Projekt "Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Číž - zníženie energetickej náročnosti

Obec Číž v januári 2018 začala realizovať projekt na obnovu obalových konštrukcií obecného úradu.
Realizáciou projektu dosiahneme zníženie energetickej náročnosti budovy. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

plagatpdfCIZ 1