Zmluvy za rok 2018

Zverejnené Názov zmluvy Číslo zmluvy Cena v € Zml. partner pdf
23.01.2018 Zmluva o poskytnutí
fin. prostriedkov

na záujmové
vzdelávanie
71/2018-3 92,59 €
/rok/dieťa
Mesto
Tornaľa
download icon 15x16
26.01.2018 Zmluva o dodávke plynu
(č.d. 144/15)
9106394765   SPP download icon 15x16
07.02.2018 Príloha č.1 k Zmluve
o pripojení k IS DCOM
- - DEUS download icon 15x16
13.02.2018 Zmluva o poskytovaní
služieb s odpadmi
- - FURA s.r.o. download icon 15x16
22.02.2018 Zmulva o dodávke plynu 9106426179 podľa
cenníka
SPP, a.s. download icon 15x16
23.02.2018 Zmluva o poskytovaní
zdravotnej posudkovej
činnosti
- 16 €
/ úkon
MUDr. Pavel
Slanina
download icon 15x16
20.03.2018 Zmluva o poskytnutí
dotácie
148/239 1.400,00 DPO SR download icon 15x16
03.04.2018 Dodatok k Zmluve
o poskytovaní verejných
služieb TP
2029432032 - Slovak Telekom download icon 15x16
17.04.2018 Výpoveď zmluvy SGE0925201531 - ENVI-PACK download icon 15x16
30.04.2018 Zmluva o zabezpečení
systému združeného
nakladania s odpadmi
z obalov
- - NATUR_PACK download icon 15x16
24.05.2018 Zmluva o zabezpečení
výkonu činnosti

zodpovednej osoby
ZO/2018A12950-1 36€/mes
s DPH
osobnyudaj.sk download icon 15x16
11.06.2018 Zmluva o dodávke plynu
(byt 174/11)
9106477354 - SPP, a.s. download icon 15x16
11.06.2018 Zmluva o dodávke
elektriny (byt 174/11)
702608 - SPP, a.s. download icon 15x16
11.09.2018 Zmluva o dodávke plynu
(byt 144)
9106539912 - SPP, a.s. download icon 15x16
20.11.2018 Kúpna zmluva
(+uznesenie OZ)
- 33,60 Tkáč download icon 15x16

21.11.2018 Zmluva pre poistenie
majetku 

a zodpovednosti
461 9006961 284,49 Kooperatíva download icon 15x16