Poslanci

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Číži, zoradení v abecednom poradí:

  1. Csízi Csaba, Mgr.; MOST - HÍD
  2. Csutorová Iveta; MOST - HÍD
  3. Hencz Zoltán; Kresťansko demokratické hnutie
  4. Homonnai Ladislav; Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
  5. Žitňár Csaba, Ing.;  Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja