Plán zasadnutí OZ 2016

Plánované a uskutočnené zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Číži pre rok 2016

P.č. Mesiac Plánovaný
dátum
Uskutočnené Detail
X. Marec 11.03.2016 11.03.2016 info >>
XI. Máj 25.05.2016 25.05.2016 info >>
XII. August 29.08.2016 29.08.2016 info >>
XIII. September 19.09.2016 19.09.2016 info >>
XIV. December 19.12.2016 27.12.2016 info >>