Plán zasadnutí OZ 2017

Plánované a uskutočnené zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Číži pre rok 2017

P.č. Mesiac Plánovaný
dátum
Uskutočnené Detail
XV. Marec 27.03.2017  12.04.2017 info >> 
XVI. Jún 27.06.2017  
XVII. September 27.09.2017  
XVIII. December 15.12.2017