Zmluvy za rok 2016

Zverejnené Názov zmluvy Číslo zmluvy Cena v € Zml. partner pdf 
16.12.2016 Zmluva o vydani a prevzati certifikatov
na eID
EK693431 - Disig, a.s. download icon 15x16
16.12.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných
služieb (tel: 0907 813 295 - starosta)
B0092222 8,00 €
44,90 €
Orange Slovensko, a.s. download icon 15x16
16.12.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
(Tablet - tel: 0917 555 819)
A105222267 - Orange Slovensko, a.s. download icon 15x16
16.12.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
(tel: 0917 555 893 - starosta)
A10522253 Max 30 € Orange Slovensko, a.s. download icon 15x16
09.12.2016 Dohoda podľa §10 zákona 417/2013
o pomoci v hmotnej núdzi
16/31/010/91 - UPSVR
Rimavská Sobota
download icon 15x16
08.08.2016 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí
nenávratného finančného
príspevku
810/2015
-2050-1200
- Ministerstvo hospodárstva
SR
download icon 15x16
Príloha č.1 download icon 15x16
Príloha č.2 download icon 15x16
Príloha č.3 download icon 15x16
29.06.2016

Dohoda o poskytnutí finančného
príspevku na vytvorenie PM

16/31/054/186 14 018,67 € ÚPSVR
Rimavská Sobota
download icon 15x16
16.06.2016 Zmluva o dielo (budova OcU+KD) - 491 400,00 PLEX, s.r.o. download icon 15x16
13.06.2016 Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
uzatvorenej dňa 18.07.2013
- - Ladislav Farkaš - IRIS download icon 15x16
19.05.2016 Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo Z201541517_Z - ENERGOCOM PLUS s.r.o. download icon 15x16
15.05.2016 Zmluva o elektronickej komunikácii - - Dôvera zdrav. poisť., a.s. download icon 15x16
06.05.2016 Zmluva o odpadoch SGE0925201531 - ENVI-PAK, a.s. download icon 15x16
06.05.2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy SGE0925201531 - ENVI-PAK, a.s. download icon 15x16
12.04.2016 Zmluva o dodávke vody z vodovodu
(26 bytová jednotka)
416021027 vodné 1,17€/m3
stočné
1,0983/m3
StVPS, a.s. download icon 15x16
12.04.2016 Zmluva o dodávke vody z vodovodu
(26 bytová jednotka)
416021028 vodné 1,17€/m3
stočné
1,0983/m3
StVPS, a.s. download icon 15x16
31.03.2016 Mandátna zmluva
(zabezpečenie stavebného dozoru)
29/2016 9 120,00 INPRO POPRAD, s.r.o. download icon 15x16
16.03.2016 Zmluva o dodávke plynu
(byt v 12BJ č.174)
9105958598 - SPP, a.s. download icon 15x16
09.03.2016 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve 104/2015 - Keka Jozef a Keková Irena download icon 15x16
02.03.2016 Mandátna zmluva
(výber zhotoviteľa staveb. diela)
20/2016 2 220,00 INPRO POPRAD, s.r.o. download icon 15x16
29.02.2016 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku 50/2016/§54-ŠnZ 20 768,40 ÚPSVR Rim. Sobota download icon 15x16
22.02.2016 Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí
finančného príspevku
24/2015/§54 - ÚPSVR Rim. Sobota download icon 15x16
04.02.2016 Zmluva o dielo
(vypracovanie žiadosti o NFP)
1/2016 2 000,00 MK-DRIEn s.r.o. download icon 15x16
06.01.2016 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom
hospodárstve na vývoz nebezpečného
odpadu
- 199,00/rok FURA s.r.o. download icon 15x16