Profil verejného obstarávateľa

Obec Číž je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Číž na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie informácie.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Číž
Sídlo: 980 43 Číž 48
IČO: 00 318 655
DIČ: 2021168677
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Rimavská Sobota
Číslo účtu: SK08 0200 0000 0000 1882 1392
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Tóth, starosta obce
Telefónne číslo: 0907 813 295
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.