Dodávateľské faktúry 2018

 

IČF Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
001 170267 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
za november - 30 osoôb
202,00 27.12.2017 02.01.2018
002 1815000372 OZ Rozvoj
Južného Gemera 
Internet XL
za mesiac 1/2018
16,56 01.01.2018 04.01.2018
003  929/17 Ladislav Matheides
Rimavská Sobota
Služba TPO, BOZP
za 12/2017
30,00 28.12.2017 08.01.2018
004 171075 EKRONN s.r.o.
Rimavská Sobota
Odvoz kuchynského
odpadu 12/2017
29,00 30.12.2017 08.01.2018
005 8200012242 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Služby pevnej siete
t: 047/559 32 07
t: 047/559 31 31
01.12. - 31.12.2017
37,00 01.01.2018 08.01.2018
006 8200012216 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Služby pevnej siete
t. 047/559 11 57
01.12. - 31.12.2017
20,39 01.01.2018 08.01.2018
007 17838/17 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Odvoz komunálneho
odpadu za 12/2017
765,54 31.12.2017 08.01.2018
008 7417921155 SPP a.s.
Bratislava
Vyúčtovacia faktúra
byt Edita Hubayová
19.06.2017-27.12.2017
-99,28 04.01.2018 08.01.2018
009 7106231957 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
OM: 4101490116
Číž 144/8
01.01.2018-31.01.2018
4,00 03.01.2018 08.01.2018
010 24247558733 Orange Slovensko
Bratislava
Služba Max 40
mob: 0907 813 295
04.01.2018-03.02.2018
44,08 08.01.2018 11.01.2018
2424868949 Služba MI Klasik
t: 0917 555 819
04.01.2018-03.02.2018
14,99 08.01.2018
2424878765 Služba Max 30
mob: 0917 555 893
04.01.2018-03.02.2018
34,82 08.01.2018
2424760706 Služba Denný internet
t: 0917 828 013
04.01.2018-03.02.2018
4,90 08.01.2018
2424684013 Služba Spojenie dát
04.01.2018-03.02.2018
1,00 08.01.2018
011 7417923629 SPP a.s.
Bratislava
Opravná faktúra
k faktúre 7401250268
OM: 4100039714
Číž 145
01.01.2017-31.07.2017
-1 082,18 10.01.2018 12.01.2018
012 1180136799  SWAN a.s.
 Bratislava
 Paušál za SIP KONTO
01.12.2017-31.12.2017
2,32  08.01.2018 12.01.2018
013 5041700380 Poradca podnikateľa
Žilina
Úplné znenia
ročník 2017
33,96 08.01.2018 12.01.2018
014 5041700730 Poradca podnikateľa
Žilina
Vybrané úpné znenia
ročník 2017
46,46 08.01.2018 12.01.2018
015 9180072362 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209311
12 BJ - spol. priest.
01.01.2017-31.12.2017
2,18 08.01.2018 16.01.2018
016 9180068377 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209289
Kultúrny dom
01.01.2017-31.12.2017
111,37 08.01.2018 16.01.2018
017 9180068381 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209298
Espresso
01.01.2017-31.12.2017
-43,33 08.01.2018 16.01.2018
018 9180072365 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209318
Budova č. 152
01.01.2017-31.12.2017
2,32 08.01.2018 16.01.2018
019 9180068373 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5304570
Verejné osvetlenie
01.01.2017-31.12.2017
38,47 08.01.2018 16.01.2018
020 9180068386 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209304
VS II
01.01.2017-31.12.2017
206,39 08.01.2018 16.01.2018
021 9180072128 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5305534
Číž 144
01.01.2017-31.12.2017
-28,05 08.01.2018 16.01.2018
022 9180068369 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209276
Cintorín
01.01.2017-31.12.2017
-14,56 08.01.2018 16.01.2018
023 9180072359 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209310
12 BJ
01.01.2017-31.12.2017
67,84 08.01.2018 16.01.2018
024 9180072356 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209280
Chodba bytovky č.152
01.01.2017-31.12.2017
-15,06 08.01.2018 16.01.2018
025 9180068390 SSE a.s
Žilina.
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209281
Číž 152
01.01.2017-31.12.2017
5,29 08.01.2018 18.01.2018
026 9180083852 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5305638
Číž 144
01.01.2017-31.12.2017
0,10 09.01.2018 18.01.2018
027 9180072130 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209287
VS - Číž 140
01.01.2017-31.12.2017
-907,63 08.01.2018 18.01.2018
028 9180072133 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 9180072133
Materská škola
01.01.2017-31.12.2017
144,36 08.01.2018 18.01.2018
029 7441282368 SPP a.s.
Bratislava
Vyúčtovanie plynu
OM: 4100039714
Číž 145
01.08.2017-31.12.2017
-743,26 15.01.2018 18.01.2018
030 7441282366  SPP a.s.
Bratislava
Vyúčtovanie plynu
OM: 4100039624
Číž 152
01.08.2017-31.12.2017
30,86   15.01.2018 18.01.2018 
031 7441282367 SPP a.s.
Bratislava
Vyúčtovanie plynu
OM: 4100039697
Číž 145
01.08.2017-31.12.2017
-31,19 15.01.2018 18.01.2018
032 7441282369 SPP a.s.
Bratislava
Vyúčtovanie plynu
OM: 4100039720
Číž 48
01.08.2017-31.12.2017
178,09 15.01.2018 18.01.2018
033 7441282365 SPP a.s.
Bratislava
Vyúčtovanie plynu
OM: 4100039619
Číž 152
01.08.2017-31.12.2017
75,80 15.01.2018 18.01.2018
034 2017402 COMBIN
Banská Štiavnica
Oprava kanalizácie
pri č.12 BJ .d. 174
5 394,26 12.01.2018 18.01.2018
035 5041701928 Poradca podnikateľa
Žilina
Finančný spravodajca
ročník 2017
7,45 12.01.2018 18.01.2018
036 1182200842 ŠEVT a.s.
Banská Bystrica
Tlačivá vysvedčení
10 ks (4. ročník)
20 ks (1. až 3. ročník)
13,10 16.01.2018 19.01.2018
037 7293912748 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
OM: 4100039619
Číž 152
01.01.2018-31.01.2018
41,00 15.01.2018 19.01.2018
038 7293912752 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
OM: 4100039720
Číž 48
01.01.2018-31.01.2018
1 115,00 15.01.2018 19.01.2018
039 7293912751 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
OM: 4100039714
Číž 145
01.01.2018-31.01.2018
688,00 15.01.2018 19.01.2018
040 7293912750 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
OM: 4100039697
Číž 145
01.01.2018-31.01.2018
19,00 15.01.2018 19.01.2018
041 7293912749 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
OM: 4100039624
Číž 152
01.01.2018-31.01.2018
104,00 15.01.2018 19.01.2018
042 20171237 Gejza Molnár - ELMOL
Chanava
WC misa GRAND
KOMB. - 2ks
120,29 29.12.2017 22.01.2018
043 2018/013 GAS 111 s.r.o.
Hnúšťa
Odborná prehliadka
a skúška plynového zar.
nájomný byt č.16 Číž
144,00 22.01.2018 22.01.2018
044 5041703314 Poradca podnikateľa
Žilina
Zbierka zákonov SR,
ročník 2017
100,42 15.01.2018 22.01.2018
045 1700656097 Centrálny depozitár
CP SR
Vedenie účtu 432,00 31.12.2017 22.01.2018
046 118011212 Up Slovensko s.r.o.
Bratislava
Jedálne kupóny
164 ks
754,00 22.01.2018 23.01.2018
047 180296 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
za mesiac december
18 osôb
124,00 21.01.2018 24.01.2018
048 6170089 TOPSET Solutions
Stupava
Aktualizácia programov 12,60 30.12.2017 24.01.2018
049 180103 Ing. Tibor GYORY
LAMFIRM Rim. Seč
Byt č.16 z 26 BJ
Vnútorné el. obvody
40,00 23.01.2018 24.01.2018
050 2/18 Mgr. Michal Svoreň
Rimavská Sobota
Oprava striech
26BJ, 12BJ, 4BJ
205,00 16.01.2018 26.01.2017
051 2181014133 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné a stočné
Číž 48
24.08.2017-12.01.2018
453,61 22.01.2018 26.01.2018
052 OF18-006 Milan Baláž
MB-KOM
Rimavská Sobota
Oprava dymovodov
26 BJ - č.d. 144
3 byty
92,40 18.01.2018 26.01.2018
053 18110/17 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Spracovanie ohlásenia
o vzniku odpadu
IV.Q 2017
12,00 31.12.2017 26.01.2018
054 1815000911 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Rim. Seč
Internet XL
za mesiac 2/2018
16,56 01.02.2018 01.02.2018
055 1/2018 BAMBI
Csilla Molnárová
Suroviny pre ŠJ
za 1/2018
1 144,56 01.02.2018 02.02.2018
056 6/2018 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Nákup potravín
z rozpočtu obce
6 obedov - 1/2018
2,40 31.01.2018 02.02.2018
057 5/2018 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Odobraté obedy
zo soc fondu
6 obedov - 1/2018
1,02 31.01.2018 02.02.2018
058 1/2018 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Odobraté obedy
zo soc fondu
kmeňoví zam. - 1/2018
16,83 31.01.2018 02.02.2018
059 2/2018 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Nákup potravín
z rozpočtu obce
kmeňoví zam. - 1/2018
39,60 31.01.2018 02.02.2018
060 180038 EKRONN s.r.o.
Rimavská Sobota
Odvoz kuchynského
odpadu - 1/2018
29,00 29.01.2018 02.02.2018
061 7303900849 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
01.02.2018-28.02.2018
OM: 4100039720
Číž 48
1 080,00 01.02.2018 02.02.2018
062  7303900848 SPP a.s.
Bratislava 
Zemný plyn
01.02.2018-28.02.2018
OM: 4100039714
Číž 145
666,00  01.02.2018  02.02.2018
063 7303900847 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
01.02.2018-28.02.2018
OM: 4100039697
Číž 145
19,00 01.02.2018 02.02.2018
064 7303900846 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
01.02.2018-28.02.2018
OM: 4100039624
Číž 152
101,00 01.02.2018 02.02.2018
065 7303900845 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
01.02.2018-28.02.2018
OM: 4100039619
Číž 152
41,00 01.02.2018 02.02.2018
066 201810048 Vytnes, s.r.o.
Rimavská Sobota
Kancelárske potreby 7,18 31.01.2018 05.02.2018
067 8201966085 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Služby pevnej siete
t: 047/559 32 07
t. 047/559 31 31
01.01.2018-31.01.2018
38,12 01.02.2018 07.02.2018
068 8201966058 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Služby pevnej siete
t: 047/559 11 57
01.01.2018-31.01.2018
20,39 01.02.2018 07.02.2018
069 104/18 Ladislav Matheides
Rimavská Sobota
Služba TPO, BOZP
za 01/2018
30,00 01.02.2018 08.02.2018
070 1144/18 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Odvoz komunálneho
odpadu za 1/2018
734,53 31.01.2018 09.02.2018
071 0320180209 ElektroPROFI
montáž el. zariadení
Kráľ
Oprava ústredného
kúrenia - 26 BJ
byt Hegedus
310,00 08.02.2018 09.02.2018
072 1180234662 SWAN a.s. SIP KONTO 2,32 07.02.2018 12.2.2018
073 2429207969 Orange, a.s. Služba MAX 40
04.02.2018-03.03.2018
mob: 0907 813 295
42,00 08.02.2018 12.02.2018
2429316863 Služba MI Klasik
04.02.2018-03.03.2018
mob: 0917 555 819
14,99 08.02.2018 12.02.2018
2429328077 Služba MAX 30
04.02.2018-03.03.2018
mob: 0917 555 893
33,12 08.02.2018 12.02.2018
2429209566 Služba Denný internet
04.02.2018-03.03.2018
mob: 0917 828 013
4,90 08.02.2018 12.02.2018
2429133152 Služba Spojenie dát 1,00 08.02.2018 12.02.2018
074  1182201731 ŠEVT a.s. Tlačivo osvedčenia
Materská škola
6,10  09.02.2018   15.02.2018
075 180167 Branislav Dvoriščák
GASTRO - GALAXI
Parák + Haluškovač
pre školskú jedáleň
133,72 14.02.2018 16.02.2018
076 2181030234 StVPS, a.s. Vodné + Stočné
13.01.2017-04.02.2018
Ev.č.:78364
č.d. 48
116,23 15.02.2018 22.02.2018
077 1180200 TOPSET Solution Aktualizácia programov
na rok 2018
426,00 15.02.2018 21.02.2018
078 7180400339 Slovenský pozemkový
fond
Splátka za nájom
k 01.03.2018
15,00 14.02.2018 21.02.2018
079 2181037427 StVPS a.s. Vodné + Stočné
k 15.2.2018
Ev.č.:78363
Cintorín
0,0 20.02.2018 26.02.2018
080  2181035003  StVPS a.s. Vodné + Stočné
01.12.2017-15.02.2018 
Ev.č.: 73281
č.d. 174 - 12BJ
1162,00 20.02.2018 26.02.2018
081 2181034700 StVPS a.s. Vodné + Stočné
25.11.2017-15.02.2018
Ev.č.: 151523
č.d.144 - 26BJ
575,50 20.02.2018 26.02.2018
082 2181034699 StVPS a.s. Vodné + Stočné
25.11.2017-15.02.2018
Ev.č.: 151522
č.d. 144 - 26BJ
277,84 20.02.2018 26.02.2018
083 2181034665 StVPS a.s. Vodné + Stočné
25.11.2017-15.02.2018
Ev.č.: 80395
Materská škola
127,58 20.02.2018 26.02.2018
084 2181034664 StVPS a.s. Vodné + Stočné
28.11.2017-15.02.2017
Ev.č.: 78365
Dom služieb
484,79 20.02.2018 26.02.2018
085  180134 SFOS SK s.r.o. Rozvodová skriňa
+ el. materiál
388,35 22.02.2018  26.02.2018 
086 2018/025 POLUX mont s.r.o. Vertikálne žaluzie 418,22 28.02.2018 01.03.2018
087 201810079 Vytnes s.r.o. Kancelárske potreby 8,43 23.02.2018 01.03.2018
088 6300045091 SPP a.s. Zemný plyn
01.03.2018-31.03.2018
OM: 4100039619
č.d.152
41,00 01.03.2018 02.03.2018
089 6300045099 SPP a.s. Zemný plyn
01.03.2018-31.03.2018
OM: 4100039624
č.d. 152
95,00 01.03.2018 02.03.2018
090 6300045119 SPP a.s. Zemný plyn
01.03.2018-31.03.2018
OM: 4100039697
č.d.: 145
19,00 01.03.2018 02.03.2018
091 6300045133 SPP a.s. Zemný plyn
01.03.2018-31.03.2018
OM: 4100039714
č.d.: 145
628,00 01.03.2018 02.03.2018
092 6300045137 SPP a.s. Zemný plyn
01.03.2018-31.03.2018
OM: 4100039720
č.d.: 48
1019,00 01.03.2018 02.03.2018
093 2433658438 Orange a.s.      Služba MAX 40
04.03.2018-03.04.2018
mob.: 0907 813 295 
42,00   08.03.2018 12.03.2018 
2433767862 Služba MI Klasik
04.03.2018-03.04.2018
mob.: 0917 555 819
14,99 08.03.2018 12.03.2018
2433779553 Služba MAX 30
04.03.2018-03.04.2018
mob.: 0917 555 893
33,00 08.03.2018 12.03.2018
2433659034 Služba Denný internet
04.03.2018-03.04.2018
mob.: 0917 828 013
4,90 08.03.2018 12.03.2018
2433583525 Služba Spojenie dát
04.03.2018-03.04.2018
1,00 08.03.2018 12.03.2018
 094 8203937184  Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
01.02.2018-28.02.2018
tel: 047/5593207
tel: 047/5593131
37,00 01.03.2018  12.03.2018 
095 180322 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplat
za 01/2018
18 osôb
+ údržba programu
214,00 04.03.2018 12.03.2018
096 163/18 Ladislav Matheides Služba TPO, BOZP
za 12/2018
30,00 01.03.2018 12.03.2018
097 8203937151 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
01.02.2018-28.02.2018
tel: 047/5591157
16,99 01.03.2018 12.03.2018
098  180174 AQUA COOL
Marián Farkaš 
Balená stolová voda
5 x 18,9 lit.
25,00 28.02.2018 12.03.2018
099 1606/18 FURA s.r.o. Vývoz kom. odpadu
110 lit x 200
1100 lit x 5
993,02 28.02.2018 12.03.2018
100 2635/18 FURA s.r.o. Vývoz odpadu
z neoznačených vriec
48 ks
23,04 28.02.2018 12.03.2018
101 1180335057 SWAN a.s. SIP KONTO
01.02.2018-28.02.2018
2,32 28.02.2018 12.03.2018
102 180181 EKRONN s.r.o. Odvoz kuchynského
odpadu
29,00 28.02.2018 20.03.2018
103 180150 BRISTON s.r.o. Čistiace prostriedky
pre ZŠ s VJM
75,00 05.03.2018 20.03.2018
104 26/2018 Šenkar s.r.o. Revízia el. zariadení
OcU, Dom služieb č.d. 152
150,00 19.03.2018 20.03.2018
105 004/18 LICHTMANNEGER Tibor Demontážne práce
v strojovni premietača
a montáž rozvádzača
300,00 20.03.2018 20.03.2018
106 2/2018 BAMBI
Csilla Molnárová
Suroviny pre ŠJ pri MŠ
za február 2018
266,75 04.03.2018 23.03.2018
107  - SPP a.s. Harmonogram platieb
09.02.2018-31.12.2018
č.d.144
48,00 08.03.2018 12.03.2018
 108 5918007101 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Zbierka zákonov SR
ročník 2018
72,00 01.03.2018 23.03.2018
109 1815001438 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet XL
za 3/2018
16,56 01.03.2018 23.03.2018
110 25/2018 Šenkár s.r.o. Revízie el. zariadení:
Dom smútku; ZŠ a MŠ
Revízie bleskozvodov:
12 BJ, 26 BJ, 4 BJ
ZŠ a MŠ
600,00 11.03.2018 23.03.2018
111 20180038 Farkas Viktor
Tornaľa
Písacie potreby
a potreby na maľovanie
pre Základnú školu s VJM
265,60 16.03.2018 23.03.2018
112 118032523 Up Slovensko s.r.o.
Bratislava
Jedálne kupóny
170 ks
765,00 22.03.2018 26.03.2018
113 7106279948 SPP a.s. Zemný plyn
09.02.2018-31.03.2018
OM: 4101488740
č.d. 144
48,00 21.03.2018 26.03.2018
114 3/2018 POTRAVINY BAMBI
Molnárová Csilla
Suroviny pre ŠJ pri MŠ 421,31 29.03.2018 29.03.2018
115 180345 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
za mesiac 02/2018
130,50 26.03.2018 29.03.2018
116 1807589 SLOVGRAM Prevádka
Verejného rozhlasu
za rok 2018
38,50 26.03.2018 29.03.2018
117 2018/030 GAS 111 s.r.o. Oprava kotla
v byte č.d. 144/16
114,00 27.03.2018 29.03.2018
118 5590027247 IVES Košice Služby technickej
podpory programov
180,44 28.03.2018 03.04.2018
119 7303942743 SPP a.s. Zemný plyn
01.04.2018-30.04.2018
OM: 4101488740
48,00 01.04.2018 03.04.2018
120 180233 EKRONN s.r.o. Odvoz kuchynského
odpadu za 03/2018
29,00 27.03.2018 03.04.2018
121  7303942253 SPP a.s. Zemný plyn
01.04.2018-30.04.2018
OM: 4100039720
č.d. 48
558,00 01.04.2018 03.04.2018
122 7303942252 SPP a.s. Zemný plyn
01.04.2018-30.04.2018
OM: 4100039714
č.d. 145
344,00 01.04.2018 03.04.2018
123 7303942251 SPP a.s. Zemný plyn
01.04.2018-30.04.2018
OM: 4100039697
č.d. 145
19,00 01.04.2018 03.04.2018
124 7303942250 SPP a.s. Zemný plyn
01.04.2018-30.04.2018
OM: 4100039624
č.d. 152
52,00 01.04.2018 03.04.2018
125 7303942249 SPP a.s. Zemný plyn
01.04.2018-30.04.2018
OM: 4100039619
č.d. 152
41,00 01.04.2018 03.04.2018
126 11/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobraté obedy
zo soc. fondu
za 02/2018 - 5 obedov
0,85 02.03.2018 04.04.2018
127 12/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobraté obedy
zo soc. fondu
za 02/2018
zamestnanci ZŠ a MŠ
12,24 02.03.2018 04.04.2018
 128 12/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup surovín
na 5 obedov
za 02/2018
2,00 02.03.2018 04.04.2018
129 09/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup surovín
pre zamestnancov
ZŠ a MŠ za 02/2018
28,80 02.03.2018 04.04.2018
130 04/2018  POTRAVINY BAMBI
Molnárová Csilla
Suroviny pre ŠJ pri MŠ
za 03/2018
15,05 04.04.2018 04.04.2018
131 17/20180 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup surovín
za zamestnancov ZŠ a MŠ
36,80 28.03.2018 04.04.2018
132 14/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup surovín
2 obedy
za 03/2018
0,80 28.03.2018 04.04.2018
133 18150001992 OZ ROZVOJ
Južného Gemera
Regiomax Min
za mesiac 4/2018
13,99 01.04.2018 04.04.2018
134 5/2018 POTRAVINY BAMBI
Molnárová Csilla
Suroviny pre ŠJ pri MŠ 42,74 04.04.2018 04.04.2018
135 18/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobraté obedy
zo soc. fondu
za marec 2018
15,64 28.03.2018 04.04.2018
136 13/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobraté obedy
zo soc. fondu
za marec 2018 - 2 obedy
0,34 28.03.2018 04.04.2018
137 2952/18 FURA s.r.o. Odvoz kom. odpadu
za 03/2018
110 lit. x 200
1100 lit x 5
1239,47 31.032018 06.04.2018
138 258/18 Ladislav Matheides Služba TPO/BOZP za 03/2018 30,00 03.04.2018 09.04.2018
139 8205921197 Slovak Telekom, a.s. Služby pevnej siete
tel: 047/559 32 07
01.03.2018-31.03.2018
37,58 01.04.2018 09.04.2018
140 8205921170 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
tel: 047/559 11 57
01.03.2018-31.03.2018
20,39 01.04.2018 09.04.2018
141 18340066 G-net s.r.o. Premiestnenie prípojky
Inštalácia routra
40,00 09.04.2018 11.04.2018
142 5918011023 Poradca podnikateľa
spol. s.r.o.
Zbierka zákonov SR
ročník 2018
3. preddavok
84,00 05.04.2018 11.04.2018
 143 3957/18  FURA s.r.o.  Vývoz odpadu
z neoznačených vriec
14,88  31.03.2018 11.04.2018 
144 2438033032 Orange Slovensko a.s. Spojenie dát
04.04.2018-03.05.2018
1,00 08.04.2018 12.04.2018
2438108770 Denný internet
04.04.2018-03.05.2018
tel: 0917 828 013
4,90 08.04.2018 12.04.2018
2438228279 Program MAX 30
04.04.2018-03.05.2018
tel: 0917 555 893
33,00 08.04.2018 12.04.2018
2438217189 Program MI Klasik
04.04.2018-03.05.2018
tel: 0917 555 819
14,99 08.04.2018 12.04.2018
2438107300 Program MAX 40
04.04.2018-03.05.2018
tel: 0907 813 295
43,16 08.04.2018 12.04.2018
145 1560004601 Centrum polygrafických
služieb
Bratislava
Tlačivá: Rodný list 200ks,
Sobášny list 200ks, Úmrtný
list 200ks, a ďalšie
155,26 11.04.2018 13.04.2018
146 1180437731 SWAN a.s. SIP KONTO
01.03.2018-31.03.2018
2,32 09.04.2018 16.04.2018
147 4028/18 FURA s.r.o. Spracovanie ohlásenia
o vzniku odpadu I.Q 2018
12,00 31.03.2018 19.04.2018
148 180371 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplat
za mesiac 03/2018
pre 19 osôb + služby
130,50 25.04.2018 30.04.2018
149 4725/18 FURA s.r.o. Vývoz nebezpečného odpadu
paušálna cena
238,80 25.04.2018 30.04.2018
150 1815002525 OZ Rozvoj Južného
Gemera
Rim. Seč
Služba internet
Regiomax Mini
mesiac 5/2018
13,99 01.05.2018 04.05.2018
151 180377 EKRONN s.r.o. Odvoz kuchynského odpadu
mesiac 04/2018
29,00 30.04.2018 04.05.2018
152 4760/18 FURA s.r.o. Odvoz komunálneho odpadu
apríl 2018 - 10,60 t
110l x 4; 1100l x 4
993,62 30.04.2018 04.05.2018
153 339/18 Ladislav Matheides Služby TPO, BOZP
04/2018
30,00 30.04.2018 04.05.2018
154 7313921112 SPP a.s. Zemný plyn
01.05.2018-31.05.2018
OM: 4100039619, Číž 152
41,00 01.05.2018 04.05.2018
155 7313921113 SPP a.s. Zemný plyn
01.05.2018-31.05.2018
OM: 4100039624, Číž 152
20,00 01.05.2018 04.05.2018
156 7313921114 SPP a.s. Zemný plyn
01.05.2018-31.05.2018
OM: 4100039697, Číž 145
19,00 01.05.2018 04.05.2018
157 7313921115 SPP a.s. Zemný plyn
01.05.2018-31.05.2018
OM: 4100039714, Číž 145
132,00 01.05.2018 04.05.2018
158 7313921116 SPP a.s. Zemný plyn
01.05.2018-31.05.2018
OM: 4100039720, Číž 48
214,00 01.05.2018 04.05.2018
159 7313921592 SPP a.s. Zemný plyn
01.05.2018-31.05.2018
OM: 4101488740, Číž 144
48,00 01.05.2018 04.05.2018
160 24/2018 Školská jedáleň
pri Materskej škole
Nákup potravín z rozpočtu
zamestnancov - apríl 2018
1 zamestnanec - 19 obedov
7,60 02.05.2018 04.05.2018
161 23/2018 Školská jedáleň
pri Materskej škole
Nákup potravín z rozpočtu
zamestnancov - apríl 2018
7 zamestnancov - 99 obedov
39,60 02.05.2018 04.05.2018
162 21/2018 Školská jedáleň
pri Materskej škole
Odobraté obedy zo soc.
fondu - apríl 2018
7 zamestnancov - 99 obedov
16,83 02.05.2018 04.05.2018
163 22/2018 Školská jedáleň
pri Materskej škole
Odobraté obedy zo soc.
fondu - apríl 2018
1 zamestnanec - 19 obedov
3,23 02.05.2018 04.05.2018
164 6/2018 BAMBI
Csilla Molnárová
Suroviny pre ŠJ pri MŠ
apríl 2018
744,60 03.05.2018 04.05.2018
165 8207918314 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
01.04.2018-30.04.2018
tel: 047/559 11 57
20,39 01.05.2018 09.05.2018
166 8207918360 Slovak Telekom a.s. Služby pevnej siete
01.04.2018-30.04.2018
tel: 047/559 31 31
tel: 047/559 32 07
39,42 01.05.2018 09.05.2018
167 5757/18 FURA s.r.o. Vývoz odpadu
z neoznačených vriec
Apríl 2018 - 56 ks
26,88 30.04.2018 11.05.2018
168 1300094364 SSE a.s. Upomienka 23,60 04.05.2018 11.05.2018
169 180220261 RHEA SK s.r.o. Hasičský odev + obuv - 2ks 290 09.05.2018 11.05.2018
170 1180089 DATATRADE s.r.o. Služba obce.info
04.05.2018-03.05.2018
48,80 13.04.2018 14.05.2018
171 1180535683 SWAN a.s.  SIP KONTO
01.04.2018-30.04.2018
2,32 09.05.2018 14.05.2018
172 2442495016 Orange Slovakia a.s. Spojenie dát
04.05.2018-03.06.2018
1,00 09.05.2018 14.05.2018
  2442651908   Služba Denný internet
04.05.2018-03.06.2018
tel: 0917 828 013
4,90 09.05.2018 14.05.2018
  2442874410   Služba MAX 30
04.05.2018-03.06.2018
tel: 0917 555 893
33,00 09.05.2018 14.05.2018
  2442851704   Služba MI Klasik
04.05.2018-03.06.2018
tel: 0917 555 819
14,99 09.05.2018 14.05.2018
  2442648011   Služba MAX 40
04.05.2018-03.06.2018
tel: 0907 813 295
42,00 09.05.2018 14.05.2018
173 20180026 Katarína Kuliková
Michalovce
Hry pre MŠ
Baby Architect
Mag. Gul. tabulky
210,50 09.05.2018 15.05.2018
174 118051487 Up Slovensko s.r.o.
Bratislava
Jedálne kupóny
170 ks
781,32 10.05.2018 15.05.2018
175 OF18-124 Milan Baláž
MB-KOM
Oprava dymovodov
a kontrola komínových
telies - 26 BJ - Číž 144
1024,08 31.01.2018 15.05.2018
176 262018 SK FORES PROFI s.r.o. Plastové dvere 719,56 27.03.2018 15.05.2018
177 20180136 WOOD RT s.r.o. Stavebné rezivo - hranoly,
foršny - 0,1125 m3
32,40 15.05.2018 21.05.2018
178 2018/043 GAS 111 s.r.o. Ročná údržba plyn. kotla
v MŠ
144,00 13.05.2018 18.05.2018
179 59/2018 Univerzitná vedecko-
technická spoločnosť
TU Zvolen
Základná príprava
dobrovoľných hasičov
v obci Kráľ - 4 osoby
120,00 10.05.2018 18.05.2018
180 1802033500 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Úplné znenia zákonov
ročník 2019
1. preddavok
82,80 17.05.2018 21.05.2018
181 1802033400 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Úplné znenia zákonov
ročník 2019
1.preddavok
131,86 17.05.2018 21.05.2018
182 1800531 Zábavné učení s.r.o.
Uherský brod
Hry pre MŠ: Míchej a skládej,
Jablečný sad; Výšivkový set;
Stolný Curling;; Malování
v písku; Mad Matr. 283g
269,86 25.05.2018 31.05.2018
 183 7/2018   BAMBI
Csilla Molnárová
Suroviny pre ŠJ
pri MŠ Číž 
772,02 03.02.2018 04.06.2018
184  22213810008 INPROST s.r.o.
Bratislava
Doplatok za
Obecné noviny
41,60 01.06.2018 06.06.2018
185 7308966628 SPP a.s. Zemný plyn
01.06.2018-30.06.2018
OM: 4100039619 - Číž 152
41,00 01.06.2018 04.06.2018
186 7308966629 SPP a.s. Zemný plyn
01.06.2018-30.06.2018
OM: 4100039624 -Číž 152
9,00 01.06.2018 04.06.2018
187 7308966630 SPP a.s. Zemný plyn
01.06.2018-30.06.2018
OM:4100039697 - Číž 145
19,00 01.06.2018 04.06.2018
188 7308966631 SPP a.s. Zemný plyn
01.06.2018-30.06.2018
OM: 4100039714 - Číž 145
56,00 01.06.2018 04.06.2018
187 7308966632 SPP a.s. Zemný plyn
01.06.2018-30.06.2018
OM: 4100039720 - Číž 48
90,00 01.06.2018 04.06.2018
188 7308967101 SPP a.s. Zmený plyn
01.06.2018-30.06.2018
OM: 4101488740 - Číž 144
48,00 01.06.2018 04.06.2018
190            
191 28/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup potravín
z rozpočtu zamestnancov
1 zam. - 18 obedov
7,20 01.06.2018 04.06.2018
192 27/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup potravín
z rozpočtu zamestnancov
7 zam. - 105 obedov
42,00  01.06.2018 04.06.2018
193 26/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobraté obedy
zo soc. fondu
1 zam. - 18 obedov
3,06 01.06.2018 04.04.2018
194 25/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobraté obedy
zo soc fondu
7 zam. - 105 obedov
17,85 01.06.2018 04.06.2018
195 1815003047 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Internet
Regiomax Mini - 6/2018
13,99 01.06.2018 04.06.2018
196 8209926784 Telekom a.s. Poplatky za telekomunikačné
služby
38,54 01.06.2018 06.06.2018
197 8209926752 Telekom a.s. Hlasové služby
01.05.2018-30.05.2018
047 / 559 11 57
20,39 01.06.2018 06.06.2018
198 2181120614 StVPS a.s. Vodné a stočné
16.02.2018-29.05.2018
Ev.č.: 73281 - 12 BJ
1369,30 31.05.2018 06.06.2018
199 2181120615 StVPS a.s. Vodné a stočné
16.02.2018-29.05.2018
Ev.č.: 78363 - cintorín
10,09 31.05.2018 06.06.2018
200  2181120616 StVPS a.s. Vodné a stočné
15.02.2018-29.05.2018
Ev.č.: 78364 -Číž 48
116,23  31.05.2018 06.06.2018
201 2181120657 StVPS a.s. Vodné a stočné
16.02.2018-29.05.2018
Ev.č.: 151523 - 26 BJ
711,58 31.05.2018 06.06.2018
202 2181120656 StVPS a.s. Vodné a stočné
16.02.2018-29.05.2018
Ev.č.: 151522 - 26 BJ
396,90 31.05.2018 06.06.2018
203 2181120617 StVPS a.s. Vodné a stočné
16.02.2018-29.05.2018
Ev.č.: 78365 - Dom služieb
408,24 31.05.2018 06.06.2018
204 2181120618 StVPS a.s. Vodné a stočné
16.02.2018-29.05.2018
Ev.č.: 80395 - Číž 145, MŠ
164,44 31.05.2018 06.06.2018
205 180632 AQUA COOL
Marián Farkaš
Stolová voda 18,9 lit. - 6x 30,00 31.05.2018 06.06.2018
206 180484 EKRONN s.r.o. Odvoz kuchynského
odpadu - 5/2018
29,00 31.05.2018 06.06.2018
207 37218 Petr Mrázek Bio - P2+P3 roztok 120,00 05.06.2018 06.06.2018
208 399/18 Ladislav Matheides Činnosť TPO, BOZP
05/2018
30,00 02.06.2018 07.06.2018
209 6315/18 FURA s.r.o. Služby za 5/2018
Kuka 110 l. x 5
Kont. 1100 l. x 5
1235,94 31.05.2018 08.06.2018
210 802215405  Slovenská pošta a.s. Časopis VČIELKA
č. 9/2018-1/2019 : 1x
5,00 01.06.2018  13.06.2018
211 5918018895 Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Zbierka zákonov
2018 - 4. preddavok
84,00 05.06.2018 13.06.2018
212 1180636180 SWAN, a.s. SIP KONTO 2,32 08.06.2018 14.06.2018
213 180395 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
za 04/2018 - 18 osôb
+ služby
124,00 25.05.2018 14.06.2018
214 7309/18 FURA s.r.o. Vývoz odpadu
z neoznačených vriec 58ks
27,84 31.05.2018 14.06.2018
215 2446940504 Orange Slovensko a.s. Spojenie dát
04.06.2018-03.07.2018
1,00 08.06.2018 14.06.2018
  2447016688   Denný internet
04.06.2018-03.07.2018
tel: 0917 828 013
4,90 08.06.2018 14.06.2018
  2447134804   Služba MAX 30
04.06.2018-03.07.2018
tel: 0917 555 893
33,00 08.06.2018 14.06.2018
  2447122847   Služba MI KLASIK
04.06.2018-03.07.2018
tel: 0917 555 819
14,99 08.06.2018 14.06.2018
  2447014222   Služba MAX 40
04.06.2018-03.07.2018
tel: 0907 813 295
42,00 08.06.2018 14.06.2018
216 1180600010 UMP s.r.o. Informačná brožúra W7 - 1ks 39,00 14.06.2018 18.06.2018
217 20181177 TSM
Rimavská Sobota
Výhliadková jazda
MDD Číž
108,00 13.06.2018 18.06.2018
218 702608000 SPP a.s. Elektrina
12.06.2018-30.06.2018
OM: 24ZSS5053179000H
Číž 174
30,00 15.06.2018 20.06.2018
219 OT0110/18 PLEX s.r.o. Faktúra za vykonané práce
projekt
Zníženie ener. náročnosti OcÚ
249648,00 20.06.2018 20.06.2018
 220 118225 GemerAudit
spol. s r.o.
Audit individuálnej
účtovnej závierky 2017
408,00 21.06.2018 21.06.2018
221 180063 INPRO POPRAD s.r.o. Činnosť stavebného
dozoru
4633,46 21.06.2018 21.06.2018
222 800216982 Slovenská pošta a.s. ADAMKO
č.9/2018-1/2019
4,00 20.06.2018 25.06.2018
223 012018018 Huszti Róbert

Oprava a premiestnenie
obecného rozhlasu
296,64 18.06.2018 27.06.2018
224 32/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobraté obedy zo soc. fondu
jún 2018
1 zam. - 16 obedov
2,72 29.06.2018 29.06.2018
225 31/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Odobrané obedy zo soc. fondu
jún 2018
7 zam. - 101 obedov
17,17 29.06.2018 29.06.2018
226 34/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup potravín z rozpočtu
jún 2018
1 zam. - 16 obedov
6,40 29.06.2018 29.06.2018
227 33/2018 Školská jedáleň
pri MŠ
Nákup potravín z rozpočtu
jún 2018
7 zam. - 101 obedov
40,40 29.06.2018 29.06.2018
228 8/2018 BAMBI
Csilla Molnárová
Prevzatý tovar pre ŠJ
jún 2018
637,30 29.06.2018 29.06.2018
229 9/2018 BAMBI
Csilla Molnárová
Prevzatý tovar 
drogéria
159,32 29.06.2018 29.06.2018
230 1815003604 OZ Rozvoj Južného
Gemera
Internet 
Regiomax Mini
7/2018
13,99 01.07.2018 02.07.2018
231 1182205296 ŠEVT a.s.
Banská Bystrica
Triedna knha pre MŠ
Evidencia dochádzky pre MŠ
6,31 28.06.2018 02.07.2018
232 1020181980 Firesystem s.r.o. Rozdeľovač, hadica 4x,
rukavice 10x, Vesta 10x
756,60 02.07.2018 02.07.2018
233 118070620 Up Slovensko s.r.o. Jedálne kupóny
385 kupónov
1877,32 02.07.2018 03.07.2018
234 180578 EKRONN s.r.o. Odvoz kuchynského
odpadu - 6/2018
29,00 30.06.2018 04.07.2018
235 474/18 Ladislav Maheides Činnosť TPO, BOZP
za 06/2018
30,00 02.07.2018 04.07.2018
236 7838/18 FURA s.r.o. Odvoz kom. odpadu
110 l x 4, 1100 l x 4
993,22 30.06.2018 04.02018
237 7304003070 SPP a.s. Zemný plyn
01.07.2018-31.07.2018
OM: 4101488740 - Číž 144
48,00 01.07.2018 04.07.2018
238 7304002587 SPP a.s. Zemný plyn
01.07.2018-31.07.2018
OM: 4100039619 - Číž 152
41,00 01.07.2018 04.07.2018
239 7304002588 SPP a.s. Zemný plyn
01.07.2018-31.07.2018
OM: 4100039624 - Cíž 152
8,00 01.07.2018 04.07.2018