017 12.06.2017
199 1703794432 Slovenská pošta, a.s. Časopis VČIELKA
č. 9 až 12/2017
4,00 € 02.06.2017 08.06.2017
198 170405 EKRONN, s.r.o. Zber a odvoz
kuchynského odpadu
58,00 € 30.05.2017 07.06.2017
197 4796914303 Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby
č.t. 047 / 559 32 07
047 / 559 31 31
32,30 € 01.06.2017 07.06.2017
196 3796914270 Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby
č.t. 047 / 559 11 57
16,99 € 01.06.2017 07.06.2017
195 402/17 Ladislav Matheides Služba TPO, BOZP
za 05/2017
30,00 € 01.06.2017 05.06.2017
194 2/17/108 GAS-KO, s.r.o. Tlaková skúška plynu
č.d.152 - 4BJ
148,08 € 31.05.2017 05.06.2017
193 28/2017 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup potravín z rozpočtu
za zamestnancov obce
mesiac máj 2017
40,80 € 31.05.2017 02.06.2017
192 29/2017 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobraté obedy
zo soc. fondu
mesiac máj 2017
17,34 € 31.05.2017 02.06.2017
191 1715003282 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
mesiac 6/2017
16,56 € 01.06.2017 02.06.2017
190 6/2017 SPP, a.s. Faktúra za tovar
pre ŠJ pri MŠ
1025,35 € 02.06.2017 02.06.2017
189 7308721089 SPP, a.s. Faktúra za plyn
za 01.06.2017-30.06.2017
OM: 4100039619
č.d. 152
33,00 € 01.06.2017 02.06.2017
188 7308721093 SPP, a.s. Faktúra za plyn
za 01.06.2017-30.06.2017
OM: 4100039720
č.d. 48
96,00 € 01.06.2017 02.06.2017
187 7308721092 SPP, a.s. Faktúra za plyn
za 01.06.2017-30.06.2017
OM: 4100039714
č.d. 145
81,00 € 01.06.2017 02.06.2017
186 7308721090 SPP, a.s.  Faktúra za plyn
za 01.06.2017-30.06.2017
OM: 4100039624
č.d. 152
 8,00 € 01.06.2017 02.06.2017
185 7308721091  SPP, a.s. Faktúra za plyn
za 01.06.2017-30.06.2017
OM: 4100031464
č.d. 145 
20,00 € 01.06.2017 02.06.2017
184 2171119338 StVPS, a.s. Vodné a stočné
č.d. 48 - OcÚ
18.02.2017-23.05.2017
35,39 € 29.05.2017 01.06.2017
183 2171119337 StVPS, a.s. Vodné a stočné
Cintorín
18.02.2017-25.05.2017
224,64 € 29.05.2017 01.06.2017
182 2171119348 StVPS, a.s. Vodné a stočné
č.d. 144 - 26 BJ
18.02.2017-25.05.2017
342,97 € 29.05.2017 01.06.2017
181 2171119349 StVPS, a.s. Vodné a stočné
č.d. 144 - 26 BJ
612,44 € 29.05.2017 01.06.2017
180 2171117708 StVPS, a.s. Vodné a stočné
č.d. 152 - 12 BJ
18.02.2017-23.05.2017
743,10 € 25.05.2017 31.05.2017
179 2171117709 StVPS, a.s. Vodné a stočné
Dom služieb
18.02.2017-23.05.2017
457,28 € 25.05.2017 31.05.2017
178 2171117710 StVPS, a.s. Vodné a stočné
Materská škola
18.02.2017-23.05.2017
133,38 € 25.05.2017 31.05.2017
177 5917015365 Poradca podnikateľa,
spol. s r.o.
Zbierka zákonov SR
ročník 2017 - 3 preddavok
72,00 € 19.05.2017 26.05.2017
176 170095 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty + služby
za apríl 2017 - 13 osôb
91,50 € 22.05.2017 25.05.2017
175 0742017 SEA SK spol. s r. o. Oprava kotla
č.d.144 
201,50 € 19.05.2017 25.05.2017
174 117053496 LE CHEQUE
DEJEUNER s.r.o.
Jedálne kupóny
172 kupónov
774,00 € 16.05.2017 22.05.2017
173 1702159200 Poradca podnikateľa,
spol. s r.o.
Úplné znenia zákonov
ročník 2018
Prvý preddavok
119,87 € 18.05.2017 22.05.2017
172 1702159300 Poradca podnikateľa,
spol. s r.o.
Úplné znenia zákonov
ročník 2018
Prvý preddavok
75,28 € 18.05.2017 22.05.2017
171 5209281802 SSE, a.s. Záloha + náhrada
nákladov
51,60 € 16.05.2017 22.05.2017
170 23/2017 Školská jedáleň pri MŠ Nákup potravín z rozpočtu
obce - APRÍL 2017
30,80 € 17.05.2017 19.05.2017
169 22/2017 Školská jedáleň pri MŠ Odobraté obedy zo soc. fondu
APRÍL 2017
13,09 € 17.05.2017 19.05.2017
168 2389483750 Orange, a.s. Mobilný telefón
04.05.2017-03.06.2017
č.t.: 0907 813 295
49,10 € 08.05.2017 17.05.2017
167 1170530931 SWAN, a.s. Paušál za SIP konto
01.04.2017-30.04.2017
2,32 € 09.05.2017 15.05.2017
166 343/17 Ladislav Matheides Služba TPO a BOZP
za 04/2017
30,00 € 09.05.2017 15.05.2017
165 5539/17 FURA s.r.o. Odvoz a likvidácia
komunálneho odpadu
APRÍL 2017
745,00 € 30.04.2017 09.05.2017
164 5532/17 FURA s.r.o. Vývoz nebezpečného odpadu 238,80 € 30.04.2017 09.05.2017
163 1795937683 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete
01.04.2017-30.04.2017
č.tel.: 047/559 32 07
č.tel.: 047/559 31 31
37,56 € 01.05.2017 09.05.2017
 162  2795937651 Slovak Telekom, a.s.  Služby pevnej siete
01.04.2017-30.04.2017
č.tel.: 047/559 11 57
 20,39 €  01.05.2017  09.05.2017
161 7228915105 SPP, a.s. Faktúra za plyn
01.05.2017-31.05.2017
OM: 4100039697
č.d. 145
20,00 € 01.05.2017 03.05.2017
160 7228915104 SPP, a.s. Faktúra za plyn
01.05.2017-31.05.2017
OM: 4100039624
č.d. 152
19,00 € 01.05.2017 03.05.2017
159 7228915103 SPP, a.s. Faktúra za plyn
01.05.2017-31.05.2017
OM: 4100039619
č.d. 152
33,00 € 01.05.2017 03.05.2017
158 7228915106 SPP, a.s. Faktúra za plyn
01.05.2017-31.05.2017
OM: 4100039714
č.d. 145
191,00 € 01.05.2017 03.05.2017
157 7228915107 SPP, a.s. Faktúra za plyn
01.05.2017-31.05.2017
OM: 4100039720
č.d.48 - OcU Číž
227,00 € 01.05.2017 03.05.2017
156 5/2017 POTRAVINY BAMBI
Molnárová Csilla
Tovar za apríl 2017 292,60 € 01.05.2017 03.05.2017
155 1715002735 OZ Rozvoj
užného Gemera
Internet XL
5/201
16,56 € 01.05.2017 03.05.2017
154 4497/17 FURA s.r.o. I.Q. ohlásenie o vzniku odpadu 12,00 € 31.03.2017 03.05.2017
153 1132017 DATATRADE s.r.o. SW služby
za obdobie
04.05.2017-03.05.2018
58,56 € 13.04.2017 27.04.2017
152 5/2017 Norbert Bodor Geo - Team
Dolné Zahorany č.105
Zameranie ihriska a vyhotovenie
adresných bodov
500,00 € 26.04.2017 28.04.2017
151 170072 Unikovo
Peter Nagyferencz
Rimavská Sobota
Vyhotovenie výplaty za 07/2017
+ služby za mesiac
16 osôb
111,00 € 24.04.2017 28.04.2017
150 2017/024 GAS 111, s.r.o.
Hnúšťa
Oprava v obecných bytoch
-čerpadlo obehové ViMB 12/5-1 HE
- diagnostika poruchy
- výmena dielu
- cesta 50 km
315,50 € 23.04.2017 28.04.2017
149 2017006 AgroFoods s.r.o.
Číž
Odvoz smetí
Úprava terénu po odvoze
Úprava terénu pred č.d. 10
120,00 € 12.04.2017 28.04.2017
148 1170185 TOPSET Solutions, s.r.o.
Stupava
Aktualizácia programov
na základe zmluvy
A/332/05/2007
tz2015-11-06dh1
tz2015-12-29dh2
234,00 € 31.03.2017 28.04.2017 
147 2385000895
VS: 0055044440
Orange Slovensko a.s.
Bratislava
Mobil - Služba Spojenie dát
04.04.2017-03.05.2017
1,00 € 08.04.2017 28.04.2017
2385079444
VS: 0055044440
Mobil - Služba Denný internet
04.04.2017-03.05.2017
tel: 0917 828 013
4,90 € 08.04.2017 28.04.2017
2385194685
VS: 0055044440
Moibil - Služba Max 30
04.04.2017-03.05.2017
tel:0917 555 893 - Matrika
33,00 €  08.04.2017 28.04.2017
2385188678
VS: 0055044440
Mobil Služba MI Klasik
04.04.2017-03.05.2017
tel: 0917 555 819
14,99 € 08.04.2017 28.04.2017
2385077834
VS: 0055044440
Mobil - Služba Max. 40
04.04.2017-03.05.2017
tel: 0907 813 295 - Starosta
51,57 € 08.04.2017 28.04.2017
146 1170433959 SWAN a.s.
Bratislava
Paušál za SIP KONTO 2,32 € 10.4.2017 28.04.2017
145            
144            
143 1701000192 AGÓCS s.r.o. Servisné práce+cestovné
Nastavenie programu
39,60 € 31.03.2017 22.04.2017
142 170252 EKRONN s.r.o. 170252 29,00 € 31.03.2017 22.04.2017
141 4794962089 Slovak Telekom a.s. 4794962089 20,98 € 01.04.2017 22.04.2017
140 4794962120 Slovak Telekom a.s. 4794962120 37,48 € 01.04.2017 22.04.2017
139 264/17 Ladislav Matheides Služba TPO, BOZP
za 03/2017
30,00 e 03.04.2017 22.04.2017
138 7243829819 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.04.2017-30.04.2017
OM: 4100039720-Číž 48
593,00 € 01.04.2017 22.04.2017
137 7243829818 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.04.2017-30.04.2017
OM: 4100039714-Číž 145
499,00 € 01.04.2017 22.04.2017
136 7243829817  SPP a.s. Faktúra za plyn
01.04.2017-30.04.2017
OM: 4100039697-Číž145 
20,00 € 01.04.2017 22.04.2017 
135 7243829816 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.04.2017-30.04.2017
OM: 4100039624
47,00 € 01.04.2017 22.04.2017
134 7243829815 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.04.2017-30.04.2017
OM:4100039619
33,00 € 01.04.2017 22.04.2017
133 117135 GemerAudit s.r.o. Audit za II. a III. etapu
za rok 2016
384,00 € 04.04.2017 22.04.2017
132 2017021 GAS 111 s.r.o. Odborná prehliadka a skúška
plynových zariadení
budova MŠ, ŠJ a ZŠ
292,20 € 04.04.2017 22.04.2017
131 2017022 GAS 111 s.r.o.
Hnúšťa
Odborná prehliadka a skúška
plynových zariadení
budova OcÚ Čí6
139,00 € 04.04.2017 22.04.2017
130 9806220016 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
za 4/2017
16,56 € 01.04.2017 22.04.2017
129 7416934393 SPP a.s. Vyúčtovacia faktúra
za plyn
01.01.2017-20.03.2017
OM: 4101490577-Číž 144
-122,05 € 30.03.2017 22.04.2017
128 2172032378 StVPS a.s. Opravná faktúra
vodné a stočné
01.01.2017-17.02.2017
-2,03 € 23.03.2017 22.04.2017
127 2172045607 StVPS a.s. Opravná faktúra
vodné a stočné
01.01.2017-11.01.2017
OM: 78365-Dom služieb
0,42 € 23.03.2017 22.04.2017
126 2172042070 StVPS a.s. Opravná faktúra
vodné a stočné
01.01.2017-17.02.2017
OM: 78364
1,67 € 23.03.2017 22.04.2017
125 2172042069 StVPS a.s. Opravná faktúra
vodné a stočné
01.01.2017-17.02.2017
OM:151522 - Číž 26BJ
-45,48 € 23.03.2017 22.04.2017
124 2172023689 StVPS a.s. Opravná faktúra
vodné a stočné
01.01.2017-17.02.2017
OM:78365 - Dom služieb
5,00 € 23.03.2017 22.04.2017
123 2172003240 StVPS a.s. Opravná faktúra
vodné a stočné
01.01.2017-17.02.2017
OM: 151523
-35,03 € 23.03.2017 22.04.2017
122 2172014416 StVPS a.s. Opravná faktúra
vodné a stočné
01.01.2017-17.02.2017
OM:78363 - Cintorín
-1,90 € 23.03.2017 22.04.2017
121 4/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Prevzatý tovar
pre ŠJ pri MŠ
604,72 € 31.03.2017 22.04.2017
120 16/2017 Školská jedáleň
pri Materskej škole
Odobraté obedy
zo soc. fondu
Marec 2017
12,58 € 03.04.2017 22.04.2017
119 17/2017 Školská jedáleň
pri Materskej škole
Nákup potravín
z rozpočtu zamestnancov
Marec 2017
29,60 € 03.04.2017 22.04.2017
118 7416934319 SPP a.s. Opravná faktúra
za odber plynu
01.12.2016-31.12.2016
OM:4101490577-Číž 144
-151,66 € 29.03.2017 22.04.2017
117 2172026037 StVPS a.s. Opravná faktúra
vodné a stočné
01.01.2017-17.02.2017
OM: 80395
Číž 145 - MŠ, ŠJ, ZŠ
0,61 € 23.03.2017 22.04.2017
116 1700315 Zábavné učení s.r.o. Hracia lopta
Výťah
RingoMad Matr 283g
247,99 € 21.03.2017 22.04.2017
115 2017017 GAS 111 s.r.o. Nastavenie kotlov
v bytovkách
354,74 € 05.03.2017 22.04.2017
114 2017016 GAS 111 s.r.o.
Hnúšťa
Nastavenie kotlov
v bytovkách
285,14 € 05.03.2017 22.04.2017
113 5590024440 IVES Košice Služby STP APV
03.2017-02.2018
180,44 € 21.03.2017 22.04.2017
112 117032428 LE CHEQUE
DE JEUNER s.r.o.
Jedálne kupóny
160 ks
735,78 € 22.03.2017 22.04.2017
111 170050 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
za mesiac 2/2017
pre 16 osôb
111,00 € 19.03.2017 22.04.2017
110 61836601 PORADCA s.r.o. Záloha za mesačník
"1000 riešení"
ročník 2017
31,60 € 13.03.2017 22.04.2017
109 303714459
VS: 638856001
SPP a.s. Výčtovacia faktúra
za dodávku elektriny
OM: 24ZSS5305654000I
Číž 144
3,53 € 13.03.2017 22.04.2017
108 59170069141 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Zbierka zákonov SR,
ročník 2017 - II. preddavok
72,00 € 13.03.2017 22.04.2017
107 20170025 Farkas Viktor
Tornaľa
Výkresy, štetce, farby a pod.
pre ZŠ
33,20 € 09.03.2017 22.04.2017
106 20170045 Farkas Viktor
Tornaľa
Zošity a písacie potreby
pre ZŠ
249,00 € 15.03.2017 22.04.2017
105 18/2017 Šenkar s.r.o. Revízia el. zariadení v ZŠ a MŠ
Elektrické spotrebiče
Elektrické zariadenia
Bleskozvod
300,00 € 15.03.2017 22.04.2017
104 1170328929 SWAN a.s. Paušál SIP KONTO
01.02.2017-28.02.2017
2,32 € 07.03.2017 22.04.2017
1082380668283 Orange a.s. Mobil Max 40
04.03.2017-03.04.2017
t:0907 813 295
55,10 € 08.03.2017 10.03.2017
2380779069 Orange a.s. Program MI Klasik
04.03.2017-03.04.2017
t: 0917 555 819
14,99 € 08.03.2017 10.03.2017
2380783564 Orange a.s. Mobil Max 30
04.03.2017-03.04.2017
0917 555 893
33,00 € 08.03.2017 10.03.2017
2380670893 Orange a.s. Denný internet
04.03.2017-03.04.2017
t: 0917 828 013
4,90 € 08.03.2017 10.03.2017
2380591818 Orange a.s. Spojenie dát
04.03.2017-03.04.2017
1,00 € 08.03.2017 10.03.2017
102 2460/17 FURA s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu
Február 2017
720,63 € 28.02.2017 10.03.2017
101 179/17 Ladislav Matheides
Rimavská Sobota
Služba TPO, BOZP
za 02/2017
30,00 € 03.03.2017 09.03.2017
100 5041600191 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Úhrada zostatku
FA 5041600191
104,92 € 03.03.2017 09.03.2017
099 9793992691 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
01.02.2017-28.02.2017
t: 5593207 + 5593131
37,57 € 02.03.2017 08.03.2017
098 4793992672 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby
01.02.2017-28.02.2017
20,98 € 28.02.2017 08.03.2017
097 170100124 AGOCS s.r.o. Servisné práce 94,20 € 28.02.2017 06.03.2017
096 2/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Tovar
pre ŠJ pri MŠ
Február 2017
913,13 € 05.03.2017 06.03.2017
095 3/2017 BAMBI
Csilla Molnárová
Tovar
pre ŠJ pri MŠ
123,18 € 05.03.2017 06.03.2017
094 6558018944 KOOPERATÍVA a.s.
Bratislava
Poistné
Číž č.d.145
54,89 € 28.02.2017 06.03.2017
093 170140 EKRONN s.r.o. Zber a odvoz odpadu
2/2017
29,00 € 28.02.2017 06.03.2017
092 7223882521 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.03.2017-31.03.2017
OM:4100039619
Číž č.d.152
33,00 € 01.03.2017 02.03.2017
091 7223882522 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.03.2017-31.01.2017
OM:4100039624
Číž č.d.152
86,00 € 01.03.2017 02.03.2017
090 7223882523 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.03.2017-31.03.2017
OM:4100039697
Číž 
 20,00 € 01.03.2017   02.03.2017
089 7223882524 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.03.2017-31.03.2017
OM:4100039714
Číž č.d. 145 - MŠ, ZŠ a ŠJ
912,00 € 01.03.2017 02.03.2017
088 7223882525 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.03.2017-31.03.2017
OM:4100039720
Číž č.d. 48
1 084,00 € 01.03.2017 02.03.2017
087 7223883020 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.03.2017-31.03.2017
OM:4101490577
Číž č.d.144
7,00 € 01.03.2017 02.03.2017
086 1620354 SLOVGRAM
Bratislava
Predfaktúra
Verejný prenos
prostredníctvom rozhlasu
01.01.2016-31.12.2016
5,00 € 02.03.2017 02.03.2017
085 1710042 SLOVGRAM
Bratislava
Predfaktúra
Verejný prenos
prostredníctvom rozhlasu
01.01.2017-31.12.2017
38,50 € 02.03.2017 02.03.2017
084 1715001557 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
3/2017
16,56 € 01.03.2017 02.03.2017
083 10/2017 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Február 2017
Odobraté obedy
zo soc. fondu
15,30 € 27.02.2017 28.02.2017
082 11/2017 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Nákup potravín z rozpočtu
za zamestnancov obce
február 2017
36,00 € 27.02.2017 28.02.2017
081 2171035228 StVPS a.s. Vodné a stočné
január 2017
OM:78364
Číž č.d. 48 - OcU
109,92 € 20.02.2017 27.02.2012
080 2171035228 StVPS a.s. Vodné a stočné
január 2017
OM:73281
Číž č.d. 174 - 12 BJ
581,81 € 20.02.2017 27.02.2017
079 2171035229 StVPS a.s. Vodné a stočné
január 2017
OM:78363
Číž - Cintorín
1,90 € 20.02.2017 27.02.2017
078 2171035270 StVPS a.s. Vodné a stočné
január 2017
OM:151523
Číž č.d. 144 - 26BJ
514,09 € 20.02.2017 27.02.2017
077 2171035269 StVPS a.s. Vodné a stočné
január 2017
Číž 144 - 26 BJ
255,07 € 20.02.2017 27.02.2017
076 2171035231 StVPS a.s. Vodné a stočné
12.01.2017-17.02.2017
OM:78365
Číž č.d. 152 - Dom služieb
114,77 € 20.02.2017 27.02.2017
075 2171035232 StVPS a.s. Vodné a stočné
január 2017
Číž č.d.145 - MŠ Číž
105,54 € 20.02.2017 27.02.2017
074 170028 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
január 2017
podiel na programe VEMA
158,68 € 20.02.2017 23.02.2017
073 170100087 AGOCS s.r.o. Externý pevný disk 1 TB
Tlačové kazety
814,36 € 20.02.2017 21.02.2017
072 528749957     15,00 €   20.02.2017 21.02.2017
071 7170401026 Slovenský pozemkový
fond
Faktúra podľa zmluvy
PNZ-P40500/09.00
za rok 2017
15,00 € 09.02.2017 13.02.2017
070 1170228943 SWAN a.s. Paušál ZIP KONTO
01.01.2017-31.01.2017
2,32 € 08.02.2017 13.02.2017
0692376272587 Orange a.s. Mobil Max 40
04.02.2017-03.03.2017
t: 0907 813 295
47,90 € 08.02.2017 13.02.2017
2376383325 Orange a.s. Poplatok MI Klasik
04.02.2017-03.03.2017
t: 0917 555 819
14,99 € 08.02.2017 13.02.2017
2376386806 Orange a.s. Mobil Max 30
04.02.2017-03.03.2017
t: 0917 555 893
33,00 € 08.02.2017 13.02.2017
2376275324 Orange a.s. Denný internet
04.02.2017-03.03.2017
t: 0917 828 013
4,90 € 08.02.2017 13.02.2017
2376195963 Orange a.s. Spojenie dát
04.02.2017-03.03.2017
1,00 € 08.02.2017 13.02.2017
068 OF17-016 Milan Baláž MB - KOM
Rimavská Sobota
Kontrola komínových
telies v 26 BJ
957,60 € 31.01.2017 13.02.2017
067 201710059 Vytnes, s.r.o. Kancelárske potreby
pre OcU
88,53 € 31.01.2017 09.02.2017
066 201710021 Vytnes, s.r.o. Kancelárske potreby
pre ZŠ
28,73 € 27.01.2017 09.02.2017
065            
064 1156/17 FURA s.r.o. Odvoz a likvidacia odpadu
Január 2017
700,12 € 31.01.2017 08.02.2017
063 170067 EKRONN s.r.o. Zber a odvoz odpadu
1/2017
29,00 € 30.01.2017 08.02.2017
062 4793028694 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
01.01.2017-31.01.2017
047/5593207+047/5593131
37,73 € 02.02.2017 08.02.2017
061 0793028667 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby
01.01.2017-31.01.2017
20,98 € 31.01.2017 08.02.2017
060 1/2017 Potraviny BAMBI
Molnárová Csilla
Tovar pre ŠJ
január 2017
507,04 € 02.02.2017 06.02.2017
059 5/2017 Školská jedáelň
pri MŠ Číž
Odobraté obedy
zo soc. fondu
január 2017
13,77 € 03.02.2017 06.02.2017
058 6/2017 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Nákup potravín
z rozpočtu zamestnancov
január 2017
32,40 € 03.02.2017 06.02.2017
057 92017 Tibor Talian
Včelince
Oprava tlakového
vedenie v MŠ a ŠJ
390,00 € 30.01.2017 06.02.2017
056 7263756671 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.02.2017-28.02.2017
OM:4100039619
Číž č.d.152
33,00 € 01.02.2017 06.02.2017
055 7263756672 SPP a.s. Faktúra za plyn
01..02.2017-28.02.2017
OM:4100039624
Číž č.d. 152
92,00 € 01.02.2017 06.02.2017
054 7263756673 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.02.2017-28.02.2017
OM:4100039697
Číž č.d.145 
20,00 €

 

 01.02.2017  06.02.2017
053 7263756674 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.02.2017-28.02.2017
OM:4100039714
Číž č.d.145 - ZŠ
967,00 € 01.02.2017 06.02.2017
052 7263756675 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.02.2017-28.02.2017
OM:4100039720
Číž č.d. 48 - OcU
1 150,00 € 01.02.2017 06.02.2017
051 7263757168 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.02.2017-28.02.2017
OM:4101490577 
67,00 € 01.02.2017  06.02.2017 
050 1715000994
VS:9806220016
OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
2/2017
16,56 € 01.02.2017 03.02.2017
049 106/17 Ladislav Matheides
Rimavská Sobota
TPO, BOZP, PZS
za 01/2017
30,00 € 01.02.2017 03.02.2017
048 0117013446 LE CHEQUE
DEJEUNER s.r.o.
Jedálne kupóny
156ks x 4,50 €
717,56 13.01.2017 20.01.2017
047 2017008 JUDr. Ján Čipka Pojednávanie + paušál
cestovné+strata času
25.01.2017
219,40 € 13.01.2017 20.01.2017
046 1172200587 ŠEVT a.s.  Vysvedčenie pre 1. až 4. roč.
ZŠ s VJM - 20 ks
10,80 € 19.01.2017 20.01.2017
045 2017001 AgroFoods s.r.o.
Číž
Práca traktora
pri odhŕňaní snehu
13.01.2017-14.01.2017
204,00 € 18.01.2017 20.01.2017
044 9170226298VS
VS:5209274029
SSE a.s. Vyúčtovacia faktúra
01.01.2016-31.12.2016
OM:5209274
Číž č.d. 145 - Materská škola
21,10 € 13.01.2017 20.01.2017
043 2171010993 StVPS a.s. Vodné a stočné
Vodomer: 78365
Dom služieb
83,96 € 13.01.2017 20.01.2017
042 170005 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
December 2016
16 osôb + služby
111,00 € 13.01.2017 20.01.2017
 041  11/17  DPO SR
OV DPO
Rimavská Sobota
 Príspevok na požiarnu
ochranu za rok 2017
 42,00 € 13.01.2017 20.01.2017 
040 1600142220 Centrálny depozitár
cenných papierov SR a.s.
Vedenie účtu majiteľa
01.01.2016-31.12.2016
432,00 € 13.01.2017 20.01.2017
039 179340048 StVPS as. Vyúčtovacia faktúra
poškodený vodomer
pri BJ Číž č.d.152
4,95 € 13.01.2017 20.01.2017
179940033 StVPS a.s. Zálohová faktúra
poškodený vodomer
pri BJ Číž č.d. 152
40,00 € 13.01.2017 20.01.2017
038   9170222403
VS:5209318027
SSE a.s.

Vyúčtovacia faktúra
01.01.2016-31.12.2016
OM:5209318
Číž č.d.152 
 6,44 €  13.01.2017 20.01.2017 
037 9170222401
VS: 5209304026
SSE a.s. Vyúčtovacia faktúra
01.01.2016-31.12.2017
OM:5209304
Číž č.d. 21 - Verejné osvet. II
134,86 € 13.01.2017 20.01.2017
036 9170222399 SSE a.s. Vyúčtovacia faktúra
za elektrinu
01.01.2016-31.12.2016
OM:5209287
Číž č.d.140
-707,47 € 13.01.2017 20.01.2017
035 5304570016 SSE a.s. Vyúčtovacia faktúra
za elektrinu
01.01.2016-31.12.206
OM:5304570
Verejné osvetlenie
43,52 € 13.01.2017 20.01.2017
034 9170202479 SSE a.s. Vyúčtovacia faktúra
za elektrinu
01.01.2016-31.12.2016
OM:5209276
Číž - dom smútku
-15,58 € 13.01.2017 20.01.2017
033 9170202722 SSE a.s. Vyúčtovacia faktúra
za eletrinu
01.01.2016-31.12.2016
OM:5209311
Číž 152 -12BJ - spol. priestory
-3,21 € 1.01.2017 20.01.2017
032 9170202711 SSE a.s. Vyúčtovacia faktúra
za elektrinu
01.01.2016-31.12.2016
OM:5305534
Číž č.d. 144
-2,97 € 13.01.2017 23.01.2017
031 9170196495 SSE a.s. Vyúčtovacia faktúra
za elektrinu
01.01.016-31.12.2016
OM: 5209310
-0,01 € 13.01.2017 23.01.2017
030 9170189652 SSE a.s. Vyúčovacia faktúra
za dodávku elektriny
01.01.2016-31.12.2016
OM:5209298
Číž č.d. 15 - Espresso
 -30,28 € 13.01.2017  20.01.2017 
029 9170189648 SSE a.s. Vyúčtovacia faktúra
za dodávku elektriny
0.01.2017-31.12.2017
OM: 5209281800
Číž č.d. 152
183,03 € 13.01.2017 20.01.2017
028 9170189644 SSE a.s. Vyúčtovacia faktúra
za elektrinu
01.01.2016-31.12.2016
OM:5209280
Číž OU-chodba bytovky
-17,47 € 13.01.2017 20.01.2017
027 9170195057 SSE a.s. Vyúčtovacia faktúra
za elektrinu
01.01.2016-31.12.2016
OM:5209281
Číž č.d. 152
-2,71 € 13.01.2017 20.01.2017
026 7185531293 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.01.2017-31.01.2017
OM:4101490577
Číž č.d. 144
67,00 € 13.01.2017 19.01.2017
025 7420253925 SPP a.s. Vyúčtovacia faktúra plynu
01.12.2016-31.12.2016
OM:4101490577
Číž č.d. 144
158,08 € 13.01.2017 19.01.2017
024 5041604728 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Zbierka zákonov SR
ročník 2016
119,37 € 13.01.2017 18.01.2017
023 7303633271 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.01.2017-31.01.2017
OM:4100039720
Číž č.d. 48
1 186,00 € 12.01.2017 18.01.2017
022 7303633270 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.01.2017-31.01.2017
OM:4100039697
Číž č.d. 145
998,00 € 12.01.2017 18.01.2017
021 7303633269 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.01.2017-31.01.2017
OM:4100039697
Číž č.d. 145
20,00 € 12.01.2017 18.01.2017
020 7303633267 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.01.017-31.01.2017
OM:4100039619
Číž č.d.152
33,00 € 12.01.2017 18.01.2017
019 7303633268 SPP a.s. Faktúra za plyn
01.01.2017-31.01.2017
OM: 4100039624
Číž č.d.152
94,00 € 12.01.2017 18.01.2017
018 7416908684 SPP a.s. Vyúčtovacia faktúra plynu
01.01.2016-31.12.2016
OM: 4100039720
Číž č.d.48 - OcU
741,48 € 11.01.2017 18.01.2017
017 7416908683 SPP a.s. Vyúčtovacia faktúra plynu
01.01.2016-31.12.2016
OM:4100039714
Číž č.d. 145 - MŠ, ZŠ, ŠJ
26,88 € 11.01.2017 18.01.2017
016 7416908682 SPP a.s. Vyúčtovacia faktúra plynu
01.01.2016-31.12.2016
OM:4100039697
Číž č.d. 145 - MŠ, ZŠ, ŠJ
-4,52 € 11.01.2017 18.01.2017
015 7416908681 SPP a.s. Vyúčtovacia faktúra plynu
01.01.2016-31.12.2016
OM: 4100039624
č.d. 152
-53,66 € 11.01.2017 18.01.2017
014 7416908680 SPP a.s. Vyúčtovacia faktúra plynu
01.01.2016-31.12.2016
OM: 4100039619
č.d. 152
26,05 € 11.01.2017 18.01.2017
013 5041602594 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Finančný spravodajca
ročník 2016
13,67 € 11.01.2017 13.01.2017
012 5041601892 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Vybrané úplné znenia
zákonov 2016
46,83 € 05.01.2017 13.01.2017
011 3217 PETR MRÁZEK Použitie bioenzymatických
prípravkov v MŠ, ŠJ a ZŠ
120 € 13.01.017 13.01.2017
0102371879422 Orange a.s. Služba Max 40
t: 0907 813 295
04.01.2017-03.02.2017
54,60 € 08.01.2017 12.01.2017
2371989468 Orange a.s. Služba MI Klasik
t: 0917 555 819
16.12.2016-03.02.2017
25,18 € 08.01.2017 12.01.2017
2371992810 Orange a.s. Služba Max 30
t: 0917 555 893
16.12.2016-03.02.2017
60,61 € 08.01.2017 12.01.2017
2371880412 Orange a.s. Denný internet
0917 828 013
4.1.2017-3.2.2017
4,90 € 08.01.2017 12.01.2017
005044440
2371801265
Orange a.s. Spojenie dát 2
4.1.2017-3.2.2017
1,00 € 08.01.2017 12.01.2017
009 1170130047 SWAN a.s. Paušál za SIP konto 2,32 € 09.01.2017 12.01.2017
008 920/16 Ladislav Matheides TPO, BOZP a PZS
za 12 / 2016
30,00 € 31.12.2016 12.01.2017
007 5041601486 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Úplné znenia zákonov
ročník 2016
58,14 € 05.01.2017 11.01.2017
006 17933/16 FURA s.r.o. Odvoz a likvidácia
komunálneho odpadu
 za 12 / 2016
719,58 31.12.2016 11.01.2017
005 6160605 TOPSET Solutions s.r.o. Aktualizácía programov 21,00 € 30.12.2016 11.01.2017
004 7792074646 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
t: 5593207; 5593131
01.12.2016-31.12.2016
37,00 € 02.01.2017 09.01.2017
003 5792074617 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete
01.12. - 31.12.2016
20,98 € 02.01.2017 09.01.2017
002 1600914 EKRONN s.r.o. Zber a odvoz odpadu
12/2016
29,00 € 30.12.2017 04.11.2017
001 980622016 OZ Rozvoj Južného Gemera Internet XL
1/2017
16,56 € 01.01.2017 04.01.2017