Zmluvy za rok 2017

Zverejnené Názov zmluvy Číslo zmluvy Cena v € Zml. partner pdf
23.12.2017 Dohoda podľa §10 ods.3, 
ods.9 zákona č.417/2013 Z.z.
17/31/010/46 - UPSVaR
Rim. Sobota
download icon 15x16
04.12.2017 Dodatok č.1 k zmluve
o poskytnutí NFP
KŽP-PO4-SC431-2015-6/155 - MŽP SR download icon 15x16
02.11.2017 Zmluva o vykonaní auditu dodatok zmluvy č.2
z 10.01.2013
816 € GemerAudit download icon 15x16
16.10.2017 Zmluva o poskytnutí NFP KŽP-PO4-SC431-2015-6/155 434.172,12€ MŽP SR download icon 15x16
01.08.2017 Dodatok č.1 k Zmluve (nahrádza
prílohu č.1 Zmluvy)
Zmluva
SGE0925201531
- ENVI-PACK download icon 15x16
13.07.2017 Dodatok č.1 k zmluve
o výpožičke zo dňa 01.04.2015
SITB-OO2-2015/000041-089 1541,16 MV SR download icon 15x16
06.04.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní
verejných služieb (0475593207)
2030563705 14,00/mes. Slovak
Telekom
download icon 15x16
06.04.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní
verejných služieb (0475591157)
2030485073 19,90/mes. Slovak
Telekom
download icon 15x16
06.04.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní
verejných služieb (0475593131)
2029432032 19,90/mes. Slovak
Telekom
download icon 15x16
27.01.2017 Licenčná zmluva a zmluva
o systémovej podpore
tz2016-12-14jv25 114,00 €
78,00 €
TOPSET
Solutions s.r.o.
download icon 15x16
27.01.2017 Zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí
3806/2016-3 78,21 €
/dieťa/rok
Mesto
Tornaľa
download icon 15x16
24.01.2017 Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení
k IS DCOM
ZLP-2016-0946 - DEUS download icon 15x16
10.01.2017 Zmluva o bežnom účte
(VÚB-Projekt OcU)
VP 367-V1/P2A-V1 - VÚB, a.s. download icon 15x16
09.01.2017

Dohoda o cene
(výmena zamrznutého vodomera)

2017/7000237 40,00 € StVPS, a.s. download icon 15x16
02.01.2017 Zmluva o dodávke plynu
(č.d.144 - 26BJ)
9106149982 podľa akt.
cenníka
SPP, a.s. download icon 15x16