Podnikatelia v Číži

P.č. Obchodné meno IČO Prevádzka Sídlo Štatutár Činnosť
01. Agrár LAND s.r.o. 36058467 Číž 313 Kaloša Mária Turisová Jazdenie na koňoch
02. AgroFoods, s.r.o. 36043851 Číž 171 Číž MVDr. Jaroslav Kračuník Poľnohospodárstvo
03. Alžbeta Katonová - NOAL 40211703 Číž 152 Číž - Predaj alk. a nealk. nápojov
04.  Andrea Ekeová - TOSCA 41309791 Číž kúpele 7 Číž - Vzdelávacia činnosť
05.  CBA Slovakia, a.s. 36620319 Číž 44 Lučenec Robert Kelemen Maloobchod -potraviny
06.  Csilla Molnárová BAMBI 33723591 Číž 34 Číž - Maloobchod -potraviny
07. D&MH s.r.o. 43814115 Číž 1008 Banská Štiavnica Ing. Milan Hlinka Ubytovacie služby
08.  EUROFORWARDING, s.r.o. 36560693 Číž 42 Gemer Csaba Žitňár Nákladná doprava
09.  Gabriel Steiner 30189471 Číž 102 Rim. Sobota - Ubytovacie služby
10.    Irena Farkašová - IRIS   47710420   Číž 195 Rožňava   -   Maloobchod - textil
Číž 65 Ubytovanie
11. JMK AGRO, s.r.o. 47063301 Číž 74 Číž MVDr. Mária Kračuníková Poľnohospodárstvo
12. Oľga Tkáčová 41309791 Číž 308 Číž - Maloobchod -suveníry
13. Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. 31642331 Číž 173 Číž - Kúpeľné služby
14.  REISZ s.r.o. 36047261 Číž 188 Číž Ing. Mikuláš Reisz maloobchod
15.  Slovenská pošta, a.s. 36631124 Číž 143 Banská Bystrica Ing. Tomáš Drucker Predaj tovaru
16.  Stredoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s. 36644030 Číž Banská Bystrica Ing. Robert Tencer Prevádzkovanie vodovodov
17. Štefan Csernok CS KONTAKT 41304161 Číž 109 Číž - Uskutočňovanie stavieb
18.  Štefan Gömöri  35483547 Číž 123 Číž  - Sprostredkovanie obchodu
19.  Štefan Sztehlo -AUTODOPRAVA SZTEHLO 40212203 Číž 98 Číž - Medzinárodná preprava