Projekt - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Číž

pamatna doska vo ciz VI 455px

 

Obec Číž dňa 30.12.2015 podpísala s Ministerstvom hospodárstva zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v sume na realizáciu projektu "Modernizácia verejného osvetlenia v obci Číž". Rozpočet projektu na 85 svietidiel, 2 rozvádzače a 1 systém regulácie osvetlenia je po uskutočnení verejného obstarávania 50 182,50 €. 

 

Cieľ projektu (výsledky projektu):
1. Obnova verejného osvetlenia za účelom zvýšenia kvality života a bezpečnosti obyvateľov kúpeľnej obce Číž s dôrazom na zníženie energetickej náročnosti sústavy

Špecifické ciele (výsledky projektu):
1.1. Modernizácia a unifikácia svietidiel a výložníkov
1.2. Optimalizovať energetickú náročnosť sústavy verejného osvetlenia
1.3. Zníženie nákladov na údržbu sústavy verejného osvetlenia

Podrobný popis projektu

V obci sa používa 85 nových svetelných bodov (SB) s modernou technológiou, vysokou účinnosťou, hospodárnosťou a životnosťou z toho:

A) 80 ks vymenených zastaralých SB za nové

  • s osadenými LED zdrojmi výkonu 22W s vysokým svetelným tokom
  • s novými nastaviteľnými výložníkmi, svorkami a regulátormi osvetlenia

B) 5 ks nanovo inštalovaných SB na existujúcich stĺpoch el. vedenia pre zahustenie osvetlenia spolu s novými výložníkmi, svorkami a regulátormi osvetlenia.


Bolo optimalizované výkonové zaťaženie okruhov osvetľovacej sústavy a riadenie jej intenzity osvetľovania verejných priestorov v jednotlivých fázach dňa

A) 2 ks vymenených zastaralých rozvádzačov verejného osvetlenia za nové

  • s novými ističmi s menšou ampérovou veľkosťou
  • s novo inštalovaným systémom regulácie intenzity osvetlenia

Bude sa vykonávať pravidelná údržba
A) 1 pracovník bude zaškolený na nastavovanie a údržbu sústavy


Bude dosiahnutá:
A) Modernizácia a unifikácia
B) Optimalizácia energetickej náročnosti
C) Zníženie nákladov na údržbu


Následkom modernizácie osvetľovacej sústavy bude:
A) ročná úspora energie
B) osobná a dopravná bezpečnosť
C) turistická atraktivita obce