Dodávateľské faktúry 2015

Pč  Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Mena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokumenty
001 241243183

VEOLIA, BB

Fa za vodné a stočné 26 BJ

166,04

05.01.2015

12.01.2015

download icon 15x16
002

241243182

VEOLIA, BB

Fa za vodné a stočné 26 BJ

81,66

05.01.2015

12.01.2015

download icon 15x16
003

9769559439

T-COM, BA

Fa za hovorné

21,26

07.01.2015

14.01.2015

download icon 15x16
004

7769559462

T-COM, BA

Fa za hovorné

63,31

07.01.2015

14.01.2015

download icon 15x16
005

811/14

Ladislav Matheides, RS

Fa za výkon činnosti TPO

18,16

07.01.2015

14.01.2015

download icon 15x16
006

11/15

DPO SR OVDPO, RS

Fa za požiarnu ochranu 

36,00

07.01.2015

14.01.2015

download icon 15x16
007

331412031

AVE s.r.o, BA

Fa za odvoz odpadu

650,98

12.01.2015

19.01.2015

download icon 15x16
008

1412069

EKRONN s.r.o., RS

Fa za prenájom nádoby 

19,00

13.01.2015

20.01.2015

download icon 15x16
009

1142209238

ŠEVT a.s., BB

Fa za vysvedčenie do ZŠ

9,40

13.01.2015

20.01.2015

download icon 15x16
010

2269594388

Orange a.s., BA

Fa za hovorné

65,00

13.01.2015

20.01.2015

download icon 15x16
011 2269597047 Orange a.s., BA Fa za hovorné 4,90 13.01.2015 20.01.2015 download icon 15x16
012  2269590566 Orange a.s., BA Fa za hovorné 4,24 13.01.2015 20.01.2015 download icon 15x16
013

1400249880

Centrálny depozitár CP SR

Fa za vedenie účtu CP

71,68

15.01.2015

26.01.2015

download icon 15x16
014

5209289023

SSE a.s.,Žilina

Fa za elektriny-preplatok

- 305,44

15.01.2015

26.01.2015

download icon 15x16
015

5304570013

SSE a.s.,Žilina

Fa za elektriny-preplatok

- 1,33

15.01.2015

26.01.2015

download icon 15x16
016

1150127150

SWAN a.s., BA

Fa za paušál SIP KONTO

2,32

19.01.2015

26.01.2015

download icon 15x16
017

5041405517

Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina

Fa za finančný spravod.

48,86

19.01.2015

26.01.2015

download icon 15x16
018

5209304024

SSE a.s, Žilina

Fa za elektriny-preplatok

- 467,02

19.01.2015

26.01.2015

download icon 15x16
019

5209274027

SSE a.s., Žilina

Fa za elektriny-preplatok

- 79,18

19.01.2015

26.01.2015

download icon 15x16
020

5305534020

SSE a.s., Žilina

Fa za elektriny-preplatok

- 10,97

19.01.2015

26.01.2015

download icon 15x16
021

5209280023

SSE a.s., Žilina

Fa za elektriny-preplatok

- 13,43

19.01.2015

26.01.2015

download icon 15x16
022

5209298026

SSE a.s., Žilina

Fa za elektriny-preplatok

- 345,77

19.01.2015

26.01.2015

download icon 15x16
023

5209281030

SSE a.s., Žilina

Fa za elektriny-preplatok

- 8,86

19.01.2015

26.01.2015

download icon 15x16
024

7420192190

SPP a.s., BA

Fa za zemný plyn

9,64

19.01.2015

26.01.2015

download icon 15x16
025

7420192191

SPP a.s., BA

Fa za zemný plyn-preplatok

- 922,58

19.01.2015

26.01.2015

download icon 15x16
026

7420192192

SPP a.s., BA

Fa za zemný plyn- preplatok

- 539,09

19.01.2015

26.01.2015

download icon 15x16
027

7420192188

SPP a.s., BA

Fa za zemný plyn-preplatok

- 75,66

19.01.2015

26.01.2015

download icon 15x16
028

7420192189

SPP a.s., BA

Fa za zemný plyn-preplatok

- 33,72

19.01.2015

26.01.2015

download icon 15x16
029

2015000463

OZ Rozvoj Južného Gemera

Fa za internet XL

16,56

13.01.2015

26.01.2015

download icon 15x16
030

7283209280

SPP a.s, BA

Fa za zemný plyn

24,00

22.01.2015

29.01.2015

download icon 15x16
031

7283209281

SPP a.s., BA

Fa za zemný plyn

84,00

22.01.2015

29.01.2015

download icon 15x16
032

7283209282

SPP a.s., BA

Fa za zemný plyn

17,00

22.01.2015

29.01.2015

download icon 15x16
033

7283209283

SPP a.s., BA

Fa za zemný plyn

750,00

22.01.2015

29.01.2015

download icon 15x16
034

7283209284

SPP a.s., BA

Fa za zemný plyn

834,00

22.01.2015

29.01.2015

download icon 15x16
035

5209276023

SEE a.s., Žilina

Fa za elektrinu

27,01

22.01.2015

29.01.2015

download icon 15x16
036

5209318025

SEE a.s., Žilina

Fa za elektrinu

60,43

22.01.2015

29.01.2015

download icon 15x16
037

5209311023

SEE a.s., Žilina

Fa za elektrinu

5,18

22.01.2015

29.01.2015

download icon 15x16
038

5209310023

SEE a.s., Žilina

Fa za elektrinu

4,20

22.01.2015

29.01.2015

download icon 15x16
039

5209287023

SEE a.s., Žilina

Fa za elektrinu

282,14

22.01.2015

29.01.2015

download icon 15x16
040

1560001397

Centrum polyg.služieb, BA

Fa za tovar

149,05

26.01.2015

02.02.2015

download icon 15x16
041

150005

UNIKOVO, RS

Fa za vyhotovenie výplaty

98,00

28.01.2015

04.02.2015

download icon 15x16
042

7500652207

Slovak Telekom a.s., BA

Fa za telefón

248,95

30.01.2015

05.02.2015

download icon 15x16
043 7263249409 SPP a.s., Žilina Fa za zemný plyn 808,00 01.02.2015 06.02.2015 download icon 15x16
044 7263249407 SPP a.s., Žilina Fa za zemný plyn 17,00 01.02.2015 06.02.2015 download icon 15x16
045 7263249406 SPP a.s., Žilina Fa za zemný plyn 82,00 01.02.2015 06.02.2015 download icon 15x16
046 7263249405 SPP a.s., Žilina Fa za zemný plyn 24,00 01.02.2015 06.02.2015 download icon 15x16
047 7263249408 SPP a.s., Žilina Fa za zemný plyn 727,00 01.02.2015 06.02.2015 download icon 15x16
048 2015001152 OZ Rozvoj Južného Gemera Internet XL za 2/2015 16,56 01.02.2015 06.02.2015 download icon 15x16
049 150017 AQUA COOL Marián Farkaš Balená stolová voda 18,9 lit. 25,00 31.01.2015 06.02.2015 download icon 15x16
050 251018355 StVPS, a.s. Vodné, Stočné 103,44 29.01.2015 06.02.2015 download icon 15x16
051 069/15 Ladislav Matheides Výkon Tech. pož. ochrany  18,16 03.02.2015 09.02.2015 download icon 15x16
052 331501027 AVE SK, s.r.o. Odvoz odpadu za 01/2015 951,58 30.01.2015 09.02.2015 download icon 15x16
053 1/2015 BAMBI Csilla Molnárová Fa za tovar - šk.  jedáleň 534,76 03.02.2015 09.02.2015 download icon 15x16
054 3/2015 Školská jedáleň pri MŠ Číž Fa za obedy 9,01 04.02.2015 09.02.2015 download icon 15x16
055 1/2015 Školská jedáleň pri MŠ Číž Fa za nákup potravín 21,20 04.02.2015 09.02.2015 download icon 15x16
056 5770513554 Slovak Telekom, a.s. Fa za tel.-01/2015-Biz. UNI 65,59 03.02.2015 10.02.2015 download icon 15x16
057 3770513532 Slovak Telekom, a.s. Fa za tel.-01/2015-B. Partn. 21,26 03.02.2015 10.02.2015 download icon 15x16
058 251022233 StVPS, a.s. Vodné Stočné za rok 2015 179,65 31.01.2015 10.02.2015 download icon 15x16
060 2273668143 Orange, a.s. Mobil-01/2015-Partner Pro 66,20 08.02.2015 12.02.2015 download icon 15x16
061 2273670550 Orange, a.s. Denný internet - 02/2015 4,90 08.02.2015 12.02.2015 download icon 15x16
062 1501070 EKRONN s.r.o. Zber kuchynského odpadu v MŠ 19,00 31.01.2015 18.02.2015 download icon 15x16
063 1150224993 SWAN Paušál za SIP konto - 01/2015 2,32 09.02.2015 18.02.2015 download icon 15x16
064 5041500935 Poradca podnikateľa, s.r.o. Zbierka zákonov SR - 2014 64,93 12.02.2015 20.02.2015 download icon 15x16
065 1500021 GGT, a.s. Archívna škatuľa EMBA 113,70 12.02.2015 23.02.2015 download icon 15x16
066 251035840 StVPS, a.s. Vodné, stočné-12BJ-26.11. až 17.2. 824,75 19.02.2015 23.02.2015 download icon 15x16
067 251035842 StVPS, a.s. Vodné, stočné-OcU-26.11. až 17.2. 114,32 19.02.2015 23.02.2015 download icon 15x16
068 251035843 StVPS, a.s. Vodné, stočné-MŠ-26.11. až 17.2. 106,15 19.02.2015 23.02.2015 download icon 15x16
069 251035841 StVPS, a.s. Vodné, stočné-Cint.-26.11. až 17.2. 2,81 19.02.2015 23.02.2015 download icon 15x16
070 150025 UNIKOVO - Peter Nagyferencz Vyhotovenie výplaty-15 os.-12/2015 104,50 22.02.2015 25.02.2015 download icon 15x16
071 7150400964 Slovenský pozemkový fond Fa za nájom k 01.03.2015 15,00 26.02.2015 02.03.2015 download icon 15x16
072 251041192 StVPS, a.s. Vodné, stočné-26BJ-1.2. až 24.2. 201,42 26.02.2015 02.03.2015 download icon 15x16
073 251041191 StVPS, a.s. Vodné, stočné-26BJ-29.1. až 24.2. 100,72 26.02.2015 02.03.2015 download icon 15x16
074 7278262341 SPP, a.s. Zemný plyn-MŠ a ZŠ-03/2015 17,00 01.03.2015 03.03.2015 download icon 15x16
075 7278262340 SPP, a.s. Zemný plyn-12BJ-03/2015 77,00 01.03.2015 03.03.2015 download icon 15x16
076 7278262339 SPP, a.s. Zemný plyn-12BJ-03/2015 24,00 01.03.2015 03.03.2015 download icon 15x16
077 7278262343 SPP, a.s. Zemný plyn-OcU-03/2015 762,00 01.03.2015 03.03.2015 download icon 15x16
078 7278262342 SPP, a.s. Zemný plyn-MŠ a ZŠ-03/2015 685,00 01.03.2015 03.03.2015 download icon 15x16
079 195/15 Ladislav Matheides Školenie PO a BOZP pre UoZ 60,00 04.03.2015 04.03.2015 download icon 15x16
080 132/15 Ladislav Matheides Výkon PO, BOZP a PZS za 02/2015 30,00 02.03.2015 04.03.2015 download icon 15x16
081 2/2015 BAMBI Csilla Molnárová Fa za tovar - 02/2015 972,75 03.03.2015 04.03.2015 download icon 15x16
082 10/2015 Školská jedáleň pri MŠ Číž Fa za obedy zo soc. fondu - 02/2015 11,22 04.03.2015 04.03.2015 download icon 15x16
083 11/2015 Školská jedáleň pri MŠ Číž Fa za nákup potravín - 02/2015 26,40 04.03.2015 04.03.2015 download icon 15x16
084 150220 TOPSET Solutions, s.r.o. Aktualizácia programov za rok 2015 205,00 19.02.2015 04.03.2015 download icon 15x16
085 0115026944 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Stravné lístky - 230 ks x 3,20€ 751,97 04.03.2015 06.03.2015 download icon 15x16
086 6558018944 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistenie budovy MŠ a ZŠ - rok 2015 54,89 03.03.2015 06.03.2015 download icon 15x16
087 331502019 AVE SK, s.r.o. Zber a odvoz odpadu 616,76 27.02.2015 06.03.2015 download icon 15x16
088 2771488090 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Biznis Uni - 02/2015 69,12 03.03.2015 10.03.2015 download icon 15x16
089 5771488066 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Biznis Partner - 02/2015 21,26 03.03.2015 10.03.2015 download icon 15x16
090 19/2015 Šenkár s.r.o. OP a OS na elektrických zariadeniach 800,00 10.03.2015 11.03.2015 download icon 15x16
091 251044076 StVPS, a.s. Vodné a Stočné-Dom služieb 244,98 27.02.2015 11.03.2015 download icon 15x16
092 1150325754 SWAN SIP Konto - 02/2015 2,32 09.03.2015 16.03.2015 download icon 15x16
093 51500231 DATATRADE s.r.o. ZFa - Almanach obce 2015 28,60 09.02.2015 18.03.2015 download icon 15x16
094 5209281802 Stredoslovenská energetika Záloha 47,00 12.03.2015 18.03.2015 download icon 15x16
095 00239/2015 JOZEF SMRHOLA-OLYMP Vlajka EU, SR, Obec - Doparava 100,52 09.03.2015 13.03.2015 download icon 15x16
096 11/115 Farkas Viktor Nákup školských potrieb pre ZŠ 182,60 05.03.2015 12.03.2015 download icon 15x16
097 2277748864 Orange Slovensko, a.s. Mobil - Partner Pro - 03/2015 66,20 08.03.2015 12.03.2015 download icon 15x16
098 2277751769 Orange Slovensko, a.s. Mes. poplatok Denný internet 4,90 08.03.2015 12.03.2015 download icon 15x16
099 2015001812 OZ ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA Internet XL - 3/2015 16,56 01.03.2015 17.03.2015 download icon 15x16
100 5590018642 IVES Košice Služby STP APV - 03/15 až 02/16 180.44 20.03.2015 23.03.2015 download icon 15x16
101 21/2015 Šenkár s.r.o. Inštalácia bleskozvodov na MŠ 1 162,71 22.03.2015 23.03.2015 download icon 15x16
102 20150164 Gabriel Steiner Oprava a údržba obecného auta 1 283,89 12.03.2015 23.03.2015 download icon 15x16
103 150045 UNIKOVO - Peter Nagyferencz Vyhotovenie výplaty 02/2015 - 19 os. 161,44 22.03.2015 27.03.2015 download icon 15x16
104 13140150 G-net s.r.o. Inštalácia UBNT trafo 24 V 10,80 20.03.2015 27.03.2015 download icon 15x16
105 1506219 SLOVGRAM Odmeny umelcom za rok 2015 33,50 23.03.2015 27.03.2015 download icon 15x16
106 5915014058 Poradca podnikateľa, s.r.o. Zbierka zákonov 2015 - 2.preddavok 72,00 30.03.2015 02.04.2015 download icon 15x16
107 7258292639 SPP, a.s. Zemný plyn-č.d.152-04/2015 24,00 01.04.2015 02.04.2015 download icon 15x16
108 7258292640 SPP, a.s. Zemný plyn-č.d.152-04/2015 43,00 01.04.2015 02.04.2015 download icon 15x16
109 7258292641 SPP, a.s. Zemný plyn-č.d.145-04/2015 17,00 01.04.2015 02.04.2015 download icon 15x16
110 7258292642 SPP, a.s. Zemný plyn-č.d.145-04/2015 377,00 01.04.2015 02.04.2015 download icon 15x16
111 7258292643 SPP, a.s. Zemný plyn-OcÚ-04/2015 418,00 01.04.2015 02.04.2015 download icon 15x16
112 251070532 StVPS, a.s. Vodné Stočné-26BJ-25.2. až 27.3. 114,32 30.03.2015 07.04.2015 download icon 15x16
113 251070533 StVPS, a.s. Vodné Stočné-26BJ-25.2. až 27.3. 215,04 30.03.2015 07.04.2015 download icon 15x16
114 331503028 AVE SK, s.r.o. Zber a odvoz odpadu - 03/2015 695,86 31.03.2015 07.04.2015 download icon 15x16
115 2015002499 OZ ROZVOJ JUŽNÉHO GEMERA Internet XL 04/2015 16,56 01.04.2015 07.04.2015 download icon 15x16
116 1500182 EKRONN, s.r.o. Zber kuchynského odpadu v ŠJ 57,00 29.03.2015 08.04.2015 download icon 15x16
117 3/2015 BAMBI Csilla Molnárová Fa za tovar pre ŠJ pri MŠ 646,32 01.04.2015 08.04.2015 download icon 15x16
118 4/2015 BAMBI Csilla Molnárová Fa za tovar pre ŠJ pri MŠ 35,74 01.04.2015 08.04.2015 download icon 15x16
119 5772433773 Slovak Telekom, a.s. Telefón-Biznis UNI- 03/2015 66,72 03.04.2015 09.04.2015 download icon 15x16
120 1772433753 Slovak Telekom, a.s. Telefón_Biznis Partner-03/2015 21,26 03.04.2015 09.04.2015 download icon 15x16
121 51405217 Dr. Josef Raabe Slovensko  Školské stravovanie v praxi - ZD 69,76 06.10.2014 10.04.2015 download icon 15x16
122 212/15 Ladislav Matheides Činnosť TPO, BOZP, a PZS - 05/15 30,00 02.04.2015 10.04.2015 download icon 15x16
123 00000115 GEJZA MOLNÁR - ELMOL Výmena svetelných zdrojov - 2ks 87,19 08.04.2015 13.04.2015 download icon 15x16
124 2281773569 Orange, a.s. Mobil 0907 813 295 - 03/2015 66,32 08.04.2015 13.04.2015 download icon 15x16
125 2281775222 Orange, a.s. Internet 0917  828 013 - 04/2015 4,90 08.04.2015 13.04.2015 download icon 15x16
126 1150427906 SWAN SIP Konto - 03/2015 2,32 08.04.2015 14.04.2015 download icon 15x16
127 30515 Petr Mrázek Dezinfikácia škola, škôlka 120,00 16.04.2015 16.04.2015 download icon 15x16
128 504543972 SPP, a.s. Elektrina - 12BJ - 04/2015 50,00 16.04.2015 20.04.2015 download icon 15x16
129 16/2015 Školská jedáleň pri MŠ Obedy zo soc. fondu - 03/2015 13,77 08.04.2015 20.04.2015 download icon 15x16
130 17/2015 Školská jedáleň pri MŠ Potraviny zamestnancov - 03/15 32,40 08.04.2015 20.04.2015 download icon 15x16
131 150068 UNIKOVO - Peter Nagyferencz Vypracovanie výplat - 12 osôb 85,00 19.04.2015 22.04.2015 download icon 15x16
132 11150828 DATATRADE s.r.o. Služba www.obce.info 58,56 18.04.2015 23.04.2015 download icon 15x16
133 6300222466 SPP, a.s. Plyn 12BJ - 04/2015 18,00 21.04.2015 24.04.2015 download icon 15x16
134 150057 INPRO POPRAD, s.r.o. Výber projektanta stav. diela 360,00 28.04.2015 04.05.2015 download icon 15x16
135 7288267567 SPP, a.s. Plyn - MŠ, ZŠ - 05/2015 144,00 01.05.2015 06.05.2015 download icon 15x16
136 7288267566 SPP, a.s. Plyn - MŠ, ZŠ - 05/2015 17,00 01.05.2015 06.05.2015 download icon 15x16
137 7288267565 SPP, a.s. Plyn - 12BJ - 05/2015 17,00 01.05.2015 06.05.2015 download icon 15x16
138 7288267564 SPP, a.s. Plyn - 12 BJ - 05/2015 24,00 01.05.2015 06.05.2015 download icon 15x16
139 7288267568 SPP, a.s. Plyn - OcU - 05/2015 161,00 01.05.2015 06.05.2015 download icon 15x16
140 2015218 UMP, s.r.o. Brožúra - Wellness IV 35,00 30.04.2015 06.05.2015 download icon 15x16
141 251094438 StVPS, a.s. Voda - 26BJ - 04/2015 125,21 30.04.2015 06.05.2015 download icon 15x16
142 251094439 StVPS, a.s. Voda - 26BJ - 04/2015 198,71 30.04.2015 06.05.2015 download icon 15x16
143 505522256 SPP, a.s. Elektrina - 12BJ - 04/2015 34,98 30.04.2015 06.05.2015 download icon 15x16
144 7288268040 SPP, a.s. Plyn - 12BJ - 05/2015 18,00 01.05.2015 06.05.2015 download icon 15x16
145 5/2015 BAMBI Csilla Molnárová Potraviny pre ŠJ - 04/2015 654,96 30.04.2015 06.05.2015 download icon 15x16
146 22/2015 Školská jedáleň pri MŠ Obedy zo soc. fondu - 04/2015 10,71 06.05.2015 06.05.2015 download icon 15x16
147 23/2015 Školská jedáleň pri MŠ Potraviny zamestnancov - 04/15 25,20 06.05.2015 06.05.2015 download icon 15x16
148 7773357571 Slovak Telekom, a.s. BiznisPartner - 04/2015 20,95 03.05.2015 07.05.2015 download icon 15x16
149 2015003178 OZ Rozvoj Južného Gemera Internet - 05/2015 16,56 01.05.2015 07.05.2015 download icon 15x16
150 286/15 Ladislav Matheides Činnosť TPO, BOZP,PZS - 04/15 30,00 04.05.2015 07.05.2015 download icon 15x16
151 8773357594 Slovak Telekom, a.s. Pevné linky - 05/2015 47,29 03.05.2015 07.05.2015 download icon 15x16
152 6815170657 Komunálna poisťovňa, a.s. Poist. maj. a zodpov. - rok 2015  30,27 07.05.2015 11.05.2015 download icon 15x16
153 331504052 AVE SK, s.r.o. Odvoz odpadu - 04/2015 - kont. 545,37 30.04.2015 11.05.2015 download icon 15x16
154 331504044 AVE SK, s.r.o. Odvoz odpadu - 04/2015 - kuka 692,32 30.04.2015 11.05.2015 download icon 15x16
155 332/15 Ladislav Matheides Školenie BOZP a PO - 48 os. 57,60 11.05.2015 11.05.2015 download icon 15x16
156 8800318655 RTVS Koncesia - 04/2008 až 04/2015 1 580,45 30.04.2015 14.05.2015 download icon 15x16
157 201500041 Gabriel Molnár FIAT - Oprava zámku 64,80 24.04.2015 14.05.2015 download icon 15x16
158 2285892664 Orange, a.s. Mobil  starostu- 0907 813 295 68,60 08.05.2015 14.05.2015 download icon 15x16
159 2285894690 Orange, a.s. Mobil internet - 0917 828 013 4,90 08.05.2015 14.05.2015 download icon 15x16
160 1150527061 SWAN, a.s. Paušál za SIP KONTO 2,32 11.05.2015 19.05.2015 download icon 15x16
161 150090 UNIKOVO - Peter Nagyferencz Vyhotovenie výplaty 04/2015 - 12 os. 85,00 17.05.2015 20.05.2015 download icon 15x16
162 251105852 StVPS, a.s. Voda - Cintorín 4,21 18.05.2015 21.05.2015 download icon 15x16
163 251109283 StVPS, a.s. Voda - Materská škola 168,76 21.05.2015 25.05.2015 download icon 15x16
164 251109282 StVPS, a.s. Voda - OcU 198,71 21.05.2015 25.05.2015 download icon 15x16
165 201500211 Agroservis - Stred, s.r.o.  Španovák do kosačky 30,36 15.05.2015 25.05.2015 download icon 15x16
166 251109281 StVPS, a.s. Voda - 12 BJ 623,33 21.05.2015 25.05.2015 download icon 15x16
167 0115056672 Cheque Dejeuner, s.r.o. Stravné kupóny - 270 ks 881,51 25.05.2015 26.05.2015 download icon 15x16
168 1502466000 Poradca podnikateľa, s.r.o. Vybrané znenia zákonov 2016 - 1.pr. 75,28 27.05.2015 29.05.2015 download icon 15x16
167 1502465900 Poradca podnikateľa, s.r.o. Úplné znenia zákonov 2016 - 1.pr. 119,87 27.05.2015 29.05.2015 download icon 15x16
168 6300222466 SPP, a.s. Plyn - 06/2015 - 12 BJ 18,00 01.06.2015 05.06.2015 download icon 15x16
169 6300045137 SPP, a.s. Plyn - 06/2015 - OcU 69,00 01.06.2015 05.06.2015 download icon 15x16
170 6300045133 SPP, a.s. Plyn - 06/2015 - MŠ a ZŠ 62,00 01.06.2015 05.06.2015 download icon 15x16
171 6300045119 SPP, a.s. Plyn - 06/2015 - MŠ a ZŠ 17,00 01.06.2015 05.06.2015 download icon 15x16
172 6300045099 SPP, a.s.  Plyn - 06/2015 - 4 BJ 8,00 01.06.2015 05.06.2015 download icon 15x16
173 6300045091 SPP, a.s. Plyn - 06/2015 - NOAL 24,00 01.06.2015 05.06.2015 download icon 15x16
174 502015 Antal Zoltán - SHR Tirolský muškát - 100 ks 180,96 01.06.2015 05.06.2015 download icon 15x16
175 VF15072 Aproving, s.r.o. Projektová dokumentácia - KD 12 420,00 02.06.2015 05.06.2015 download icon 15x16
176 506503983 SPP, a.s. Elektrina - 06/2015 - 12 BJ 59,00 29.05.2015 05.06.2015 download icon 15x16
177 6/2015 BAMBI Csilla Molnárová Tovar pre ŠJ - 05/2015 962,17 01.06.2015 05.06.2015 download icon 15x16
178 29/2015 Školská jedáleň pri MŠ Obedy zo soc. fondu - 05/2015 12,41 03.06.2015 05.06.2015 download icon 15x16
179 28/2015 Školská jedáleň pri MŠ Potraviny za zamestnancov - 05/15 29,20 03.06.2015 05.06.2015 download icon 15x16
180 251121896 StVPS, a.s. Vodné, Stočné - 28.2. až 31.5. -DS  179,85 31.05.2015 05.06.2015 download icon 15x16
181 251121639 StVPS, a.s.  Vodné, Stočné - 29.4. až 29.5 125,21 31.05.2015 05.06.2015 download icon 15x16
182 251121640 StVPS, a.s. Vodné, Stočné - 29.4. aý 29.5.2015 185,09 31.05.2015 05.06.2015 download icon 15x16
183 340/15 Ladislav Matheides Činnosť TPO, BOZP, PZS za 05/2015 30,00 01.06.2015 05.06.2015 download icon 15x16
184 500215405 Slovenská pošta, a.s.   Prdplatné Včielka - 09 až 12/2015 4,00 04.06.2015 08.06.2015 download icon 15x16
185 500216982 Slovenská pošta, a.s.  Predplatné ADAMKO - 09. až 01/2016 4,00 04.06.2015 08.06.2015 download icon 15x16
186 5774310162 Slovak Telekom, a.s. Pravidelné poplatky 20,98 04.06.2015 10.06.2015 download icon 15x16
187 2015003839 OZ Rozvoj Južného Gemera  Internet XL - 06/2015 16,56 01.06.2015 10.06.2015 download icon 15x16
188 2290084754 Orange, a.s.  Mobilný telefón - 0907 813 295 68,60 08.06.2015 10.06.2015 download icon 15x16
189 2290086279 Orange, a.s. Mobilný internet - 0917 828 013 4,90 08.06.2015 10.06.2015 download icon 15x16
190 7/2015 BAMBI Csilla Molnárová Balíček na Deň detí 184,80 09.06.2015  12.06.2015 download icon 15x16
191 5915026856 Poradca podnikateľa, s.r.o. Zbierka zákonov 2016 - 3.predd. 72,00 08.06.2015 12.06.2015 download icon 15x16
192 1150627734 SWAN, a.s. Paušál SIP Konto - 05/2015 2,32 08.06.2015 15.06.2015 download icon 15x16
193 1504010152 STAVIVÁ - Garaj, s.r.o. Nákup materiálu 446,99 28.05.2015 16.06.2015 download icon 15x16
194 84106892 PORADCA, s.r.o. Predplatné - Poradca 2016 29,40 12.06.2015 18.06.2015 download icon 15x16
195 20150183 Tlačiareň IRIS, s.r.o. Materiálno-spotrebné normy 31,90 14.06.2015 26.06.2015 download icon 15x16
196 150078 Štefan Bazovský - REMPOS Obuv pracovná 47ks, rukavice 44kks  1 191,40 23.06.2015 26.06.2015 download icon 15x16
197 150178 Jarmila Bazovská - REMPOS Monterky 44 ks, odev prac. 3ks  1 198,20 22.06.2015 26.06.2015 download icon 15x16
198 115344 GemerAudit Vykonanie auditu za rok 2014  326,40 23.06.2015 29.06.2015 download icon 15x16
199 8/2015 BAMBI Csilla Molnárová Tovar pre ŠJ 210,37 28.06.2015 30.06.2015 download icon 15x16
200 4774310187 Slovak Telekom, a.s.  Pevné linky - 05/2015 36,01 04.06.2015 30.06.2015 download icon 15x16
201 41/2015 Ing. Peter Bulik Svetelno-technická štúdia  382,50 04.06.2015 30.06.2015 download icon 15x16
202 331505039 AVE SK, s.r.o. Zber a odvoz odpadu 740,01 29.05.2015 30.06.2015 download icon 15x16
203  150112 UNIKOVO  Vyhotovenie výplaty - 05/2015-59 os. 390,50 29.06.2015 01.07.2015 download icon 15x16
204 34/2015 Školská jedáleň Obedy zo soc. fondu - 06/2015 14,62 01.07.2015 01.07.2015 download icon 15x16
205 35/2015 Školská jedáleň Potraviny zamestnancov - 06/2015 34,40 01.07.2015 01.07.2015 download icon 15x16
206 1500411 Ekronn   Zber kuch. odpadu - 05 až 06/2015 57,00 29.06.2015 02.07.2015  download icon 15x16
207 6300045137 SPP Plyn - 07/2015 - OcU 63,00 01.07.2015 03.07.2015 download icon 15x16
208  6300045091 SPP  Plyn - 07/2015 - NOAL 24,00 01.07.2015 03.07.2015 download icon 15x16
209 6300045099 SPP  Plyn - 07/2015 -  4 BJ  7,00 01.07.2015 03.07.2015 download icon 15x16
210 6300045119 SPP  Plyn - 07/2015 - ZŠ a MŠ 17,00 01.07.2015 03.07.2015 download icon 15x16
211 6300045133 SPP  Plyn - 07/2015 - ZŠ a MŠ 56,00 01.07.2015 03.07.2015 download icon 15x16
212  6300222466 SPP   Plyn - 07/2015 - 12 BJ 18,00 01.07.2015 03.07.2015 download icon 15x16
213  10/2015 BAMBI   Tovar pre ŠJ 62,25 04.07.2015 03.07.2015 download icon 15x16
214 9/2015  BAMBI   Tovar pre ŠJ -06/2015 548,47 03.07.2015 03.07.2015 download icon 15x16
215 1536 PPCENTRUM Konzultácie - 2. mon. správa 144,00 01.07.2015 03.07.2015 download icon 15x16
216 2015004531 OZ Rozvoj Južného Gemera  Internet XL - 07/2015 16,56 01.07.2015 06.07.2015 download icon 15x16
217 1504010213 STAVIVÁ  Stavebný materiál 211,66 22.06.2015 06.07.2015 download icon 15x16
218 407/15 Matheides  Výkon činnosti TPO, BOZP, PZS 30,00 01.07.2015 06.07.2015 download icon 15x16
219 251143946 StVPS  Vodné, Stočné - 30.5. až 25.6 - 26BJ 117,05 29.06.2015 06.07.2015 download icon 15x16
220 251143947 StVPS  Vodné, Stočné - 30.5. až 25.6. - 26BJ 171,48 29.06.2015 06.07.2015 download icon 15x16
221 506587737 SPP  Elektrina - 07/2015 - 12BJ 59,00 30.06.2015 06.07.2015 download icon 15x16
222 2775260441 Slovak Telekom, a.s.  Pevné linky - 06/2015 35,70 03.07.2015 07.07.2015 download icon 15x16
223 9775260420 Slovak Telekom, a.s. Biznis Partner - 06/2015 20,98 03.07.2015 07.07.2015 download icon 15x16
224 VF15090 Aproving Zabezpečenie vyjadrení k projektu KD 1 380,00 08.07.2015 07.07.2015 download icon 15x16
225 2294294899 Orange Mobilný telefón - 0907 813 295 69,66 08.07.2015 14.07.2015 download icon 15x16
226 2294297296 Orange Denný internet - 0917 828 013  4,90 08.07.2015 14.07.2015 download icon 15x16
227 1150729274 SWAN Paušál SIP - 06/2015 2,32 08.07.2015 14.07.2015 download icon 15x16
228 331506044 AVE SK Odvoz odpadu - 06/2015 731,35 30.06.2015 14.07.2015 download icon 15x16
229 201510517 Vytnes Kancelárske potreby 89,50 30.06.2015 14.07.2015 download icon 15x16
230 150134 Unikovo  Vyhotovenie výplat 06/2015 - 58 os. 384,00 19.07.2015 22.07.2015 download icon 15x16
231 1152206231 SEVT  Tlačivá a formuláre pre ZŠ 33,00 17.07.2015 22.07.2015 download icon 15x16
232 251/2015 Fejes Mikuláš  Revízia hasiacich prístrojov 530,40 28.07.2015 29.07.2015 download icon 15x16
233 2015013 DATA SYSTEM SOFT Udržiavací poplatok na SW ev. obyv. 90,00 27.07.2015 29.07.2015 download icon 15x16
234  20150086  Koruna Market  Krovinorez STIGA - 2 ks 898,00 29.07.2015 31.07.2015 download icon 15x16
235  6300045091 SPP, a.s. Plyn - 08/2015 -  NOAL 24,00 01.08.2015 03.08.2015 download icon 15x16
236  6300045099 SPP, a.s. Plyn - 08/2015 -  4BJ
7,00 01.08.2015 03.08.2015 download icon 15x16
237  6300045119 SPP, a.s. Plyn - 08/2015 -  ZŠ a MŠ
17,00 01.08.2015 03.08.2015 download icon 15x16
238  6300045133 SPP, a.s. Plyn - 08/2015 -  ŠJ
56,00 01.08.2015 03.08.2015 download icon 15x16
239  6300045137 SPP, a.s. Plyn - 08/2015 -  OcU
63,00 01.08.2015 03.08.2015 download icon 15x16
240  6300222466 SPP, a.s. Plyn - 08/2015 -  12BJ
18,00 01.08.2015 03.08.2015 download icon 15x16
241 201510608 Vytnes, s.r.o.  Kancelárske potreby 316,93 31.07.2015 03.08.2015 download icon 15x16
242  434413000 SPP, a.s.  Elektrina - 08/2015 - 12BJ 59,00 31.07.2015 03.08.2015 download icon 15x16
243 32150013 Agroservis - Stred, s.r.o. Španovák, remenica na kosačku 314,18 31.07.2015 06.08.2015 download icon 15x16
244  1776219412 Slovak Telekom, a.s. Pevná linka - 07/2015 37,27 02.08.2015 06.08.2015 download icon 15x16
245 0776213389 Slovak Telekom, a.s. Biznis Partner - 07/2015 20,98 31.07.2015 07.08.2015 download icon 15x16
246  251179827 StVPS, a.s. Vodné, Stočné-28.6 až 30.7.-26BJ 236,81 31.07.2015 07.08.2015 download icon 15x16
247  251179826 StVPS, a.s. Vodné, Stočné-28.6 až 30.7.-26BJ 141,54 31.07.2015 07.08.2015 download icon 15x16
248 331507041 AVE SK, s.r.o.  Odvoz odpadu - 07/2015 1 084,08 31.07.2015 10.08.2015 download icon 15x16
249  15037 Agrofoods, s.r.o. Nakladanie a odvoz materiálu, žumpa 210,00 08.08.2015 11.08.2015 download icon 15x16
250  475/15 Ladislav Matheides  Činnosť TPO, BOZP, PZS - 07/2015 30,00 03.08.2015 11.08.2015 download icon 15x16
251  2298520778 Orange, a.s.  Mobil - 0907 813 295 - 08/2015 66,20 08.08.2015 14.08.2015 download icon 15x16
252 2298523549 Orange, a.s.  Mobil - Denný internet - 08/2015 4,90 08.08.2015 14.08.2015 download icon 15x16
253  1150823549 SWAN, a.s.  Paušál za SIP KONTO - 07/2015 2,32 10.08.2015 14.08.2015 download icon 15x16
254 6300045137 SPP, a.s. Plyn - 1.1. až 31.7. - OcU 601,82 14.08.2015 17.08.2015 download icon 15x16
255 6300045133 SPP, a.s. Plyn - 1.1. až3 1.7. - ŠJ 44,46 14.08.2015 17.08.2015 download icon 15x16
256 6300045119 SPP, a.s. Plyn - 1.1. až 31.7. - ZŠ a MŠ -25,99 14.08.2015 17.08.2015 download icon 15x16
257  6300045099 SPP, a.s.  Plyn - 1.1. až 31.7. - 4BJ 89,59 14.08.2015 17.08.2015 download icon 15x16
258  6300045091 SPP, a.s.  Plyn - 1.1. až 31.7. - NOAL 81,97 14.08.2015 17.08.2015 download icon 15x16
259  150157 UNIKOVO   Vyhotovenie výplaty - 07/2015 397,00 19.08.2015 26.08.2015 download icon 15x16
260  0115089670 Cheque Dejeuner Jedálenské kupóny -248ks 810,27 19.08.2015 26.08.2015 download icon 15x16
261  13140362 G-NET  TL-WA 854 RE opakovač 31,00 17.08.2015 26.08.2015 download icon 15x16
262  F1508778 AD REM English World 1 a 2 - 6ks 65,40 30.06.2015 26.08.2015 download icon 15x16
263  F1508779 AD REM English World - worbook 73,17 30.06.2015 26.08.2015 download icon 15x16
264 5915042006 Poradca podnikateľa  Zbierka zákonov 2015 - 4.predd. 60,00 25.08.2015 31.08.2015 download icon 15x16
265  251198534 StVPS  Vodné, Stočné-20.5. až 21.8.-MŠ  509,00 24.08.2015 31.08.2015 download icon 15x16
266  251198531 StVPS  Vodné, Stočné-20.5. až 21.8.-12BJ 718,60 24.08.2015 31.08.2015 download icon 15x16
267  251198532 StVPS  Vodné, Stočné-20.5. až 21.8.-CINTOR.
46,33 24.08.2015 31.08.2015 download icon 15x16
268 251198533 StVPS  Vodné, Stočné-20.5. až 21.8.-OcU
130,66 24.08.2015 31.08.2015 download icon 15x16
269 251201163 StVPS  Vodné, Stočné-20.5. až 21.8.-26BJ
209,59 24.08.2015 31.08.2015 download icon 15x16
270 251201162 StVPS  Vodné, Stočné-20.5. až 21.8.-MŠ  198,71 24.08.2015 31.08.2015 download icon 15x16
271  6300222466 SPP  Plyn-09/2015-12BJ 18,00 01.09.2015 02.09.2015 download icon 15x16
272  6300045137 SPP   Plyn-09/2015-OcU 129,00 01.09.2015 02.09.2015 download icon 15x16
273 6300045133 SPP   Plyn-09/2015-ŠJ 117,00 01.09.2015 02.09.2015 download icon 15x16
274 6300045119 SPP   Plyn-09/2015-MŠ a ZŠ  17,00 01.09.2015 02.09.2015 download icon 15x16
275 6300045099 SPP  Plyn-09/2015-152 14,00 01.09.2015 02.09.2015 download icon 15x16
276 6300045091 SPP   Plyn-09/2015-BAMBI 24,00 01.09.2015 02.09.2015 download icon 15x16
277  530/15 Ladislav Matheides   Činnosť TPO, BOZP, PZS - 08/2015  30,00 02.09.2015 07.09.2015 download icon 15x16
278 508560388 SPP  Elektrina - 09/2015 - 12 BJ 58,00 31.08.2015 07.09.2015 download icon 15x16
279  2302752115 Orange, a.s.   Mobil - 0907 813 295 - 08/2015 66,80 08.09.2015 11.09.2015 download icon 15x16
280  2302754258 Orange, a.s.   Denný internet-0917 828 013-08/15 4,90 08.09.2015 11.09.2015 download icon 15x16
281  3777164458 Slovak Telekom, a.s.   Pevné linky - 08/2015  35,70 02.09.2015 11.09.2015 download icon 15x16
282  0777164482 Slovak Telekom, a.s.   Biznis Partner - 08/2015  35,70 02.09.2015 11.09.2015 download icon 15x16
283  2015/005 Goldrein, s.r.o. Tepovanie v ZŠ a MŠ  159,00 31.08.2015 11.09.2015 download icon 15x16
284  2701134 Gemernet, s.r.o. Výkopové práce 150,72 10.09.2015 14.09.2015 download icon 15x16
285  331508043 AVE SK, s.r.o.  Vývoz kom. odpadu - 08/2015 738,80 31.08.2015 14.09.2015 download icon 15x16
286  1150928528 SWAN  SIP KONTO - 08/2015  2,32 07.09.2015 14.09.2015 download icon 15x16
287 6815881942 KOMUNALNA POISŤOVŇA, a.s.  Poistenie maj. a zodp. za škodu 193,84 09.09.2015 14.09.2015 download icon 15x16
288  84112392 Poradca  Poradca 2016 - záloha 24,90 11.09.2015 16.09.2015 download icon 15x16
289  5915035423 Poradca podnikateľa  Zbierka zákonov SR - 1.predd. 124,16 18.09.2015 25.09.2015 download icon 15x16
290 5915035436 Poradca podnikateľa  Finančný spravodajca 2016 - predd. 26,40 18.09.2015 25.09.2015 download icon 15x16
291  84112392 Poradca  Poradca 2016 - 13 čísiel 24,90 27.09.2015 28.09.2015 download icon 15x16
292  2015005205 OZ Rozvoj Južného Gemera  Internet XL 08/2015 16,56 01.08.2015 29.09.2015 download icon 15x16
293 2015005846 OZ Rozvoj Južného Gemera  Internet XL 09/2015 16,56 01.09.2015 29.09.2015 download icon 15x16
294  20150808/02 EktroPROFI  Prenájom zvukovej techniky 50,00 20.08.2015 29.09.2015 download icon 15x16
295 251226280 StVPS, a.s. Vodné, Stočné-27.8. až 28.9.-26BJ 193,26 28.09.2015 27.08.2015 download icon 15x16
296  251226279 StVPS, a.s. Vodné, Stočné-27.8. až 28.9.-26BJ 108,88  28.09.2015 27.08.2015  download icon 15x16
297 150180 UNIKOVO   Vyhotovenie vplaty za 08/2015 397,00 28.09.2015 01.10.2015 download icon 15x16
298  2015006530 OZ Rozvoj Južného Gemera  Internet XL - 10/2015  16,56 01.10.2015 05.10.2015  download icon 15x16
299  7193510493 SPP  Plyn - 10/2015 - 12BJ 18,00 01.10..2015 05.10.2015 download icon 15x16
300 7193510030 SPP Plyn - 10/2015 - BAMBI  24,00 01.10.2015 05.10.2015 download icon 15x16
301 7193510031 SPP Plyn - 10/2015 - NOAL 42,00 01.10.2015 05.10.2015 download icon 15x16
302 7193510032 SPP Plyn - 10/2015 - ŠJ  17,00 01.10.2015 05.10.2015 download icon 15x16
303 6300045133 SPP Plyn - 10/2015 - MŠ a ZŠ 363,00 01.10.2015 05.10.2015 download icon 15x16
304 7193510034 SPP Plyn - 10/2015 - OcU 403,00 01.10.2015 05.10.2015 download icon 15x16
305 37/2015 Školská jedáleň  Obedy zo soc. fondu - 09/2015 12,75 02.10.2015 05.10.2015 download icon 15x16
306 38/2015 Školská jedáleň Potraviny z rozpočtu za zam. - 09/15 30,00 02.10.2015 05.10.2015 download icon 15x16
307 12/2015 BAMBI Tovar pre ŠJ  47,97 02.10.2015 07.10.2015 download icon 15x16
308 11/2015 BAMBI Tovar pre ŠJ - 09/2015 561,80 02.10.2015 07.10.2015 download icon 15x16
309 609/15 Ladislav Matheides Činnosť TPO, BOZP, PZS - 09/2015 30,00 01.10.2015 08.10.2015 download icon 15x16
310 7416839352 SPP Plyn - 01.04. až 28.09. - 24 BJ  -87,64 05.10.2015 08.10.2015 download icon 15x16
311 201510735 Vytnes, s.r.o.  Kancelárske potreby  14,90 30.09.2015 08.10.2015 download icon 15x16
312 13/2015 BAMBI  Tovar pre MŠ a ZŠ 43,24 02.10.2015 09.10.2015 download icon 15x16
313 1778111701 Slovak Telekom, a.s.  Pevné linky - 09/2015 35,38 02.10.2015 09.10.2015 download icon 15x16
314 331509045 AVE SK  Odvoz kom. odpadu - 09/2015 734,53 30.09.2015 13.10.2015 download icon 15x16
315 8778111687 Slovak Telekom, a.s. Biznis Partner - 09/2015 20,98 30.09.2015 13.10.2015 download icon 15x16
316 2307002946 Orange, a.s.  Mobil - 0907 813 295 - 10/2015 68,60 08.10.2015 16.10.2015 download icon 15x16
317 2307005710 Orange, a.s. Denný internet - 10/2015  4,90 08.10.2015 16.10.2015 download icon 15x16
318 1151030665 SWAN, a.s. SIP Konto  2,32 07.10.2015 16.10.2015 download icon 15x16
319 201510770 Vytnes, s.r.o. Kancelárske potreby - MŠ 66,40 21.10.2015 23.10.2015 download icon 15x16
320 106/115 Farkas Tibor Kancelárske potreby - ZŠ 83,00 13.10.2015 23.10.2015 download icon 15x16
321 2151130791 SOZA download icon 15x16
322 302578237 SPP download icon 15x16
323 46/2015 Školská jedáleň download icon 15x16
324 47/2015 Školská jedáleň download icon 15x16
325 251253037 StVPS download icon 15x16
326 251253036 StVPS  download icon 15x16
327  7233493637 SPP  download icon 15x16
328  7233493636 SPP  download icon 15x16
329  7233493635 SPP  download icon 15x16
330  7233493634 SPP  download icon 15x16
331  7233493633 SPP  download icon 15x16
332  692/15 Ladislav Matheides  download icon 15x16
333  150205 UNIKOVO  download icon 15x16
334 150740 Aqua Cool  download icon 15x16
335  10150279 Peter Jurik  download icon 15x16
336  1500647 Ekronn  download icon 15x16
337  14/2015 BAMBI  download icon 15x16
338  2151200382 SOZA  download icon 15x16
339  5779098458 Slovak Telekom, a.s.  download icon 15x16
340  1504010401 STAVIVÁ  download icon 15x16
341  0779098439 Slovak Telekom download icon 15x16
342  201510817 Vytnes  download icon 15x16
343  2311267871 Orange, a.s.  download icon 15x16
344  151466 TOPSET  download icon 15x16
345  33151021 AVE SK  download icon 15x16
346  33151040 AVE SK  download icon 15x16
347  1151134048 SWAN  download icon 15x16
348  150224 UNIKOVO  download icon 15x16
349  9150431 TOPSET  download icon 15x16
350  20151204 Gejza Molnár  download icon 15x16
351  715076000 Webhouse  download icon 15x16
352  2015006530 OZ Rozvoj Južného Gemera  download icon 15x16
353  251278377 StVPS  download icon 15x16
354 251278375 StVPS  download icon 15x16
355 251278378 StVPS  download icon 15x16
356 251278376 StVPS  download icon 15x16
357 0115126671 StVPS  download icon 15x16
358 53/2015 Školská jedáleň  download icon 15x16
359  52/2015 Školská jedáleň  download icon 15x16
360  095/2015 Chrumex  download icon 15x16
361  1500683 Ekronn  download icon 15x16
362 7248499367 SPP  download icon 15x16
363  7248499371 SPP  download icon 15x16
364  7248499370 SPP  download icon 15x16
365  7248499369 SPP download icon 15x16